Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tijd van Pruiken en Revoluties

No description
by

Danny Desar

on 8 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tijd van Pruiken en Revoluties

De Verlichting
François-Marie Arouet
AROVET LI (Le Jeune)
= Voltaire
'Ik ben het oneens met wat u zegt. Maar ik zal tot de dood uw recht verdedigen om het te mogen zeggen.'
* Tegen godsdienstige intolerantie
* Deist. God heeft de wereld gemaakt. Maar heeft er geen invloed meer op.
* Anti-democratisch:
Absolute vorst nodig, volk is te dom om zelf te beslissen.
Immanuel Kant (1724 - 1804)
Duits filosoof, theoloog,
wiskundige, natuurkundige.

Pleidooi voor onbegrensde vrijheid (van meningsuiting) en het gebruik van eigen verstand.
Charles Louis de Secondat baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755)
*
Trias Politica:
Scheiding van de rechterlijke, wetgevende en uitvoerende macht. --> Basis veel latere grondwetten
* Fel tegen slavernij
--> mensenrechten
Schotse econoom

Grondlegger van de ‘vrije markt’ (als reactie op het mercantilisme)

De mens dient in vrijheid te kunnen streven naar economische verbetering

Belangrijkste werk: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations

Adam Smith 1723 - 1790
Definities:
Filosofische stroming die voortkomt uit de 17e eeuwse wetenschappelijke revolutie en het rationele denken toepast op de maatschappij en het menselijk leven.

Verlichting:
Rationalisme:
....Gebruik van gezond verstand
Het rationalisme is een filosofische stroming die vertrekt van de idee dat de rede de enige of voornaamste bron van kennis is.
Het ancien regime in Frankrijk
= het oude regime
oftewel: de Franse monarchie voor 1789
Verdeling van de Franse maatschappij zoals in de Middeleeuwen:
Wat houdt zo'n standensamenleving in?
* Men kan niet wisselen van stand

* Weinig politieke invloed 3e stand (lees geen)

* Privileges voor adel en geestelijkheid

* Alleen derde stand betaalde belasting
Hoe was de situatie in andere Europese landen?
Frederik II
1712 - 1786
Koning van Pruisen
Verlicht Absolutisme.
'Alles voor, maar niets door het volk'
De vorst legt zijn verlichte ideeën op aan het volk.
Is bevriend met:
Voltaire !!
En nu jullie:
Opdracht spotprenten Ancien Regime
Analyseer de prenten aan de hand van de volgende stappen:

- Beschrijving (wie/wat is er te zien)

- Symboliek (welke symbolen herken je?)

- Interpretatie (wat is de bedoeling / boodschap van de maker of opdrachtgever?)

Gebruik de tekst uit je boek en je aantekeningen
Lesvragen

1. Stelling: “Verlichte vorsten handelden voornamelijk uit eigen belang.”

Geef twee argumenten voor en één tegen deze stelling.

2. Leg uit dat het verlicht absolutisme in Europese landen invloed heeft gehad op de sociale (on)rust in Frankrijk in de 18e eeuw.

Absolutisme
Lodewijk XIV
Droit divin
= goddelijk recht tot regeren

'
Al kan de rede het bestaan van God niet bewijzen door de transcendentale theologie, de moraaltheologie kan in de leemte voorzien.
'
- Lodewijk XVI heeft geld nodig voor het voeren van oorlogen en het hofleven

- Bijeenkomst vergadering van de drie standen over belastingverhoging
(Wie zouden er weigeren?)

- Stemmen gebeurt per stand (in totaal dus drie stemmen)

- Slechts één van deze standen betaalt belasting

Oneerlijk!!!

De Verlichting volgt op de wetenschappelijke revolutie

- Ongelijkheid door de standenmaatschappij
- Eerste en Tweede stand:
privileges
- Verlichtingsideeën!
Sociaal:

- Eerste en Tweede Stand betaalden geen belasting
--> altijd problemen met de staatskas (failliet)
- Misoogsten zorgden voor vele hongersnoden en hoge graanprijzen
- Veel armoede onder de bevolking
Economisch:
Politiek:
- Bourgeoisie wil meer zeggenschap
- Aanhang koningshuis daalt
- Enorme druk op Franse koning
Ideeën van de verlichting:

1. Mensen horen vrij te zijn en mensenrechten te hebben.
2. Volkssoevereiniteit = meer macht voor het volk (meer democratie en een grondwet)
3. Scheiding van kerk, staat en rechtspraak.
4. Het verstand is belangrijk en moet goed gebruikt worden door iedereen.
De Oorzaken van de Franse Revolutie
Nationale vergadering:
20 juni 1789: 'Eed op de Kaatsbaan'
20 juni 1789:

14 juli 1789:Augustus 1789:
November 1789:
'Eed op de Kaatsbaan' Standen mengen zich en gaan in tegen de wil van de koning

- Bestorming van de Bastille
- Onrust slaat over naar het platteland


- Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger aangenomen
--> Iedere Fransman had nu gelijke rechten en
plichten


- Overleg over de nieuw op te stellen grondwet begint. (Daarvoor was er geen grondwet!)

Opdracht paragraaf 4: Frankrijk na de Franse Revolutie.

1) Werk in groepjes van
2
.
2) Maak met elkaar een
overzicht van hoe Frankrijk er uit zag voor de Franse Revolutie
(FR). Denk daarbij aan sociale, economische en politieke situatie.
3) Ga, met de ideeën van de Verlichting in je hoofd, nu een
nieuwe grondwet voor Frankrijk opstellen
. Denk daarbij aan sociale, economische en politieke veranderingen.
4) Je mag je boek gebruiken en je aantekeningen. Je mag
NIET in paragraaf 4 of 5
kijken!!
5) Succes

Introductie: Tijd van Pruiken en Revoluties.
Woordweb op het bord: Wat weten jullie al?
Quizzzzz:
Als Lodewijk de XV op reis ging nam hij zijn persoonlijke ....... mee:
Waar: Lodewijk XV was dol op eieren. Elke zondag wilde hij de beste eieren eten. Een lakei riep dan luid: 'De koning eet zijn ei!'
De kleding van de rijken was erg oncomfortabel om te dragen. Een van de redenen hiervoor was:
A) Ze konden hun kleding nog niet zo comfortabel maken als nu.

B) Het was een teken van superioriteit, omdat het onmogelijk was om handarbeid te doen in deze kleding.

C)
Marie Antoinette (De vrouw van Lodewijk XVI) was:
A) Een zeer fanatiek curlingster

B) Een zeer fanatiek dartster

C) Een zeer fanatiek biljartster

D) Een zeer fanatiek tennisster
Wat is een Guillotine?
A) Een Frans zwaard om mee te duelleren.

B) Een machine om mensen mee te onthoofden

C) Een nieuw soort kanon, bedacht door de Duitsers, maar in de Franse Revolutie veel gebruikt.

D) Een type pruik
Tijdens de Franse Revolutie (tot aan de dood van Robespierre) kwamen ..... mensen om onder de guillotine:

A) 160

B) 1.600

C) 2.600

D) 6.000

E) 60.000
Voor de mannen was het,voor de Franse Revolutie, mode om:
A) Zeer wijde broeken te dragen met horizontale strepen

B) Een hele grote broche op hun jas te dragen, liefst van goud en edelstenen

C) Hun benen zo goed mogelijk te laten zien met een strakke broek (beetje zoals nu;))

D) Een paraplu bij zich te dragen en een hoge hoed
Voor de vrouwen was het mode om:
A) Een pruik te dragen met vers geplukte bloemen er in (ruikt lekker!)

B) Een zo hoog mogelijk opgestoken pruik te dragen, liefst met veel versiering er in

C) Een gekleurde pruik te dragen, in zacht geel, roze of lichtblauw


A) hamster
B) kippen
C) Melkkoe
D) Varken
Bevordering van kunst en wetenschap;

- Afschaffing horigheid op de kroondomeinen (25% v. Pruisen);

- Meer religieuze vrijheid;

- Vereenvoudiging van het recht, humanere rechtspraak.
(Voor adel en boeren handhaafde hij aparte regels. Op het gebied van belastingen, eigendomsrechten, rechtspraak en militaire verplichtingen werd de adel ontzien. Voor het leger was Frederick nog sterk afhankelijk van de adel.)
John Locke

1632-1704
* Vroege verlichting / wetenschappelijke revolutie
* Aanhanger van het Rationalisme. Maar er is ook kennis nodig uit ervaring. Denk aan experimenten van......
* Aangeboren kennis bestaat niet, mens is een
tabula rasa
= onbeschreven blad
* De mens is noch goed, noch slecht bij geboorte
* Staatsvormen: Het
sociaal contract
van Locke: Burgers hebben het recht om regeringen af te zetten als ze de rechten van het volk niet naleven.
Newton
* Absolute monarchie is een "fataal wapen", omdat de drie machten (wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht) samengevoegd zijn onder één persoon,
Lezen & samenvatten p2 'De Verlichting'
Maken opdrachten 'verwerken'
Leuke opdrachten:

http://www.sondervick.nl/wp-content/uploads/2015/12/1516-PPPLaptop-presentatie.pdf


Stripverhaal FR:
Opdracht: Maak een stripverhaal over de Franse Revolutie. Hierin behandel je
de drie fasen
van de Franse Revolutie.

1
Voor deze opdracht ga je gebruik maken van
historische
afbeeldingen
(schilderijen, etsen, etc.). Deze zet je vervolgens in kaders zoals dit in een stripboek ook gebeurd. Hier plaats je vervolgens tekstballonnen en kaders bij om je verhaal te vertellen.
2
Elk onderdeel van de Franse Revolutie moet minstens 12
afbeeldingen, (waarvan minstens 2 spotprenten) bevatten en verdeeld zijn over minstens 2 pagina’s.
3
Per onderdeel moeten oorzaak en gevolg duidelijk zichtbaar zijn.

Oorzaken Franse Revolutie
Armoede en hongersnood
(stijging graanprijzen)
Franse hofleven
(decadentie)
Staat bankroet
(schuldenberg)
ideeën van de Verlichting
(vrijheid en gelijkheid)
Oorzaken Franse Revolutie
Armoede en hongersnood
(stijging graanprijzen)
Franse hofleven
(decadentie)
Staat bankroet
(schuldenberg)
ideeën van de Verlichting
(vrijheid en gelijkheid)
ontevredenheid onder het volk
Opstanden
= Franse Revolutie
Verloop Franse Revolutie
Fase 1: Burgerij grijpt de macht (1789-1792)

--> Nationale vergadering o.l.v. Derde Stand
--> ° grondwet op basis van Verlichting

* krijgt weinig gehoor --> volk bestormt Bastille
14/07/1789

* Lodewijk XVI schikt zich naar Nationale vergadering
Verklaring rechten van de mens = einde standenmaatschappij
Monarchie aan banden gelegd = einde vorstelijk absolutisme
Kerk onder controle van de Staat
Fase 2: Radicalen stichten Republiek (1792-1794)
Fase 3: Directoire (1794-1799)
Fase 4: Napoleon pleegt staatsgreep (1799-1815)
-->
tegenstanders
monarchie drijven revolutie verder door
Radicalen o.l.v. Robespierre

= TERREUR + stichting Franse Republiek
terechtstelling van Royalisten en Franse monarchen(Lodewijk XVI en Marie-Antoinette)

Er komen hervormingen gunstig voor het volk

* gematigde republikeinen aan de macht met steun van het leger =
Directoire

tweekamerstelsel (met volksvertegenwoordiging)
Napoleon (generaal) wint aan macht en populariteit in leger
--> leger heeft erg veel macht binnen Directoire
Napoleon pleegt staatsgreep

= einde Franse Revolutie
* Robespierre wordt geëxecuteerd
http://www.schooltv.nl/video/vroeger-zo-de-patriotten/
Full transcript