Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Odpady i środowisko - prezentacja

Gimnazjum - Biologia
by

Kacper Szostakow

on 6 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Odpady i środowisko - prezentacja

...a nasza planeta Śmieci... Co to są odpady? ODPADY – potocznie nazywane śmieciami, są to zużyte, zepsute lub niepotrzebne już przedmioty oraz substancje, które pozostają niespożytkowane na skutek życia
i działalności człowieka. Co wyrzucamy do śmieci? 150kg resztek jedzenia
70kg papieru
30kg szkła
10kg metali
20kg odpadów niebezpiecznych
60kg innych odpadów Składowanie śmieci i ich rozkład wysypisko śmieci
to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów. Recykling jest to jedna z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego. Jej zadaniem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Korzyści z segregowania śmieci: Ograniczenie ilości śmieci;
Zmniejszenie ilości szkodliwych odpadów;
Ograniczenie zużycia energii i zanieczyszczeń powietrza;
Ochrona lasów
Atrakcyjny wygląd i estetyka naszej okolicy;
Mniejszy koszt surowców po recyklingu. Film powtórzeniowy... ...utrwalenie wiadomości Utylizacja Fermentacja metanowa Sposoby utylizacji odpadów: Przekształcanie termiczne Kompostowanie Jak dzielimy odpady? Odpady komunalne Odpady rolnicze Odpady przemysłowe czyli takie, które powstają
w gospodarstwach domowych czyli nieużyteczne substancje powstające
w procesach produkcyjnych różnych gałęzi przemysłu czyli organiczne (naturalne)
i nieorganiczne (sztuczne) pozostałości powstałe w wyniku działalności rolniczej. W Polsce przeciętny Polak produkuje 340 kg odpadów rocznie.
W tej masie znajdują się następujące odpady: Dziękuje za uwagę:) Źródła: http://pl.wikipedia.org/wiki/Odpady http://www.45minut.pl/publikacje/ekologia/czy-zasypia-nas-smieci.html http://winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy/9994/full9994.pdf http://www.mos.gov.pl/kategoria/197_odpady/ Wysypiska niezorganizowane zajmują wyrobiska lub naturalne zagłębienia terenu, bez specjalnego przygotowania. Wpływ na środowisko:
nadmierny rozwój ptactwa i gryzoni
zanieczyszczenie wód gruntowych
niekontrolowana emisja gazów do atmosfery Gaz wysypiskowy Jest to jeden z rodzajów biogazu. Powstaje w wyniku fermentacji substancji organicznych na składowiskach śmieci. Zagrożenia spowodowane gazem:
Zagrożenia dlaroślin– degradacja strefy ukorzeniania
Zagrożenia dla budowli – osiadanie,wybuchy,pożary
Zagrożenia dla ludzi – nieprzyjemny zapach,niedotlenienie, działanietoksyczne, wybuchy lub pożary
Zanieczyszczenie wód, degradacjawód gruntowych
Zagrożenia dlaatmosfery, zanieczyszczenie powietrza Wysypiska półzorganizowane Od poprzedniego rodzaju wysypisk odróżnia je zastosowanie izolacji składowanych odpadów od podłoża. Sposób ten jednak również nie zabezpiecza środowiska przed emisją ciekłych i gazowych odpadów. Zagrożenia wód powierzchniowych i głębinowych Proces rozkładu substancji organicznych znajdujących się w odpadach powoduje wydzielanie wody. Dodatkowo przez złoża przesiąkają wody opadowe co powoduje zbieranie się tzw. odcieków na dnie złoża. Odcieki zawierają pozostałości rozpadu substancji organicznych: jony NO3, Cl, SO4, PO4; metale ciężkie: chrom, kadm, ołów, rtęć, nikiel i arsen; substancje chloroorganiczne i wiele innych groźnych zanieczyszczeń. Wysypiska zorganizowane posiadają one specjalną lokalizację, z uwzględnieniem kryteriów hydrogeologicznych i geotechnicznych, spełniają obowiązujące wymogi techniczne oraz są odpowiednio eksploatowane. Utylizacja to działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części. To również działania prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów i energii w celu powtórnego wykorzystania. Proces mikrobiologiczny rozkładu substancji organicznych przeprowadzany w warunkach beztlenowych przez mikroorganizmy anaerobowe z wydzieleniem metanu. Praktyczne zastosowanie fermentacji metanowej wynika z jej następujących właściwości:

