Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ozon Tabakası

Özge MAÇ
by

Mehmet Muhittin MAÇ

on 1 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ozon Tabakası

Hazırlayan: Özge MAÇ
Sınıf: 10/C No:282
Kimya Proje Ödevi
Ultraviyole (UV) ışınları nedir?
Ozon nedir?
Konu:

Ozon tabakasına etki eden zararlı gazlar
ozonun azalmasının ekolojik dengeye etkisi
.

Çogu hayvan türleri UVB'ye karsı kalın derileri ve deri pigmentasyonu nedeniyle insanlara nazaran çok daha fazla korunmaya sahip olmalarına rağmen bazıları artan UVB'den etkilenebilirler. UVB evcil hayvanlarda insanlarda görülenlere benzer kanserlere neden olur. Gözler ve vücudun UV'ye maruz kalan pigmentsiz kısımları çok daha fazla risk altındadır. Cilt tümörleri; inekler, keçiler, koyunlar, kediler ve köpeklerde; göz tümörleri de; atlarda, koyunlarda, domuzlarda ve sıgırlarda gözlenmektedir.
Endüstriyel materyaller üzerindeki etkileri:
Ozon lastik ve boya gibi organik bilesikleri parçalar. Oksidasyon gücü çok yüksektir. Hatta
gümüs gibi direnci yüksek metalleri bile yüksek oksitlere dönüstürmeyi basarır. Ayrıca,
plastik gibi çok dayanıklı bir malzemeden yapılmıs materyalde bile çatlak olusumuna,
sararmaya neden olur.

SONUÇ
Ozonon azalmasının ekolojik dengeye etkisi
Insan saglıgı üzerindeki etkileri:
Deri Kanseri:
Deri kanserine yakalanmanın ana nedeni çok fazla günes ısıgına maruz
kalmaktır. Açık tenli, açık renk saçlı kisiler cilt kanserine yakalanmakta en yüksek riske sahip olsalar da, tüm cilt tipleri için risk UVB radyasyona maruz kalmakla artmaktadır.
Dünyamız üzerindeki hayatın devam etmesinde ozon tabakasının koruyucu özelligi büyük rol oynar.
• UV ısınlarının diğer etkileri:
Günes yanıgı
Katarakt
DNA bozukluğu
Bağısıklık sisteminin bozulması
Deri kanseri
Geçici körlük
DNA bozuklugu
Katarakt


.Ozon (O3) üç adet Oksijen atomundan olusan şseffaf bir gazdır.
Dogada aktif olarak bulunur.
Bitkiler üzerindeki etkisi
• UV-A: En yaygın ve saglıgımız için en az tehlikeli olan ısınlardır. Ozon tabakası bu ısınların geçmesine izin verir.
• UV-B: Oldukça tehlikelidir. Bu ısınların büyük bir kısmı, bizlere ulasmaması için ozon tabakası tarafından engellenir
• UV-C: Saglık için en tehlikeli ısınlardır. Ozon tabakası bu ısınların bizlere ulasmasını önler.
UVB/A ısınlarının deri üzerindeki etkisi
Ozon tabakasının delinmesi
Ozon deligi gerçekten bir delik degildir. Ozon tabakasındaki bir incelmedir. Bu ozon tabakası gittikçe inceliyor anlamındadır. Bunun sebebi bizlerin havaya saldıgı kimyasallardır. Bu kimyasal maddeler günlük yasamımızda kullanılır ve ozon tabakasına zarar verirler.
Ozon Tabakasına Zarar Veren Kimyasallar
Kloroflorokarbonlar:
Klorofloro karbon, gazı atmosfere parfümlerden yayılır. Ozon ile tepkimeye girerek, ozon tabakasındaki ozon ile reaksiyona girerek parçalanmasına neden olur. Böylece ozon tabakasında ozon derişimi azalır. Sera gazlarından olan kloroflorokarbon Küresel ısınmanında baslıca sebeplerindendir.
Kullanım alanları; sogutucular, araba klimaları, köpük ürünleri, yalıtım maddeleri, mikroçipleri ve diger elektronik aletleri temizlemek için çözücü, steril gaz karısımlarında bir bilesim maddesi.
Halonlar
Metil bromid
Hava kirliliğine etkileri:
Bitkiler gelisme ve büyümelerini devam ettirebilmek için fotosentez yaparlar. Bitki fotosentez
esnasında stomalarını açar ve CO2 alır, bu esnada gözeneklerden içeriye ozon (O3) girisi de
olur. Stomalar ozondan korunmak için kapanırlar ve bu kapanma fotosentezin durmasına veya
yavaslamasına sebep olur. Ozon oksidasyon sonucu bilesimleri etkiler, mitokondride enerji
üretimini engeller ve bitki büyümesini yavaslatır

