Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

4.1 Jobb og lønn

haraldr.no
by

haraldr no

on 27 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 4.1 Jobb og lønn

Staten og kommunene Lønn Arbeids og næringsliv Jobb og lønn Gjennomsnittslønn Noen forhandlinger foregår bare mellom toppledelsen i de store sammenslutningene.
I andre tilfeller er det forbundsvise oppgjør, det vil si forhandlinger i en bransje.
Av og til brukes det samordnede oppgjør, der toppledelsen trekker opp hovedlinjene, mens forbundene tar seg av forhold som spesielt gjelder den enkelte bransje.
Det foregår også forhandlinger på lokalplanet mellom bedriftsklubbene og ledelsen i bedriften. Der kan det dreie seg om lokale arbeidsforhold, men en kan også drøfte justering av lønn. Forhandlinger
fra topp til bunn Lønningene til de aller fleste lønnstakere i Norge blir bestemt i forhandlinger mellom organisasjonene i arbeidslivet. Det er egne organisasjoner for arbeidsgivere og arbeidstakere.
Omkring 60 % av norske arbeidstakere er medlemmer i fagforeninger og fagforbund. Noen arbeidstakere ønsker av prinsipielle grunner ikke å organisere seg. Andre har problemer fordi arbeidsgiveren motarbeider fagorganisering. Men når fagforeningene forhandler fram bedre lønn, gjelder den også de som ikke er medlemmer.
Lønnsforhandlingene mellom de største organisasjonene, LO forarbeidstakerne og NHO for arbeidsgiverne, er de viktigste i Norge. Lønn og fagorganisering Norge har mindre lønnsforskjeller enn mange andre europeiske land, men forskjeller finnes også hos oss. Det har å gjøre med hvor ettertraktet kunnskapen er, men også med hvor i landet en bor, og hva slags jobb det dreier seg om. De siste årene har en del lederlønninger steget mange ganger så mye som vanlige lønninger. Det dreier seg om flere millioner kroner.

Lønn og kjønn
Kvinneyrker har alltid vært dårligere betalt enn mannsyrker.

Overtid og deltid
Mange menn ender opp med mer penger enn kvinner fordi de tar mer overtidsarbeid. Kvinnene har mest deltidsarbeid. Bare 10 % av mennene har deltidsjobb, mens det gjelder for 47 % av kvinnene. Lønnsforskjeller Hva er god lønn?
Det er et rimelig krav å få betaling for arbeidet vi gjør. En av grunnene til at vi arbeider, er jo at vi vil tjene penger.

Likelønn og rettferdighet
Noen mener det er riktig med lik lønn for alle. Det er like hardt og krevende å vaske en skole som å bygge en eller å undervise. Andre protesterer mot at alle skal ha samme lønn uansett hvor mye ansvar de har. De mener dessuten at en som har studert i mange år og skaffet seg større kompetanse, bør ha høyere lønn enn en ufaglært. Frivillig lønnsnemnd -partene kaller inn
nemnda og sier at de vil rette seg etter avgjørelsen.

Tvungen lønnsnemnd - vedtas i Stortinget for hver gang Streik - arbeiderne som legger ned arbeidet.

Lockout - arbeidsgiverne stenger dørene for de ansatte. Riksmeklingsmann - offentlig tjenestemann som leder meklingen i arbeidstvister Gangen i tarifforhandlingene Drømme
jobben? hvordan? hvor mange ? hvem? hvem ? hvordan? hvordan? 4
Full transcript