Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Presentation

bio
by

Tseegii Dulam

on 14 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Presentation

Шинэ эмийн бэлдмэлийн
фармакокинетикийг судлах
асуудлууд
бодисын
эмийн
Шинэ эмийн бэлдмэлийн
фармакокинетикийг судлах
асуудлууд
Шинэ эмийн бэлдмэлийн кинетик
буюу хөдлөл зүйг судлах
зорилго нь
Үүний тулд эмийн бодисын
концентрацийг цусний сийвэнд
эсвэл шээсэнд нэг удаагийн тун
эсвэл давтан удаагийн тунгаар
тодорхойлно.
1.Туршилтын амьтан дээр шинэ эмийн туршилтаар тогтоосон фармакологийн
үйлдэл ба хоруу чанарын үр дүн
2. Туршилтаар фармакокинетикийн урьдчилсан судалгаа явуулахад
гарсан үр дүн
Шинэ эмийн фармакокинетикийн
судалгааг явуулахад цуснаас дээж
авах, шээс цуглуулах хугацаанд нь эмийн бодис бие мах бодид ямар хугацаатай байхаас хамаарна.
Харин шинэ эмийн хувьд энэ хугацаа тодорхойгүй байдаг учраас урьдчилсан судалгааг 2-3 удаа явуулдаг. Үүний тулд
шинэ эмийн бодисыг нэг удаа
хэрэглэснээс хойш хагас цаг 1,2,4,8,12,14 ,24 цагын дараа цуснаас дээж авах ба шээсийг
1-3 цаг, 3-6 цаг, 6-12 цаг, 12-24 цагын
турш цуглуулж аваад шинжилнэ.
Ингээд дээжинд тооны
тодорхойлолт хийж эмийн
бодисын
Биомеханизм баг М.Зэндмэнэ
М. Нарантулга
Б. Нямсүрэн
М. Юмжирсүрэн

Нэг цаг 60 хором
Хором бүр нэг минут
Хорвоо дэлхийг цагаар хэмжинэ
Хүн бүрийг урмаар дэмжиж
Хичээл бүрийг зүтгэлээр үнэлж
Дүн болгоныг чадлаараа авна