Ozon tabakası nedir?
Ozon tabakası ozon gazından olusan ve atmosferin yukarı seviyelerinde baska bir deyisle yer yüzeyinden 50-85 km yüksekte bulunan bir tabakadır.
Ozon tabakasının görevi ;
Bu tabakanın temel rolü Ultraviyole (UV) ısınları olarak adlandırılan Günes'in zararlı ısınlarına karsı bizleri korumaktır. Ozon tabakası yeryüzüne ulasan bu zararlı ısınlara karsı korumak için bir filtre gibi davranır.
Bilindigi gibi Günes yeryüzündeki hayatın varolması için çok önemlidir. Isınmamızı saglar ve bize ısık verir. Günes radyasyonu veya ısınlarını gönderir. Bu ısınlardan bazıları ultraviyole ısınları olarak adlandırılır. Bilim adamları UV ısınlarını; aynı karakteristiklere sahip olmadıkları ve canlılar üzerindeki etkilerinin farklı olması sebebiyle UV-A, UV-B ve UV-C olmak üzere üç kategoriye ayırmıslardır
Dogaya salındıktan sonra 100 yıl ömrü vardır.

CFCl3 = CFCl2 + Cl
Halon, yangın söndürmede kullanılan bir kimyasal bilesiktir. Çogunlukla metan ya da etandan hazırlanan alifatik hidrokarbonlardakihidrojen atomlarının birkaçının ya da tümünün flüor, brom, klor ve iyot gibi halojenlerle donatılmasıyla elde edilen halojenürlenmiş alifatikhidrokarbonlar halon olarak adlandırılır.
Halonlar, yanma sürecinin sürmesini saglayan zincirleme tepkimeleri durdurur ve bu nedenle de yangınların söndürülmesinde kullanılır. Ayrıca, elektrigi iletmezler ve elektrikli aygıtların yapımında kullanılan tututasabilen maddelerin ve kolayca alev alabilen sıvıların yanmasına karsı koruyucu madde olarak da kullanılır.
Metil bromid, kimyasal formülü CH3Br olan renksiz, zehirli bir gaz. Bromometan olarak da bilinir. Zehirliliginden faydalanılarak bilhassatarım ürünü depolarında böcek öldürücü olarak kullanılır. Haserelere karsı kullanılırken ekseriya kloropikrinle karıstırılarak kullanılır. Metil bromür kolayca sıvılasan, yanıcı olmayan, suda az çözünen rahat organik çözücülerde kolayca çözünen bir maddedir.
Bitkiler yapılarındaki farklılıklar nedeniyle ozona dayanıklılık açısından degiskenlik
gösterirler. Bazı bitkiler ozonun verdigi zararı yok edebilirler, bazı bitkiler ise bu zararı
engelleyemezler. Yapraklarda ozon zararı ile beneklenme, su lekeleri, sararma, erken
yaslanma ve dökülme görülür

Ormancılık alanında da artan UVB radyasyonu fidelerin yeşermesini azaltmaktadır.
Ultraviyole ısınların yüksek miktarları, havada bulunan kirleticiler arasındaki kimyasal reaksiyonları hızlandırarak kentsel hava kirliliginde bir artısa neden olmaktadır. Artan hava
kirliligi de özellikle astım hastaları ve yaslılara ciddi zararlar vermektedir. Ayrıca, birçok kırsal alan, orman ve tarla asagı seviye rüzgarlarıyla sehirlerden ve endüstriyel alanlardan
tasınan kirleticilerden en az kentler kadar etkilenebilmektedir

Hayvanlar üzerindeki etkisi
Bahsettigim tüm verilerden anlasıldıgı üzere soludugumuz havada troposferik ozon (kötü ozon) artarken, bizi koruyan ozon tabakasındaki stratosferik ozon (iyi ozon) azalıyor. Yani ozon dengesi bozuluyor Geçmisten bu yana kendimizden kaynaklanan problemlerle ugrastıgımız bir gerçektir. Ozon
tabakasının delinmesinde oldugu gibi… Tasıtlar artıyor, endüstri gelisiyor… Zararlı azot oksit gazları daha çok açıga çıkıyor… Volkanlar da zehirli gaz püskürtmeye devam ediyor…
Sonuçta kötü ozon konsantrasyonu artıyor ve ozon tabakası tahrip oluyor. Gelistirilen teknoloji kontrol edilemiyor ya da olumsuz sonuçları önceden tahmin edilemiyor.

Her sey yolunda giderse ozon tabakasındaki tahribatın iyi ihtimalle 21. yüzyılın sonlarına dogru kapanacagı tahmin ediliyor. Tabi esas delik bilinç, zihin ve yüregimizdedir. Çevre konularında endiselenmek yetmez, bu bilinci toplumumuzun en önemli unsurlarından biri haline getirmeli ve insanlıgın bir parçası olarak bunu bütün dünyanın ortak bilinci haline getirmeye çalısmalıyız. Çünkü yasanılabilecek tek yer DÜNYAMIZ…
http://hamburg.blogcu.com/ozon-tanimi-ve-sonuclari/2000358


http://www.yildiz.edu.tr/~oscg

http://www.meteor.gov.tr/sondurum/ozon.aspx
, http://www.siberkedi.com/ozon-tabakasi

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ozonosfer

http://www.cevre.org/

KAYNAKÇA
Full transcript