The Internet belongs to everyone. Let’s keep it that way.

Protect Net Neutrality
Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ouders

No description
by

Margreth Hoek

on 27 September 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ouders

Double click anywhere & add an idea Ouders,
je komt ze overal tegen.... Expert ouderschapskennis
Proefschrift Ontheemd ouderschap
Projectleider van de Gezinswijzer bij het Nederlands Jeugdinstituut
Redacteur bij het Tijdschrift Ouderschap & Ouderbegeleiding

Ideevorming over opvoeden is marginaalDe stem van ouders ontbreekt

Opvoeden is een aspect van burgerschap Dr. Margreth Hoek Het ouderlijk perspectief:
Ouders zijn inherent kwetsbaarZij proberen ‘het goede’

te bereiken binnen een imperfecte praktijk. Ontheemd ouderschap (1) Ontheemd ouderschap 2 Het groeiproces van ouders

kan stagneren geen zicht krijgen op kind

grote vragen

klein netwerk

weinig zelfvertrouwen
http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/14/418.html http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/15/223.html Opvoeden is een groeiproces

Ouders

Handelen (timen en doseren)

Voelen

Denken

Zij leren het opvoeden met vallen en opstaan
en met doormodderen Meer aandacht voor ouders Rechten toekennen aan ouders op ondersteuning

Kennisontwikkeling rond ouderschap stimuleren

Bevorderen van een open opvoedklimaat

Stimuleren van netwerkvorming door ouders

Alert zijn op ouders die vastlopen, hen begeleiding bieden
die aansluit bij hun mogelijkheden

Laag begaafd

Psychische stoornis

Verslaving

Armoede

In strijd verwikkelde ouders Puzzelkind

Onenigheid tussen opvoeders

Traumatisch ouderschap

Opspelende oude pijnplekken

Geen innerlijke inspiratiebron

Geen leerproces tussen partners
Opleiding

Gezinssituatie

Sociale erfenis

Grote vragen
Sommige ouders hebben zo’n negatief zelfbeeld,

zijn onzeker en durven geen vragen te stellen.

Niet aan zichzelf, niet aan anderen
Dossier Armoede en gezinnen Meerdere dementies ouderschap
Geboorte kind http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/14/401.html Scheiding http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/13/689.html Langdurig zieke ouder http://www.nji.nl/smartsite.dws?id=116791 Werkende ouders http://www.nji.nl/smartsite.dws?id=116752 Partnergeweld http://www.nji.nl/smartsite.dws?id=116674 Migrantengezin http://www.nji.nl/smartsite.dws?id=113914 Gezinsdossiers online Informatie over:
gezinsleven: opvoeden, opgroeien, partnerelatie, netwerk, financiën
beleid,
Praktijk: interventies, richtlijnen, instrumenten, voorzieningen, onderzoek, literatuur, links. http://www.gezinswijzer.nl Rechten toekennen aan ouders op ondersteuningKennisontwikkeling rond ouderschap stimuleren

Bevorderen van een open opvoedklimaat

Stimuleren van netwerkvorming door ouders

Alert zijn op ouders die vastlopen, hen begeleiding bieden
die aansluit bij hun mogelijkheden
Meer aandacht voor ouders Positie van cliënt-ouders Ouders zijn opdrachtgever


Ouder hebben daarom recht op verantwoording van professionals over alle bemoeienis met kind, ouder en opvoeding

Ouders zijn eindverantwoordelijke Wat weet u van ouders....
7 vragen I Vrouwen met kinderen hebben minder kans op huiselijk geweld dan kinderloze vrouwen. II 1 op de 4 kinderen
heeft een langdurig zieke ouder III Genieten van je vrijheid is de belangrijkste reden om het moederschap uitstellen.