• całkowitej degradacji z wytworzeniem metanu, dwutlenku węgla i wodoru ulega cała gama związków organicznych

• powstający produkt, czyli biogaz zawiera 50-80% metanu, który może być wykorzystywany jako źródło energii

• proces może być prowadzony na szeroką skalę przemysłową, jak również w warunkach domowych w gospodarstwach wiejskich

• spośród dostępnych przemysłowych metod rozkładu zanieczyszczeń jest najmniej uciążliwy dla środowiska ze względu na ilość produkowanej biomasy jako odpadu Kompostowanie odpadów polega na niskotemperaturowym tlenowym rozkładzie substancji organicznej z udziałem mikroorganizmów. Jest to najbardziej ekolodiczna metoda utylizacji odpadów stałych. Zalety procesu kompostowania
zmniejszenie o 30-50% ogólnej ilości odpadów kierowanych na wysypiska
unieszkodliwienie odpadów pod względem sanitarno-epidemiologicznym
produkcja kompostu niezbędnego dla zapewnienia urodzajności gleb (właściwości nawozowe)
proste technologie kompostowania
niski koszt inwestycji i eksploatacji
łatwość składowania niewykorzystanego kompostu kompostownia Obejmuje spalenie odpadów (np. masowe, na ruszcie), odzyskanie i wykorzystanie ciepła, powstającego przy spaleniu, oczyszczanie spalin i innych produktów spalania, a także przygotowanie produktów spalania i oczyszczania spalin do wykorzystania gospodarczego lub do składowania. W wyniku spalania objętość odpadów redukuje się o ok. 10% a ich masę do ok. 35% wartości początkowej. Fragment spalarni odpadów w Warszawie Zalety i Wady Spalarni Odpadów Komunalnych

Zalety:
- mniejsza ilość składowisk śmieci zarówno tych legalnych,
jak i tych dzikich,
- w czasie spalania odpadów powstaje energia, która
można wykorzystać na wiele sposobów,
- powstający żużel i popioły znajdują zastosowanie w
branży budowlanej, dzięki czemu oszczędzane są
naturalne surowce,
- zmniejszają zapotrzebowanie na wywóz śmieci średnio o
10%,

Wady:
- znaczne koszty inwestycyjne,
- znaczne koszty eksploatacyjne,
- negatywny wpływ na środowisko zwłaszcza na atmosferę. Segregacja- papier Segregacja- szkło Segregacja- tworzywa sztuczne Segregacja- metale co wyrzucać:
gazety
tektura
książki
zeszyty
kartony czego nie wyrzucać:
papierowych wkładów wodoodpornych
tapet
kalek
zatłuszczonych papierów Odpady to też zasoby!!! Co możemy wykorzystać ponownie?
papier
szkło
metale
plastik Wyprodukowanie 1 t papieru powoduje ścięcie 17 drzew!!!
Ze 100 t makulatury można wytworzyć 90 t papieru!!! co wyrzucać:
butelki
słoiki
szklanki czego nie wyrzucać:
zakrętki, kapsle
ceramiki, porcelany
naczyń żaroodpornych
lamp i żarówek Odzyskując szkło tylko z 1 butelki można zaoszczędzić tyle energii, ile zużyłaby 100W żarówka świecąca bez przerwy przez 4 godziny!
Szkło nie ulega rozkładowi, możne natomiast być przetwarzane nieograniczoną ilość razy! Co wrzucać:
plastikowe kubki, zakrętki, torebki, worki, reklamówki,
butelki (PET, PE)
opakowania z tworzyw sztucznych czego nie wrzucać:
butelek po olejach silnikowych i spożywczych
tworzyw piankowych
skrzynek po napojach
opakowań po farbach, substancjach żrących
artykułów wykonanych z połączenia tworzywa sztucznego z innymi materiałami co wrzucać:
puszki po napojach
folię aluminiową
puszki po konserwach
kapsle, drobny złom metalowy
metale kolorowe czego nie wrzucać:
opakowań aluminiowych połączonych
z papierem lub z innymi metalami
czy plastikiem
opakowań po aerozolach
puszek po farbach i lakierach Co uzyskujemy?
produkcja aluminium pobiera bardzo dużo energii: na wyprodukowanie
1kg aluminium potrzeba tyle samo energii, ile na wyprodukowanie 20kg chleba! A jak jest w Polsce? W naszym kraju tylko 5% społeczeństwa segreguje śmieci
W krajach Europy Zachodniej jest to ok. 90% społeczeństwa
Full transcript