Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Žan Pijaže - formalne operacija

Implikacije za nastavu filozofije
by

maja mihajlovic

on 23 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Žan Pijaže - formalne operacija

Osobenosti stadijuma formalnih operacija i njihove implikacije za nastavu filozofije
razvoj nervnog sistema i socijalna sredina su nužni, ali sami po sebi, bez interakcije, ne dovode do razvoja, već tek združeni čine i nužne i dovoljne uslove intelektualnog napretka. U skladu s ovim zaključkom, bilo bi zanimljivo i nadasve korisno razmotriti na koji način ova interakcija stoji u vezi sa školom i nastavom, kako školska sredina imetode nastave mogu stimulativno djelovati na razvoj mladih ljudi.
Izvore intelektualnog razvoja Pijaze vidi u
sazrijevanju
fizickoj i socijalnoj sredini
aktivnosti
ekvilibraciji
Stadijum formalnih operacija u odnosu na stadijum konkretnih operacija
-eksplicitno ili samo implicitno kreiranje sopstvene teorije ili teorija

- gradjenje sistema ideja koje donose osjecaj jednakosti i ravnopravnosti sa odraslima

- refleksjija koja omogucava da se predje granica izmedju konkretnog i stvarnog u sfere mogueg i apstraktnog
Karakteristike mišljenja adolescenata
Implikacije za nastavu filozofije
na putu sazrijevanja, po njemu, dijete prolazi kroz četiri stadijuma:

senzomotorni,

preoperacioni

stadijum konkretnih i

stadujum formalnih operacija
teorija nam omogucava da razumijemo kako djeca misle i kako uce u razlicitim uzrastima i razlicitim perodima razvoja.
formalne operacije
rezultat je kako neuroloskih cinilaca
ali i proizvod ubrzanja individualnog razvoja pod uticajem vaspitanja
-ogranicenja na fizicko i peceptualno nestaju

- prevazilazi ogranicenja na elemnentarna logcika grupisanja

-nadograuje logiku iskaza na logiku klasa i relacija

- izgradnja formalnih mehanizama koji ce omoguciti ovladavanje hipoteticko – deduktivnim misljenjem, eksperimnetalnim dokazivanjem i napredak u logicko – matematickom rasudjivanju
Formalno mišljenje, predstavlja istovremeno refleksiju inteligencije o njoj samoj i preokretanje odnosa ozmeđu mogućeg i realnog
-------> poseban, viši vid egocentrizma:

- adolescent nece nastojati samo da svoje ’’ja’’ prilagodi sredini, ve ce težiti da cjelokupnu sredinu prilagodi svome ’’ja’’

-preobražaj društva

-reforme ne samo sebe kao individue, vec cjelokupnih grupa
mesijanizam
Ukljucenje u svijet rada i suocavanje sa stvarnim zivotom ------>
konacna decentracija
filozofiji bavi upravo apstraktnim pojmovima, idejama, različitim teorijamanastava kao da dobro mjesto gdje će oni moći porediti svoje teorje sa istorjski i filozofski najvažnijim pogledima na svijet
--što više aktivnosti

-da se dopusti svakome da iskaže svoje mišljenje i svoj pogled ---> poštovanje i uvažavanje ličnih stavova adolescentima je od velike važnosti

-- voditi računa da im se na greške ukazje na primjeren način --> s obzirom na njihovu osjetljivost.
zadavanje zadataka koji će podrazumijevati:
lično angažovanje
istraživanje
analizu

razvijanje analitičkih sposobnosti

doprinijelo bi shvatanju da nisu usamljeni u svojim teorijama i reformatorskim pogledima na svijet
kombinovanje klasične metode predavanja i interaktivne nastave:


--> uključuje
raspravu,
debatu,
grupna i individualna istraživanja,


mogli bismo uticati na konačnu decentraciju, koja se kako Pijaze kaze, obavlja istovremeno i u socijalnoj ravni i u ravni mišljenja,
''drustveni zivot predstavlja izvor i intelektualne, a ne samo moralne decentracije: narocito u raspravama sa drugovima tvorac teorija cesto otkriva, dok kritikuje druge, i slabosti sopstvenih teorija. "
svaki pojam da u što širem kontekstu, da se uvodi kroz konceptualne mreže, predstavljajuci poznato s jedne, a novo s druge strane
sa razvojem hipotetiko – deduktivnog rasuivnja, kao i želje da se namentne svoje ’’ja’’ grupama i pojdnincima oko sebe ---> organizovanje debata

takva rasprava zahtjeva baratanje hipotezama, izvlacenje implikacija , dedukovanje zakljucaka

stimulativno i korsno za razvoj mišljenja
pisanje eseja, pisanje kratkih seminarskih radova

sticanje vještina neophodnih u kasnijem obrazovanju -

spremnost za fakultetsko obrazovanje.
Osnovne karakteristike stadijuma konkretnih operacija:

-pocetak logike i moralnih i sojalnih osjecaja saradnje

-sposobnosti fleksibilnijeg i logicnijeg misljenja

-logika klasa, logika relacija, logicki princip tranzitivnosti

- konzervacija

-konkretno misljenje

ove osobine u formalnom stadijumu se preinacavaju, ostaju da traju kao podstruktura na koju bivaju nadogradjena nova svojstva, dok se istovremeno javljaju nove, originalne strukture
Full transcript