IV 1 op de 3 gezinnen
is een kostwinnersgezin V Na scheiding zakt
bij 16 procent van de gevallen
het inkomen onder de armoedegrens. VI Migranten van de eerste generatie kunnen moeite hebben met het vormen van een eigen opvoednetwerk VII Een kind brengt partners dichter bij elkaar
Onjuist
Volgens Radford en Hester (2006) lopen vrouwen met kinderen drie keer zoveel kans op huiselijk geweld als kinderloze vrouwen. Het is onbekend waarom dit zo is. Soms begint het geweld tijdens de zwangerschap. Mishandelde vrouwen staan vaak voor het dilemma: weggaan of blijven.
bron: dossier partnergeweld Juist
Er is geen landelijk onderzoek over hoeveel kinderen er een zieke ouder hebben. Naar schatting heeft 20 tot 25 procent van de minderjarige kinderen in Nederland een ouder met een chronische psychische of lichamelijke aandoening. Een aantal regionale onderzoeken wijzen op cijfers in die orde van grootte (Jeugdmonitor van Rotterdam, Utrecht en Brabant).
Bron: dossier langdurig zieke ouder Juist
In een CBS-onderzoek noemt de helft van de vrouwen die er voor kiezen pas na hun 29e moeder te worden als reden 'genieten van je vrijheid'.
Een kwart van de vrouwen geeft een andere reden voor uitstel aan, zoals:
'eerst werkervaring opdoen of carrière maken', 'geen partner', 'onzeker over relatie'
en 'twijfel over kinderen krijgen'
Bron: dossier geboorte kind Juist
Echtscheiding verhoogt de kans op armoede. Van de stabiele echtparen wordt in een jaar maar twee procent arm.
Bron: dossier armoede en gezinnen Juist
Uit interviews met huwelijksmigrantes (Van der Zwaard (2008) blijkt dat zij vaak geïntroduceerd worden in de Nederlandse samenleving door hun schoonmoeder of schoonzus.
Hoewel dit voor velen een steun kan betekenen, is het soms tegelijkertijd een beperking. Wanneer schoonmoeder of schoonzus zelf maar een beperkte sociale kring heeft, blijft de omgeving van de migrante ook beperkt .
Bron: dossier migrantengezinnen Onjuist

De kwaliteit van de relatie na de geboorte van het kind
hangt af van de kwaliteit van de relatie voor de geboorte.

De komst van een kind
brengt paren met veel conflicten niet dichter bij elkaar,
maar drijft paren met een goede relatie ook niet uit elkaar.

Als de ouders het niet met elkaar eens zijn over de kinderwens, dan kan dat het risico op het ontstaan van conflicten verhogen Dr. Margreth Hoek studeerde economie en specialiseerde zich in zorgethiek.

In 2008 verdedigde ze haar proefschrift
'Ontheemd ouderschap.
Betekenissen van zorg en verantwoordelijkheid in beleidsteksten opvoedingsondersteuning 1979-2002'.

Zij stelt dat in de wetenschap, politiek, beleid en praktijk
meer aandacht zou moeten zijn voor
ouders en hun groeiproces als opvoeder.

Momenteel is zij projectleider bij het Nederlands Jeugd instituut
van de digitale 'Gezinswijzer: kennis over gezinnen en gezinsbeleid'.
Onjuist

Kostwinnersgezinnen maken 24 procent van de tweeoudergezinnen uit.

Bij 55 procent van de tweeoudergezinnen kinderen werkt de ene ouder fulltime en de ander parttime.

Bij 7 procent werken beide ouders fulltime

bij 7 procent werken beide ouders parttime.
De kleinste groepen zijn de gezinnen waarbij een van de partners parttime werkt en de ander niet werkt (4 procent)

en waarbij geen van de ouders werkt (3 procent).

In al deze cijfers vallen ouders die minder dan 12 uur per week werken onder de categorie 'niet werkend'.
dossier: werkende ouders
Mijn vragen over ouderschap

Wat is opvoeden volgens ouders?

Hoe verloopt een eerste groeispiraal van ouders?

Hoe kunnen we de reflectie van ouders stimuleren
zonder voorschrijvend te zijn? De eerste groeispiraal van moeders Moeders willen het goede doen

voor zichzelf

voor hun kind

in de ogen van de samenleving Meer mededogen met ouder is nodig

Zicht op het leerproces is wenselijk

Solidaire samenleving is essentieeel voor 'goede ouder'- ervaringen Meer mededogen met ouders

Zicht op hun groeiproces

Een solidaire samenleving is

noodzakelijk voor 'goede ouder'-ervaringen
Full transcript