Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Usok at Salamin: Ang Tagapaglingkod at ang Pinaglilingkuran

No description
by

Ave Maligalig

on 19 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Usok at Salamin: Ang Tagapaglingkod at ang Pinaglilingkuran

Usok at Salamin: Ang Tagapaglingkod at ang Pinaglilingkuran
ni: Gordon Fillman
Isinalin ni Pat V. Villafuerte

Kurdish, Persian, Iraqi, Amerikano, at Ashkenazic Israeli Jews- mga kapitbahay ng nagsasalita

Perez- inaakalang kumakatawan sa mga sekular, cosmopolitan, mapayapang mamamayan sa
mundo na nangangahulugan na magtatanggol ng proseso ng kapayapaan sa Israel.

Netanyahu- mamamahala sa mga Israel, upang ang kanilang kawalang-galang ay mawala.

Ashkenazim- kinatawan ng mga nakapag-aral na esraelitas

Europeong Hudyo

Aprikano

Asyano

Afro-Asian (a.k.a Sephardic, Oriental, Eastern, at Mizrachi ) Jews

Paula Ben-Gurion- asawa ng Unang Kataas-taasang Ministro ng Israel

Tauhan
Naganap ang kwento noong Banal na Araw sa Jerusalem
Panahon
Nang mapapunta ang kanilang usapan sa mga Persiano, sinabi ng kilala sa akademiko na ang mga Persiano ang pinakamasama sa lahat, at alam ito ng lahat ng tao.
Reaksyon
Bunga
Sa Israel naganap ang kwento partikular sa kabisera nito na ang Jerusalem
Lugar
Panimulang Pangyayari
Tao laban sa Tao
Suliranin
Damdamin
Itinanggi ng pangunahing tauhan ang paratang sa mga Persiano. At siya ay nagsimula ng tumalakay tungkol sa paglilingkod ng iba’t ibang mga lahi tulad ng mga Afro-Asian Jews, na kung saan tinalakay niya kung ano ang kinalabasan ng botohan ng mga Israelitas kay Netanyahu. May mga nasumagot ng masigla kay Netanyahu at mayroon din namang nagalit, kasama si Perez, na siya namang ikinasama ng loob sa kanya ng iba pang mga tao.

Sunod naman niyang tinalakay ang edukasyon, na may lumalabas na paboritismo sa paghahanap ng mabuting paaralan at pagtanggap ng mga tao sa pamantasan at programang propesyonal.

Tinalakay niya uli ang mga Afro-Asian Jews sa paksa namang pagsisilbi, na ang mga mga tagapaglingkod sa lipunan ay kinagagalit ang pagpapasakitan sa kanila ng kanilang mga pinagsisilbihan na nakgdudulot ng kasiraan ng kanilang mga loob.

Pagtatangka
1. Tungkol saan ang akdang binasa?
Ang sanaysay na nagngangalang “Usok at Salamin: Tagapaglingkod at Pinaglilingkuran” ay tungkol sa isang tao na nakatira sa Israel partikular sa Jerusalem, na may mga kapitbahay na nagmula sa iba’t ibang mga lugar, tumatalakay ito sa tradisyon, kultura ng iba’t ibang mga lahi, na nahahaluan ng pagdidiskiriminasyon, pagkkwestyon sa mga gawain at higit sa lahat tungkol sa tagapaglinkod at ang pinaglilingkuran ng mga lahing nabanggit.

Nagsimula ang aksyon sa kwento nang yayain ang pangunahing tauhan na sumakay sa sasakyan ng isa sa kilala sa akademyo doon at nakapagkwentuhan sila tungkol sa kapalaran ng pagkakaroon niya ng mga kapitbahay na nagmula sa iba’t ibang mga lugar.
Diskriminasyon ang suliranin sa kwento. Ang suliranin ay kung paano mawawala ang pagdidiskrimina sa ibang mga lahi. Racism kung tawagin, Kung saan ito ang pagkukumpara na ang ibang mga lahi ay mas maganda at angat sa iba at ang pagmamaliit sa iba pang mga lahi.
Nagkaroon ng galit sa damdamin kung paano isalaysay ang mga nangyayari sa iba't ibang lugar tulad ng Israel, US, Russi, at iba p, at dahil sa pagiging mapagmataas ng ibang basa sa mga Tagapaglingkod.
Malalim na Pagtatalakay
2. Anong mga damdamin ng may-akda ang tinalakay sa sanaysay?
Para sa aming grupo ang damdamin ng may akda ay may pagkainis at lungkot sapagkat , ipinararating niya sa mga mambabasa ang mga detalye

