Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tarprūšiniai santykiai

No description
by

Sigyte Sigyte

on 31 January 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tarprūšiniai santykiai

Tarprūšiniai santykiai Tai santykiai tarp skirtingų rūšių populiacijų, kurios gyvena toje pačioje teritorijoje, naudojasi tais pačiais maisto ištekliais, yra veikiamos tų pačių aplinkos veiksnių, taip pat veikia vienos kitas. Simbiozė –tarprūšiniai santykiai – skirtingų rūšių atstovų santykiai. Mitybos ryšiai: Tiesioginiai-kai vieni organizmai minta kitais.
Netiesioginiai-dvi rūšys minta tuo pačiu maistu,konkuruoja.


Ekologai išskiria tokius skirtingų rūšių populiacijų, gyvenančių toje pačioje teritorijoje, tarpusavio santykius: neutralizmą, aleopatiją, amensalizmą, konkurenciją, antagonizmą, parazitizmą, hemiparazitizmą, grobuoniškumą, komensalizmą, sinoikiją, protokooperaciją, mutualizmą, simbiozę. Populiacijom naudingi: • Mutualizmas – laikinas arba pastovus ryšys, pvz.: tarp ankšt. augalų ir azotą fiksuojančių gumbelinių bakterijų, tarp aukštesniųjų augalų ir grybų, tarp dumblio ir grybo,
• Simbiozė – įvairių rūšių populiacijų tarpusavio tamprus ir pastovus sugyvenimas,
• Protokooperacija – aptinkama augalų ir gyvūnų populiacijose (ankštiniai augalai “bendradarbiauja” su varpiniais; kelios paukščių populiacijos bendradarbiaudamos greičiau pastebi priešus, lengviau apsigina);
Vienai populiacijai naudingi, kitai mažai reikšmingi:
• Komensalizmas – pastovūs arba laikini santykiai, kai vieni turi naudos iš kitų jiems nekenkdami, pvz. stambūs plėšrūnai (tigrai, liūtai, panteros) turi nemažai komensalų (hienų, šakalų), besimaitinančių jų maisto likučiais; nukritę lapai yra maistas skaidytojams. • Sinoikija – komensalizmo forma, kai viena populiacija naudoja kitą kaip laikiną būstą, jai nekenkdami (pvz. paukščiai ir medžiai);
Vienai populiacijai naudingi ar nereikšmingi, tačiau kitai – nepalankūs arba žalingi:
• Aleopatija – kai vieni stelbia arba naikina kitus, išskirdami tam tikras dujines arba skystas chemines medžiagas (fitoncidus, antibiotikus, toksinus ir kt.), tačiau patys iš to apčiuopiamos naudos neturi.
• Amensalizmas – kai vieni engia arba naikina kitus, patys nepatirdami neigiamo engiamųjų atsako (šviesamėgiai augalai nyksta dėl eglių pavėsio, tačiau eglėms neig. poveikio nedaro.,
• Grobuoniškumas – kai plėšrūnai minta aukomis, prieš tai juos užpuldami ir nužudydami, • Parazitizmas – kai parazitai naudojasi šeimininkais kaip gyvenamąja aplinka ir / arba maisto šaltiniu, tuo pačiu kenkdami šeimininkams,
• Hemiparazitizmas – kai pusiau parazitai įauga į augalą maitintoją, maitinasi iš jo nelabai jam kenkdami (pvz. amalas ant beržų, drebulių);
Žalingi abiem rūšims:
• Konkurencija – kai vieni stengiasi išstumti kitus iš jų užimamos teritorijos. Konkurencijos sąlygomis tam tikroje teritorijoje išgyvena tik viena populiacija. Būna difuzinė (kai naudoja tuos pačius maisto išteklius skirtingu metu) ir aktyvioji (kai vieni plėšrūnai veja kitus iš savo pažymėtų teritorijų) konkurencija,
• Antagonizmas – aktyviosios konkurencijos pasekmė.
Rūšys keičia savo elgseną priklausomai nuo tarprūšinių veiksnių: Tarp rūšinis teritoriškumas tarp raudonsparnio strazdo ir trispalvių srazdo Kalifornijos pelkėse.
Full transcript