Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kriser & krishantering

No description
by

Marica Dahlin

on 18 December 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kriser & krishantering

KRISER

Förändring & möjligheter
Ålderskriser
& Traumatiska kriser
Traumatiska kriser:
Stora förändringar i livet
Skadliga för psyket
Kommer plötsligt & oväntat
Vissa drabbas mer än andra
pos/neg
Johan Cullbergs 7 orsaker till traumatiska kriser
Förlust av någon/något:
människa/djur
kroppsdel
hem
land
personlighet (sjukdom, misshandel, våldtäkt)
Relationsproblem:
otrohet
misshandel
skilsmässa
konflikt privat/jobb
Mobbing
Problem vid barnafödande:
missfall
abort
oförmågan att få barn
funktionshindrat barn
sjukt barn
förlossningspsykos
Självständighetsförlust:
fängelse
funktionshinder
vårdbehandling (demens, slutenvård)
Social skam:
När man skäms över vad någon i ens närhet eller en själv har gjort, blivit misstänkt för, utsatt för, drabbad av osv.
Samhällsförändringar:
Ekonomisk kris
Företagsflytt el nedläggning
vägförändringar
Yttre katastrofer:
(många som drabbas)
ex: Krig, jordbävningar, terrorangrepp, bränder, översvämningar
Många drabbas av flera kriser samtidigt!
En kris syns inte alltid på ytan
Du går igenom en traumatisk kris i 4 steg
Chockfas 1 dag-1 v
Akut kris - psykisk chock
tappar tid-, och rumsperspektiv
stressade el apatiska
svårt att kontrollera känslor, tankar och beteende
minne och perception försämras (kroppen energifokuserar)
Ologiskt tänkande
Panik/hysteri (genetiskt flyktbeteende)
Aggressioner vanliga
dofter, ljud och smaker läggs i vårt omedvetna och kan få oss att reagera resten av livet.
Vanliga försvarsmek: Regression, bortträngning, förnekelse, förskjutning
Reaktionsfas 1v-flera år
vi blir medvetna om händelsen
Varför jag? Varför nu? Kunde jag förhindrat detta?
skuld
kommer på saker vi borde gjort, sagt
känner sorg, gråter
aggressioner vanliga
syndabock
sömnsvårigheter, minskad aptit, ev uppstart av depression, psykosomatiska besvär
missbruk av tabletter, alkohol, droger vanligt
Vanliga försvarsmek: isolering, projicering, förnekelse, rationalisering
Bearbetningsfas (reparationsfas)
återvänder till vardagen
lägger energi på vardagliga saker
hittar rutiner för att överleva
hittar lösningar på problem
i vissa fall: skapar en ny identitet
har reaktioner men inte lika ofta
Nyorienteringsfas
accepterar det som hänt
känner äkta glädje
kan känna oss starkare, mognare
Olika sätt att hantera sin situation:
prata
sluta det inom sig
förtränga
förneka
vara känslokall i sitt yttre el spela ut hela sitt register
Att förstå & bemöta en människa i kris sker utifrån 4 frågor
1. Vilken var/är den utlösande situationen?
Vad hände?
Hur gick det till?
Vilka var inblandade?
I vilken ålder är personen?
ev utvkris inblandad
ålder avgör fokus i krisen
ålders/utvfasens centrala punkt viktig vid bemötandet och hanteringen.
Vilken betydelse har händelsen för personen?
tidigare erfarenheter?
egenskaper & kunskaper som kan underlätta/förvärra?
själv inblandad?
Hur ser de sociala förhållandena ut för personen?
Kompisar? Vart, vilka?
Ekonomi?
Familjesituation?
Roll i samhället, familjen, sociala kretsar?
Arbete/skola?
Fritidssituation?
Vart finns tryggheten och med vem?
Bemötande i 4 steg
Lyssna
ta dig tid
vänd inte ryggen till
lyssna aktivt
ställ inga oviktiga el nyfikna frågor
läs av personen
Låt personen visa känslor
acceptera sorgen
låt personen gråta
vänd inte ryggen till
Kroppskontakt
läs av behovet
krama
visa din närvaro genom en hand på axeln el lik vid behov
Acceptera
Kriser tar tid!
Var ärlig vid obekväma frågor om jobb mm
flera år efter kan reaktioner komma
Barn i kris!
bearbetar ofta genom lek och bilder
rätt uppmärksamhet vid känslor
acceptera barnets behov av närhet eller ensamhet
använd tröstobjekt
trygg miljö med trygga människor är viktigt
rutiner
prata och var ärlig - barn vet mer än du tror
befria barnet från skuld
Du kan inte hindra sorgens fåglar att flyga över ditt huvud, men du kan hindra dem från att bygga bo i ditt hår
Du kan inte hindra sorgens fåglar
att flyga över ditt huvud, men du
kan hindra dem att bygga bo i ditt hår
Mål för momentet:
Humsam:
Förmåga att
bearbeta, analysera och diskutera
kunskapsområdet ur
olika aspekter
samt att relatera kunskapsområdet till omvärlden.
Använda begrepp, metoder och teorier
i arbetet med kunskapsområdet.
Tillämpa ett
kritiskt förhållningssätt
i arbetet med kunskapsområdet.
Psykologi:
Ni skall ha kunskap om:
Psykisk hälsa och ohälsa

med betoning på
kriser och krishantering.
Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan
uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv.
Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av
tänkande, känslor och beteende.
Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan
påverkas och formas
tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.
Full transcript