Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

de wereld in de tijd van grieken en romeinen

No description
by

Yvon de Boer-Schuller

on 17 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of de wereld in de tijd van grieken en romeinen

De wereld in de tijd van Grieken en Romeinen.
Wetenschap en politiek
in de Griekse stadstaat.
In Griekse tijd werd Griekenland, Hellas genoemd. Het bestond uit stadstaten = poleis (eigen bestuur, leger, munten)
Bestuur was er in verschillende vormen:
Monarchie
Tirannie
Aristocratie
Oligarchie
Democratie
Kleistenes maakt van Athene een democratie.
Een volksvergadering = ekklesie, kreeg de hoogste macht.
Alle vrije Atheense mannen kregen stemrecht.
Om te leren spreken kwamen er sofisten (filosofen die les gaven in welsprekendheid/debatteren).
Grote filosofen waren niet
voor een democratie, meer
voor een aristocratie/oligarchie.
Het Romeinse imperium.
Rome gesticht in 754 v.c.
Vanaf 5e eeuw v.c. veroveren ze vanuit hun stadstaat Italië. 3e eeuw v.c. expansie buiten Italië (Spanje, Portugal). 146 v.c. Carthago veroverd. 43 n.c. werd Brittannië nog ingelijfd.
Rome is eeuwenlang een republiek
met een aristocratische senaat, zijn offensief (aanvallend). Later wordt het een keizerrijk, die is meer defensief (verdedigend).
De keizers moesten zich beschermen tegen anderen in hun land, maar ook tegen barbaren. In het rijk heerste de pax romana.
Romeinse cultuur
blonken uit in hardheid, taaiheid en discipline.
uitstekende organisatoren.
regeren vanuit 1 centraal punt.
gouverneurs regeerden in provincies.
indrukwekkende infrastructuur.
Na verovering Hellas ontstaat een Grieks-Romeinse cultuur
.
Romeinse hardheid werd gecombineerd met Griekse fijn zinnigheid.
Romeinen lieten zich scholen in Griekse cultuur door krijgsgevangenen.
Romanisering.
= De verspreiding van Grieks-Romeinse cultuur door het hele rijk.
. Doordat ze tolerant waren tegenover andere
culturen. Lieten overwonnen volkeren hun cultuur en
godsdienst handhaven.
. Mannen moesten meevechten in het leger.
Zo ontstonden Romaanse talen werd het Latijnse schrift in de westerse wereld standaard, kwam er een kalender en het Romeinse recht is de basis van het Europese rechtsstelsel
Romeinen en Germanen
De grens
Ceasar veroverde tussen 58 en 52 v.c. heel Gallie. Germanie was het land aan de andere kant van de Rijn. Pas in 12 v.c. trokken de Romeinen Nederland binnen.
Augustus wilde het rijk uitbreiden tot aan de Elbe maar ze werden in het Teutoburgerwoud door de Germanen verslagen (9n.c.). Rijn bleef tot 400 jr. de grens.
Onbeschaafde woestelingen.
Germanen deden aan landbouw en dreven handel met de Romeinen. De Romeinen noemden hen barbaren. Het woord kwam van de Grieken (buitenlanders /onbeschaafde woestelingen).
Romeinen hadden ontzag voor de Germanen:
onverschrokkenheid
Veel Germanen vochten in het romeinse leger.
germaanse krijgsheren trokken uiteindelijk het romeinse rijk binnen en stichtten eigen koninkrijken.
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030623_romeinen02
Tot waar zijn de Romeinen gekomen?
Hoe gingen de Romeinen en de Germanen met elkaar om?
Jodendom en Christendom
De overwonnen volkeren moesten hun geloof overnemen en ook de Romeinse keizer als God vereren. Dit was voor volken met een polytheïstische godsdienst geen probleem maar voor volken met een monotheïstische godsdienst, was dit onmogelijk.
Het ontstaan van het monotheistisch geloof staat beschreven in de Tenach.
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040315_jodendom05
Abraham bracht het volk op aanwijzing van God in Kanaan, Mozes was de eerste profeet die de 10 geboden ontving van God. In 926 v.c. viel het Joodse koninkrijk uiteen, een deel ging Juda heten. De inwoners werden Judeers genoemd, waarvan het woord Joden is afgeleid. Door de Romeinse overheersing raakten ze verstrooid over het hele Romeinse rijk.
In de Tenach stond dat ooit de Messias, verlosser zou komen.
Tussen 26 en 30 n.c. trok er volgens de Bijbel in Galilea een man rond
die naastenliefde predikte en opkwam voor de armen en zieken. Jezus van
Nazareth. Hij werd door de Romeinen in 30 n.c. gearresteerd en gekruisigd.

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040315_protestant01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040315_protestant05
De eerste volgelingen van Jezus kwamen uit het jodendom, in 2 eeuw n.c. werden ze voor het eerst christenen genoemd. Er kwam geleidelijk een kloof tussen het jodendom en christendom.
Christenen werden eerst vervolgd omdat ze weigerden om de keizer als een god te vereren. Het overschaduwde uiteindelijk andere geloven. In 312 gaf keizer Constantijn de Christenen godsdienstvrijheid. Keizer Theodosius I verhief het in 394 tot staatsgodsdienst.
Het Christendom bestond eerst uit losse gemeenten. Constantijn organiseerde het geloof in concilies, kerkelijke bijeenkomsten waarbij bisschoppen een geloofsbelijdens en de orthodoxe (enige juiste) geloofsleer vast legden. De leer van de drie-eenheid, god met drie verschijningsvormen, vader, zoon en heilige geest.
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20101213_grieken02
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20120630_plato01
Full transcript