1. Шимэгдэлт
2. Тархалт
3. Метаболизм
4. Ялгарах процессууд
буюу бие мах бодид яаж явагдахыг тодорхойлох үйл явц юм.
1. Хагас задралын хугацаа
2.Хагас задралын хурд
3. Эмийн бодисын тархах
концентраци бий болох
хугацааг тодорхойлно.
Урьдчилсан судалгааны
үр дүн нь
1. Шинэ эмийн
фармакокинетикийг бүрэн гүйцэд тодорхойлох
2. Судалгааны схемийг боловсруулахад
үндэс нь болдог.
Цуснаас дээж авахдаа аль болох
цөөн тоотой байлгахыг эрмэлзэх
хэрэгтэй бөгөөд гэхдээ шинэ эмийн
бэлдмэлийн фармакокинетикийг
бүрэн гүйцэд тодорхойлоход
хүрэлцэхүйц хэмжээтэй байх шаардлагатай.
Энэ нь ихэвчлэн судалгаа бүрт
8-10 дээж авахад хүрэлцээтэй байдаг.
Өвчтөнг сонгож авахдаа
- Нас, биеийн жин ойролцоо
- Элэг, бөөр, ходоод гэдэсний зам болон
зүрх судасны системийн өвчингүй байх
- Тамхи татдаггүй
- Архи хэтрүүлэн хэрэглэдэггүй байх
- Кофег их хэмжээгээр хэрэглэдэггүй байх ёстой.
Учир нь эдгээр хүчин зүйлүүд нь эмийн бодисын хөдлөл зүйг өөрчилж болно.
- Судалгаанд хамрагдаж буй
өвчтөнүүд ажиглалт явуулахаас
хэдэн 7 хоногын өмнөөс ямар
нэгэн эмийн бэлдмэл хэрэглэсэн байж болохгүй.
- Нэг бүлэгт байх өвчтөний тоо 8-12 байх
нь тохиромжтой.
- Ажиглалтыг ихэвчлэн өглөө явуулах ба
өлөн үед өглөөний цайнаас 2 цагын
өмнө эмийг хэрэглүүлнэ.
Дотуур ууж хэрэглэдэг эмүүдийг
хэрэглэхдээ 100-150 мл тасалгааны температуртай ижил, буцалсан усаар даруулж ууна. Учир нь даруулж уух шингэний хэмжээ, найрлага,
температур зэрэг нь эмийн бодисын шимэгдэлтэнд нөлөөлдөг.
Судалгааг явуулах
аргачлал бүх өвчтөнд
адил байна.
Шинэ эмийн фармакокинетикийн
судалгааг явуулахдаа шинжилгээг
хурдан явуулах нь огт чухал биш.
- Хэрэв эмийн бэлдмэл нь урьдчилсан судалгаагаар цус болон шээсэнд удаан хугацаагаар тогтвортой байх нь тогтоогдсон бол биологийн шингэнийг 3-5 цельст
хөргөгч эсвэл хөлдөөгчинд хийж хадгална.
- Ийм тохиолдолд биологийн шингэнээс бүх дээжийг авч дууссаны дараа шинжилгээг явуулбал шинжилгээ нэгэн ижил явагдах боломжтой болдог.
Хэрвээ биологийн дээж маань тогтвор
муутай байвал шинжилгээг шууд хийнэ.
Шинэ эмийн бэлдмэлийг судлахад эмийн бодисын концентрацийг тодорхойлох тусгай арга боловсруулдаг
Мэдрэг арга
Эмийн бэлдмэлийг нэг удаагын тунгаар хэрэглэсний дараа эмийн бодисын концентрацийг mах төвшингөөс дор хаяж 10 дахин бага байхад найдартай тодорхойлж чадахыг хэлнэ.
Сонгомол арга
Ямар ч өөрчлөлтгүй эмийн бодисыг бусад метаболит нэгдлүүдтэй хамт байгаа тохиолдолд найдвартай тодорхойлох боломжтой гэсэн үг
Биологийн шингэнээс дээж авч боловсруулах үйл ажиллагаа дараах үе шатуудын дагуу явагдана.
- Авсан дээжийн эзлэхүүн эсвэл жинг хэмжинэ
- Эмийн бодисыг дээжин дэх эд эсээс салгана
- Дотоод стандарт бодис нэмнэ
- Уургийн бодисоос салгана
- Дээжийг шүүх эсвэл хурилтуурдах замаар
эмийн бодисыг салгаж авна
- Шинжлэхэд тохиромжтой
эмийн хэлбэрт оруулна
Дээр дурьдсан боловсруулалт хийх нь
шинжилгээний үр дүнг илүү үнэн
бодитой гарахад ач холбогдолтой
Шинжилгээ хийх илүү тохиромжтой нөхцөлийг бүрдүүлэх, алдааг бууруулахын тулд дараах 2 нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлагатай. Үүнд:
1. Тооны шинжилгээг явуулахад саад
болж байгаа бусад бодисуудыг
боловсруулалт хийх явцдаа зайлуулах


2. Шинжилгээний багажыг бохирдуулж болох
өөх тос, уургын бодис болон бусад нэгдлүүдээс
зайлуулах шаардлагатай.
Биологийн шингэнийг
боловсруулах техник
ажиллагаа
Дараах 3-н хүчин зүйлээр тодорхойлогдоно:
1. Шинжилж байгаа болон материалын төрөл
2. Шинжилж байгаа эмийн бодисын физик- химийн шинж чанар
3. Шинжилгээнд хэрэглэж байгаа арга
Шинжлэх аргууд нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
- Өндөр мэдрэг байх. Аль болох бага дээжтэй ажиллах боломжтой байх
- Тусгай, сонгомол шинж чанартай байх
- Дээжийг бэлтгэж боловсруулахад хялбар байх
- Шинжилгээний багаж нь хямд, хэрэглэхэд хялбар байх
- Шинжилгээний арга нь нарийвчлал
сайтай, найдвартай байх
- Шинжилгээг явуулахад автоматжуулахад боломжтой байх
- Ихэнх эмийн бэлдмэл нь шинжилгээ
явуулах боломжтой байх
- Шинжилгээ явуулах үед саад
учирдаггүй байх
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript