Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PROJEKTOWANIE

No description
by

Michał Pośpiech

on 16 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PROJEKTOWANIE

PROJEKTOWANIE
aranżowanie, rozplanowywanie
design
komponowanie, tworzenie
koncypowanie
kreowanie, szkicowanie
kreślenie, nakreślanie
myślenie, chęć wykonania czegoś
nadawanie formy
opracowywanie planów, projektów
planowanie, programowanie
robienie

sporządzanie

wymyślanie, przygotowywanie
zamierzanie, zamyślanie
forma
design
Dzieje sześciu pojęć, Warszawa, 1975
WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ

Forma A; to tyle co układ rzeczy
- przeciwieństwem, czy odpowiednikiem formy są w tym przypadku; elementy, składniki, części, które Forma A łączy, zespala w całość np. forma portyku jest układem kolumn, melodia – układem dźwięków
- forma A jest abstrakcją; dzieło sztuki nigdy nie jest samym układem, lecz zawsze częściami w pewnym układzie
- piękno, czyli dobór, układ, proporcja części, symetria, harmonia, ład - synonimy Formy A
- grecy byli przekonani, że piękno polega na układzie, proporcji części na formie
- Pitagorejczycy, Platon, Arystoteles,
- uwagi Plotyna; nie zaprzeczał, że piękno ma podstawę w proporcji części, natomiast zaprzeczał jakoby tylko w niej, gdyby tak było to piękne były by tylko rzeczy złożone, a tymczasem bywają rzeczy proste piękne ; słońce, światło. Wniosek; piękno leży nie tylko w proporcji, ale także w blasku rzeczy
Średniowiecze:
- synonimem Formy A była figura
- forma w postaci przymiotnikowej „ formosus”; foremny, kształtny, piękny,
- Św. Augustyn; piękno i sztuka polegają na formie
- nawiązania do Plotyna, Pseudo Dionizy „ proporcja i blask”
- Tomasz z Akwinu; rzecz jest piękna, gdy posiada blask duchowy lub cielesny, gdy jest zbudowana w należytej proporcji,
Odrodzenie:
- linia Plotyna, Pseudo-Dionizego popiera Akademia Platońska we Florencji; byli jednak w mniejszości w stosunku do wiodącego poglądu klasycznego

Forma B; to co bezpośrednio jest zmysłom dane
; jej przeciwieństwem i odpowiednikiem jest treść np. w tym sensie w poezji dźwięk słów należy do formy a sens słów do treści
- znaczy tyle co wygląd rzeczy
- odpowiedniki to; treść ,sens, znaczenie
- „głowa kapusty może być równie piękna jak głowa świętego”
- pierwsi wyodrębnili formę B Sofiści; oddzielili dźwięk słów od treści
W XIX w .
- od tego czasu forma B byłą obecna nie tylko w poetyce, ale także w teoriach wszystkich sztuk: w teorii muzyki, w teorii sztuk pięknych,
- teza formalizmu; w prawdziwym dziele sztuki najważniejsza jest forma, deprecjonując w domyśle treść

Forma C; to granica, lub kontur przedmiotu
, ale także figura i kształt, jest bliskoznaczna z powierzchnią , a także z bryłą, jej przeciwieństwem lub korelatem jest materia, materiał
- jest nie tylko wyrażeniem mowy potocznej, ale także ma zastosowanie w sztukach plastycznych, w dziełach architektury, rzeźbie, malarstwie,
- jest formą przestrzenną
- w XV – XVIII występowała pod nazwą figury albo rysunku,

Forma D - substancjalna
; była pomysłem Arystotelesa, tu forma oznacza tyle co istota pojęciowa przedmiotu, inną nazwą tak ujmowanej formy była „ entele-chia” ; przeciwieństwem i korelatem są przypadkowe cechy przedmiotu
- to co w każdej rzeczy stanowi jej istotę, co należy do jej pojęcia, do jej definicji, co obejmuje jej własności istotne, wspólne
z innymi rzeczami tego samego gatunku,
- widział w formie istotę danej rzeczy, jej składnik konieczny, nieprzypadkowy, utożsamiał formę z aktem, energią, celem, czynnym pierwiastkiem bytu,
- formami bywały nazywane także Platońskie idee; w potocznym rozumieniu Greków oznaczała bowiem tyle co: wygląd, kształt,

Forma E - aprioryczna
; została użyta przez Kanta, oznacza tyle co wkład umysłu do poznawanego przedmiotu; przeciwieństwem i korelatem formy E jest to co nie jest wyprodukowane i wzniesione przez umysł, lecz dane mu z zewnątrz przez doświadczenie
- forma, czyli właściwość umysłu powodująca, że umysł w ten i tylko w ten sposób, czyli w tej formie, może postrzegać
i rozumieć dane doświadczenia i że przeto doświadczenie ma z konieczności tę i tylko tę formę
- ten rodzaj formy znajdujemy w przedmiotach, ale dlatego, że została im narzucona przez podmiot, swemu podmiotowemu pochodzeniu zawdzięcza ona swe szczególne własności powszechność i konieczność

Fedrico Zuccari (ok. 1541-1609):
Vasari … definiuje disegno w następujący sposób: disegno jest widocznym wyrazem i objawieniem koncepcji, która przedtem znajdowała się w duchu, i tej, którą wyobraził umysł a wytworzyła idea.

… przez wewnętrzny disegno rozumiem nie tylko wewnętrzną koncepcję ukształtowaną w umyśle malarza, lecz także tę koncepcję, jaką dowolny umysł kształtuje … to koncepcja i idea kształtują wszystko w celu poznania
i działania.
…disegno nie jest materią, nie jest ciałem, nie jest przypadłością żadnej substancji, lecz jest formą, ideą, ładem, regułą, celem i przedmiotem umysłu, w którym wyrażają się zamierzone rzeczy; i tak jest we wszystkich rzeczach zewnętrznych…

… celem wewnętrznego działania umysłu jest duchowa forma wyraźnie przedstawiająca rzecz pojmowaną…

… ten idealny obraz ukształtowany w umyśle jest potem wyrażany i wyjaśniany linią lub w inny wizualny sposób
i nazywa się go popularnie disegno…

dusza disegno, a więc ten pierwszy impuls koncepcji, który porusza pierwsze wizje, winien – i może z większą racją – być nazwany pierwszą i wrodzoną koncepcją ludzkiego umysłu, duszą duszy intelektualnej … To ten promień wewnętrznej siły i boski obraz odciśnięty w naszej duszy rządzi, kieruje te zmysły, ten umysł, ten sąd rozróżniający
i ogólny.

… nazwa Disegno jest znakiem [segno] imienia Boga [Dio]…

… imię Di,segn,o jest znakiem imienia Boga … co jest argumentem za godnością i wielkością disegno, a chcąc ponadto zrozumieć pozostałem cztery litery pośrodku tego imienia Di,segn,o nie zdziwimy się [pojmując] szczególną zdolność i znaczenie, które oznacza, że jest to prawdziwy znak Boga w nas.
disegno
Forma w znaczeniu esthetycznym
A więc forma w esthetycznym znaczeniu to forma związana z postrzeganiem. Na przykład z widzeniem. Nie taka, jaką coś posiada niezależnie od faktu bycia przez kogoś postrzeganym, lecz właśnie wprost przeciwnie. Forma, w jakiej coś ukazuje się komuś, na przykład w widzeniu. Jaką coś wydaje się posiadać.
Rysunek czysty
Wyrażnie z myślą o czystym rysunku abstrakcjonista pisze o linii, która „uwolni się od zadania określania przedmiotu”, i sama stanie się przedmiotem uwagi („sama funkcjonuje jako rzecz”), „wtedy jej wewnętrzne brzmienienie nie ulega osłabieniu przez żadną dodatkową rolę i uzyskuje ona swoją pełną moc wewnętrzną”
Pre-, przed, najpierw, apriori…
W sytuacji projektanta, architekta na przykład, widzenie w wyobraźni postaci jeszcze nie istniejącej rzeczy, rzeczy, która dopiero ma zostać zrealizowana, jawnie poprzedza ją samą,. Budowla będzie dopiero wzniesiona,
z zachowaniem kątów i linii ustalonych w uprzednio wykonanym zapisie w formie rysunku („technicznego”), zapisującym wyobrażenie architekta
Czarna plama
Rysownik, który chciałby narysować wszystko, co można wypatrzeć, wynaleźć w czymś, dojdzie do czarnej plamy,
i jeszcze nie ogarnie nieskończonych możliwości, jakie się mogą rysować w jego spojrzeniu.
Esteza
Disegno to projekt świata, zgodnie z którym świat nam się ukazuje!?
Do świata człowieka nie należą nagie, same przez się, by nie rzecz „same w sobie”, rzeczy lecz jako to, czym są dla człowieka chociażby w samym widzeniu.
disegno
PROJEKTOWANIE
o co kaman?
I-18. ...by dzielić światło od ćmy
I-15. ...by świecić ziemi
I-24. Niech wyda ziemia istoty żywe
Full transcript