3. Ihanay ang mga argumentong kapani-paniwala o di-kapani-paniwala sa binasang
akda. Ilahad ang iyong panig.

Kapani-paniwala:
“…ni hindi sila gumawa na tila pang-unawa, na sila ay magsimulang magkulang ng bilang laban sa mga Afro-Asians, na ang edukasyon, klase, at paksa tungkol sa relihiyon ay maaaring mag-udyok ng relasyong magkalaban na ang salitang maganda lamang sa pandinig at mga kamalian ay mabawasan.”

“Mataas at katamtamang uri
ng tao, maipagmataas, at mapag-uri, iyan ang pinakamasama.”

Di kapani-paniwalang Argumento:
“Mga Persian: sila ang pinakamasama.”

7. Anong kultura ng mga Israeli ang katulad sa ating bansa? Tukuyin at paghambingin
ito.
Ang bansang Israel ay kilala sa pagiging relihiyoso, kaya nga tinawag ito na “Bansa ng mga Hudyo”, dahil dito nakapaloob ang Jerusalem na siya namang kinikilalang lugar na kung saan ipinanganak si Jesus. At katulad nating mga Pilipino malaking parte ang relihiyon sa ating buhay , malaki ang paniniwala natin sa diyos na siya namang ikinapoareho natin sa mga Israeli.

Damdamin
4. Anong kaisipan ang inilahad ng akdang binasa? Isulat ang kaisipan at detalye sa
loob ng concentric circles.

Kaisipan: Pagkawala ng balanse sa komunidad
Ang pinaglilingkuran ay mahilig maging secular at magpasakit sa harap ng mga relihiyosong mga taga subay-bay
Ang pinaglilingkuran ay mahilig maging mataas na consumer.
5. Anong kultura ng mga Israeli ang tinatalakay sa sanaysay? Patunayan.
Natalakay sa sanaysay ang sistema ng botohan ng mga Israeli, At para palawakin pa ito, Ito ang mga karagdagang impormasyon. Ang tawag sa namumuno sa kanila’ y Punong Ministro o Knessent. Ang sistema ng botohan nila’ y sa pamamagitan ng kanilang partylist na kinabibilingan kung sino ang nais ihalal ng kanilang institusyon habang sa pangkat ng ultra-religious ang kanilang punong lingkod ang kakatawan sa kanila. Apat nataon ang termino ng mga mahahalal pero kung nais ng Punong Ministro na maghalalan agad o pahabain ang kanilang termino, pinahihintulutan ito.
6. Magsaliksik ng iba pang mga kultura ng mga Israeli.

8. Anong uri ng sanaysay ang iyong binasa? Ibigay ang mga katangian nito.
Sulating Pormal o Maanyo

Mga sanaysay na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa isang tao, bagay, lugar, hayop o pangyayari. Naglalaman ito ng mahahalagang. Sa sanaysay na ito, ang mga pangyayari ay maayos na ipinagsunod-sunod upang mas maunawaan ng mga mambabasa ang sanaysay. Hindi rito gumagamit ng mga salitang basta basta nalamang. Pinagaaralan ng mabuti ng manunulat ang kanyang ipinapahayag.

Ang sanaysay na aming tinalakay ay masasabi namin na isang uri ng pormal na sanaysay. Dahil maayos ang pagkakasulat Nito at hindi lamang mga salitang basta basta ang ginamit dito. Piling pili ang mga salita na ginamit ng may akda sapagkat naglalaman ito ng mga sensitbong impormasyon na dapat maintindihan ng mga mambabasa at siya namang pinag-aralang mabuti ng may akda. Gumamit rin ng mga malalalim na salita ang nagsulat ng nasabing sanaysay.
Kurdish
Iraqi
Persians
Benjamin Netanyahu
Paula Ben-Gurion
Amerikano
Shimon Peres
Ashkenazim
Aprikano
Afro-Asians
Europeong Hudyo
Resolusyon
Naging maliwanag sa lahat kung ano ang masama at hindi, kung ano ang dapat at di dapat, sinabi pa nga ng may akda sa dulo na “Mataas at katamtamang uri ng tao, maipagmataas, at mapag-uri, iyan ang pinakamasama.”

10. Ibigay ang kaibahan ng iyong sanaysay na binasa sa iba pang uri ng mga akdang
pampanitikan.
Masasabi namin, na sobrang kakaiba ang tekstong ito sa iba pa naming nabasa, dahil una sa lahat, ang hirap nitong maintindihan, di katulad ng iba na kahit isang beses mo lang basahin ay tatatak na agad sa iyong isipin. Kakaiba ang paksa nito, kakaiba ang uri ng pagsasalita, hindi mo matukoy kung ano na ba ang pinaguusapan. Bigla-bigla nalang susulpot ang mga karakter. At sa kabuuuan, hindi mo siya lubos na maintindiha, siguro dahil isnalin lang ito sa wikang Filipino at hindi orihinal na satin.

9. Isa-isahin ang mga elemento na ginamit sa sanaysay. Talakayin ito.

PAKSA:
Ang akda ay tungkol sa hindi pantay na pagtingin na ibang tao sa iba at ang pagiging mapanghusaga ng mga tao. Sa unang parte ng akda, sinabi ng kapitbahay ng nagsasalita na ang mga Persian ang pinakamasasama ngunit hindi naman siya nagbigay ng mga ebidensya na sila nga ang pinakamasasama. Ngunit, sa kalagitnaang parte ng akda, tinalakay ng manunulat ang baho ng iba pang lahi, ang mga Ashkenazim, afro-asian, atbp.

TONO:
Nasa seryosong tono ang pagpapahiwatig ng manunulat sa kanyang akda. Pormal na wika ang kanyang ginamit sa pagsulat upang maipahiwatig nang maayos ang seryosong mensahe ng kanyang akda.

KAISIPAN:
Nais ipahiwatig ng manunulat ng akda na ang panghuhusga ay mali. Wala tayong karapatang sabihin na ang isang tao ang pinakamasama lalo na kung hindi mo pa nakikita ang kamalian ng iyong pinupuri o kahit ng iyong sarili.

Isulat ang mga sagot sa 1/2 crosswise
1. Sino ang sumulat ng sanaysay na tinalakay kanina?
2. Ano ang nais iparating ng sumulat ng sanaysay?
3. Kailan naganap ang kuwento?
4. Saan nagmulaha (orihinal) nanggaling ang sanaysay?
5. Ano ang tawag sa mga kinatawan ng mga nakapag-aral na esraelitas?
6-10. Ibigay ang limang mga lahi na sinabing kapit-bahay ng nagsasalita sa sanaysay.
Ang isang kultura na maaari nating makita sa mga taga Israel ay ang pag sasagawa ng tinatawag nilang Bar at Bat mitzvah. Ito ay ang pagdiriwang ng mga lalaki at babae kung kalian sila ay maari ng tumayo sakanikanilang sariling paa, nakakapag desisyon na rin sila ng tama para sakanilang sarili. Ang bar (son) mitzvah ay para sa mga lalaking anak na may edad na 13 o labing tatlo, ang bat (daughter) ay para samga babaeng anak na nasa edad na 12 o labng dalawa. Ang mga batang ito ay responsable na sa kani kanilang mga tungkulin.
Malalim na Pagtatalakay
Malalim na Pagtatalakay
Na ang galit sa uri ay siyang madalas na nagpapagalaw sa politika sa politika ng bansa. Ang pagsubok sa mga tao na naghahangad na makita ang kalayaan at ang demokrasya sa Israel, US, Russia, at saan man ay magbubunga kung paano dalhin ang mapayapang uri para intindihin ang mga galit sa kanila.
Full transcript