Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

RLE 10. trinn

No description
by

Ingvild Eek

on 20 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of RLE 10. trinn

RLE 10.trinn
temaer

- Du skal kjenne til ulike måter å tenke på om rett og galt.
- Kjenne til begrepene ”konsekvensetikk”, ”pliktetikk” og ”ansvarsetikk”, samt å knytte disse begrepene til noen sentrale filosofer.
- Få forståelse for ansvaret for vår felles framtid på jorda.
- Kjenne til begrepet økosofi og knytte det til noen sentrale personer.
- Delta i klassesamtale om etisk analyse.
Ungdomstid og seksualitet
- Kunne begreper knyttet til Ungdomstid og seksualitet, som: roller, rollemodeller, allmennkultur, ungdomskultur, seksualitet, polygami/flergifte, flerkulturelt samfunn, trakassering, debut, seksuelle overgrep, homofili, heterofili, bifil, porno, sekspress, skyld, synd og seksuell lavalder/kriminell lavalder.
- Besvare utvalgte oppgaver i boka knyttet til hvert tema.
- Presentere en valgfri oppgave innenfor ”Hva mener du?” eller ”Noe å tenke over”, fra læreboka.

Katolsk og ortodoks kristendom
- Kunne forklare hovedtrekk ved romersk-katolsk og ortodoks kristendomstradisjon
- Vite hva som kjennetegner disse kirkesamfunnene
- Kjenne til organisasjonsoppbygningen innenfor den romersk-katolske kirke
- Kunne gjøre rede for de syv sakramentene
- Vite om viktigheten av Jomfru Maria og helgenene, munker og nonner
- Kjenne til utbredelsen av den ortodokse kirke
- Kjenne til organisasjonsformen innen for den ortodokse kirke
- Vite hva det vil si å være ortodoks kristen, innholdet i gudstjenesten og betydningen av ikonene

Valg, ansvar og utfordringer
Religion, vitenskap og religionskritikk
- Jobbe med oppgaver tar for seg vitenskap og religion i vår tid.
- Samtale og diskutere om innholdet i tekstene.
- Kjenne til de fire ulike tenkemåtene når det gjelder forholdet tro/vitenskap.
- Kjenne til det historiske forløp når det gjelder religionskritikk.
- Kunne vise til eksempler på hvordan religionskritikk utøves på ulike områder, og følgene av dette, fra ateisten til fundamentalisten.

Tekster om tro og livssyn
- Jobbe med oppgaver som tar for seg tekster fra de ulike religionene og livssynshumanismen.
- Samtale og diskutere om innholdet i tekstene.
- Finne likheter og ulikheter ved sentrale tekster.
- Gjenkjenne sentrale elementer og tekstutdrag fra de ulike religionene og livssynshumanismen.
- Reflektere over gudsbegrepet, liv og død, tro og håp, valg og verdier.
Repetisjon av verdensreligionene og forberedelse til muntlig eksamen
Full transcript