Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ТӨРӨӨС ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫН ТУХАЙ

No description
by

Yeren-Ulzii Batmunkh

on 21 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ТӨРӨӨС ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫН ТУХАЙ

Эрчим хүчний яамны
Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга П.Товуудорж

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТАЛААР ТӨРӨӨС БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫН ТУХАЙ
ENERGY MONGOLIA 2014
УЛААНБААТАР ХОТ
Одоо мөрдөгдөж буй бодлогын баримт бичгүүд

Бодлогын хэрэгжилтийн товч үнэлэлт дүгнэлт

Эрчим хүчний талаар төрөөс баримтлах бодлогын тухай
- Бодлогийн баримт бичиг гаргах үндэслэл
- Баримт бичгийн төслийн тухай
АГУУЛГА
Бодлогын хэрэгжилтийн товч үнэлэлт дүгнэлт
Үндсэн нөлөөлөгч хүчин зүйлс
Одоо мөрдөгдөж буй бодлогын баримт бичгүүд
Гол баримт бичгүүд:

Эрчим хүчний тухай хууль 2001, 2011 (Нэмэлт өөрчлөлт)

Эрчим хүчний нэгдсэн систем хөтөлбөр 2002, (2007 онд шинчлэгдсэн)

Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний хөтөлбөр 2005,

Сэргээгдэх эрчим хүчний хууль 2007,

Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого 2008,

Концессын тухай хууль, 2010
Хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн байдал:

Бага
болон
Дунд хэмжээний хөрөнгө оруулалт
шаардсан ажлуудын хэрэгжилт -
90 гаруй %
Дөргөн, Тайширын УЦС, Сумдын цахилгаан хангамж, 100000 нарны гэр гэх мэт .........

Их хэмжээний хөрөнгө оруулалт
шаардсан /mega төслүүд/ ажлуудын хэрэгжилт -
5 хүртэл %
Эг, Шүрэн УЦС, ДЦС 5, ТТЦС зэрэг төслүүдийн
цаг хугацааны хоцрол
....
Бодлогын хэрэгжилтийн товч үнэлэлт дүгнэлт
Нийгмийн
асуудал
Үр ашиг
Номгон сум

Шугамын хүчдэл, урт - 101 км, 15 кВ
Төсөвт өртөг - 1.15 тэрбум төг
Сумын жилийн хэрэглээ - 451.2 мян.кВт.цаг

Зардал:

- Шугамын алдагдал - 32.1 %, 6.0 сая.төг
- Элэгдлийн зардал - 76.6 сая төг
- Цалингийн зардал - 8.4 сая.төг

Нийт зардал - 91.0 сая.төг
Борлуулалтын орлого - 42.0 сая.төг

Жилийн алдагдал - 49.0 сая.төг

Манлай сум

Шугамын хүчдэл, урт - 100 км, 35 кВ
Төсөвт өртөг - 3.85 тэрбум төг
Сумын жилийн хэрэглээ - 640.8 мян.кВт.цаг

Зардал:

- Шугамын алдагдал - 15.2 %, 4.1 сая.төг
- Элэгдлийн зардал - 256.7 сая төг
- Цалингийн зардал - 13.2 сая.төг

Нийт зардал - 273.9 сая.төг
Борлуулалтын орлого - 59.8 сая.төг

Жилийн алдагдал - 214.2 сая.төг

Мөст сум

Шугамын хүчдэл, урт - 99.7 км, 15 кВ
Төсөвт өртөг - 1.27 тэрбум төг
Сумын жилийн хэрэглээ - 448.8 мян.кВт.цаг

Зардал:

- Шугамын алдагдал - 33.7 %, 7.6 сая.төг
- Элэгдлийн зардал - 84.7 сая төг
- Цалингийн зардал - 13.6 сая.төг

Нийт зардал - 105.9 сая.төг
Борлуулалтын орлого - 36.8 сая.төг

Жилийн алдагдал - 69.0 сая.төг

Чандмань сум

Шугамын хүчдэл, урт - 69.3 км, 15 кВ
Төсөвт өртөг - 847.8 тэрбум төг
Сумын жилийн хэрэглээ - 338.8 мян.кВт.цаг

Зардал:

- Шугамын алдагдал - 31.0 %, 5.9 сая.төг
- Элэгдлийн зардал - 56.5 сая төг
- Цалингийн зардал - 15.2 сая.төг

Нийт зардал - 77.6 сая.төг
Борлуулалтын орлого - 37.9 сая.төг

Жилийн алдагдал - 37.9 сая.төг

Эрчим хүчний талаар төрөөс баримтлах бодлогын
баримт бичиг гаргах үндэслэл

Сүүлийн жилүүдийн ДНБ, эрчим хүчний хэрэглээний хурдацтай өсөлт,


УИХ-аас Улс орны хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох чиглэл гарсан

- Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль
Хуулийн төсөлд:

Нийгэм эдийн засгийн салбар бүр Урт хугацааны (10 ба түүнээс дээш жил ) хөгжлийн бодлоготой байх ;

Бодлого нь Дунд хугацааны (4-6 жил) Үндэсний хөтөлбөрүүдээр дамжин хэрэгжиж байхаар туссан;
Эрчим хүчний талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичгийн төслийн тухай
Алсын
хараа
Стратегийн Зорилго

Зорилтууд
Дунд хугацааны хөтөлбөр
Бодлогын хамрах хүрээ нь:
Цахилгаан дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэл, дамжуулт, түгээлт, хэрэглээ, түлшний үйлдвэрлэл хангамжийн салбарууд;

Хугацааны хувьд:
Алсын хараа, стратегийн зорилго, зорилтууд – 20 жил (2015-2035 он),
Дунд хугацааны хөтөлбөр 4-6 жил
Санхүүжилтийн боломж
Улс төрийн
Хөрөнгө оруулагчдын болгоомжлол
Улсын төсвийн боломж хомс
Хөрөнгө оруулалтын орчин тодорхой бус байсан
Бодит бус үнэ тариф
Эрчим хүчний талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичгийн төслийн тухай
Эрчим хүчний талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичгийн төслийн тухай
Аюулгүй байдал
Үр ашиг
Байгаль орчин
Эрчим
хүчний бодлого

Эрчим хүчний талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичгийг дагалдах
Дунд хугацааны хөтөлбөр
2015-2020

Эрчим хүчний талаар төрөөс баримтлах бодлогын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө болно.

Тодорхой бодит төсөл хөтөлбөрүүдийг тусгагдана.

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль болон салбар хоорондын төлөвлөлттэй уялдана.

Засгийн газрын Үйл ажилгааны мөрийн хөтөлбөрөөр дамжин хэрэгжинэ.

Дэд хөтөлбөрүүдтэй байж болно (СЭХҮХ, Дулаан хангамжын хөтөлбөр)
Анхаарал хандуулсанд баярлалаа
Jan
Feb
Dec
2013
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2014
Баримт бичгийн төслийг бэлтгэх
Баримт бичгийн төслийн эхний танилцуулга
Energy Mongolia
2014
Засгийн газарт өргөн барих
Дунд хугацааны хөтөлбөрийн төслийг бэлтгэх
Цуврал хэлэлцүүллэгүүдийг эхлэх
Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль батлагдах
УИХ-д өргөн барих
Азийн нэгдсэн сүлжээ
Бүтэц, Хамрах хүрээ
Төсөл
Төсөл
Төсөл
Төсөл
Төсөл
Full transcript