Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kjennetegn

No description
by

Tage Rønning

on 14 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kjennetegn

Kjennetegn på måloppnåelse Hva er forskjellen på kriterier og kjennetegn? Hvor mange nivåer må kjennetegn ha? Det er ikke utviklet en standard for hvordan kjennetegn skal utvikles. Du finner eksempler på kjennetegn i veiledningene til læreplaner for fag. De er bare eksempler på lokale kjennetegn og antall nivåer vil variere. Er det slik at vurderinger underveis i opplæringen ikke kan telle med ved sluttvurdering? Det er ikke riktig at underveisvurderingen ikke har betydning for sluttvurderingen. Gjennom underveisvurdering får lærer og elev kunnskap om elevens faglige utvikling fram mot avslutningen av opplæringen. Hvis man følger med på elevenes faglige utvikling underveis, vil man ha et godt grunnlag for å vite hvor eleven står i faget ved opplæringens slutt.

Standpunktkarakteren relateres til elevens kompetanse i faget på det tidspunktet karakteren settes. Standpunktvurderingen kan derfor ikke være basert på et ”gjennomsnitt” av tidligere termin- eller prøvekarakterer. # planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for adgangskontroll og alarmanlegg beregnet for montasje i bolig
# planlegge, montere, sette i drift og dokumentere mindre systemer for tele- og datakommunikasjon
# planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for databehandling, basert på personlig datamaskin og periferiutstyr
# planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for privat mottak av lyd- og bildekringkasting og systemer for presentasjon av digitalt lagret lyd- og bildeinformasjon med kapasitet for flerkanallyd Disse 4 systemene samler vi i betegnelsen
"Data- og elektronikksystemer" i våre kjennetegn udir.no Adg.kontoll og alarm Tele- og datakom PC- og periferutstyr Lyd og bilde "Helhetlig vurdering hvor alle kompetansemålene teller like mye"
Viktig å teste på kjennetegnene og ikke noe annet STANDPUNKT-KARAKTER KARAKTER 2 KAR. 3-4 KAR. 5-6 På det tidspunktet karakteren settes Udir: Takk for oss! VG1 Data- og elektronikksystemer, KATTA, HAMAR De 4 Data- og elektronikksystemene
Full transcript