Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mayoz ve Mitoz

No description
by

Ata Berk

on 22 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mayoz ve Mitoz

Mitoz Bölünmenin Genel Özellikleri
Mayoz ve Mitoz
Bölünme
Mayoz Bölünmenin Genel Özellikleri
Mitoz Bölünme Evreleri
Mayoz bölünme evreleri
Vücut hücrelerinde görülür
Kromozom sayısı ve DNA dizilişi değişmez. Hücre sayısı iki katına çıkar
Bütün Canlılarda görülür ve canlıların yaşamı boyunca devam eder
Tek hücrelilerde çoğalmayı, çok hücrelilerde büyümeyi, gelişmeyi, yıpranan dokuların onarılmasını sağlar.
Tetrat, Crossing Over ve sinapsis gibi olaylar gözlenmez
Hem eşeysiz hemde eşeyli üremede görülür
Üreme organlarındaki üreme ana hücrelerinde görülür
Kromozom sayısı ve DNA dizilişi değişir. Hücre sayısı 4 katına çıkar
Çok hücreli canlılarda üreme hücrelerinin oluşturulmasını sağlar
Çok hücreli canlılarda üreme hücrelerinin oluşturulmasını sağlar.

Tetratlar, Crossing Over ve sinapsis olayları görülür.
Yanlızca eşeyli üremede görülür
Mitoz Bölünme 6 evreden oluşur. Bunlar :
Bir bölünme kademesi olmayıp , iki mitoz arasındaki gelişme safhasıdır. İnterfazda genç hücre beslenme, büyüme, protein sentezi gibi biyolojik olayları gerçekleştirir. Fakat hücre bölünme mesajını aldığı andan itibaren bölünme hazırlıkları yapılır. Bu hazırlıklardan sonra interfaz biter bölünme başlar.Bölünme hazırlıklarını en önemlisi kromotin ipliklerin (DNA) kendini eşlemesidir
2) Profaz :
Mitoz bölünmenin en uzun safhasıdır.Eşlenmiş kromotin ipliler sentromer bölgelerinden birbirlerine tutunmuşlardır. Bu eşlere kardeş kromatidler denir. Profazda kromotin iplikler kısalıp kalınlaşarak belirgin hale gelir. Bu belirgin yapılara kromozom denir. Profaz sonunda çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyerek kaybolmuştur. Sentrozom çiftleri zıt kutuplara çekilerek iğ ipliklerini oluşturmaya başlamışlardır.
3) Metafaz :
Eşlenmiş kromozom çiftleri hücrenin ekvator çizgisinde yan yana gelerek tek sıra halinde dizilirler. Sentromer bölgelerinden de iğ ipliklerine tutunurlar. Sentromerler eşlenir kromozomlar en rahat bu safhada görülerek sayılabilir.
MAYOZ I : Oluşacak hücrelerin gen dizilişi ve kromozom sayısı bakımdan değişikliğe uğraması bu bölünmede olur.
Mayoz Bölünme Mayoz 1 ve Mayzoz 2 olmak üzere iki kısımdan oluşur
En önemli ve uzun safhadır. Eşlenmiş kromatin iplikler sentromerlerin den birbirlerine tutunmuş durumdadırlar. Bu eşlerin her birine kardeş kromotitler denir. Bu safhada eşlenmiş kromotinler kısalıp kalınlaşarak kromozomları meydana getirirler. Her kromozomda iki tane kromatid vardır.

Profaz-I sonunda çekirdekçik ve çekirdek zarı kaybolmuş, sentrozomlar kendini eşleyerek zıt kutuplara çekilmiş durumdadır. Bu safhada eşlenmiş homolog kromozom çiftleri yanyana gelerek tetrat denilen 4 kromotidli yapıları oluştururlar. Bunlar her mayoz da olur. Kromaditlerin birbirlerine sarılmasına sinapsis denir. Bir türün mayozdaki tetrat sayısı normal(diploid) kromozom sayısının yarısı kadardır (insan hücresinin mayozunda 23 tetrat oluşturulur). Kısa bir süre sonra sinapslar çözülür ve homolog kromozom çiftleri ayrılarak bölünmeye devam edilir.
Profaz 1
Anafaz 1
Bu safhada mitozda bölünmede olduğu gibi kromatid ayrılması olmaz. Mitozun anafazında kardeş kromotidler ayrılırdı. Burada ise homolog kromozomlar (eşlenmiş haliyle) biri bir hücreye, diğeri öbür hücreye gidecek şekilde ayrılır Yani homolog kromozom ayrılması gerçekleşir.

Mayoz bölünme sonucunda kalıtsal yapısı farklı hücrelerin oluşmasını sağlayan esas olay budur. Bir mayozda krossing-over olmasa da kalıtsal çeşitlilik sağlanır.
MAYOZ 2 :
Normal bir mitoz gibi gerçekleşir. I. mayozdan daha kısadır.İki bölünme arasında interfaz olmadığı için DNA lar bir daha eşlenmez. Sadece sentrozom eşlenmesi gerçekleşir.
Başlangıçta 2n kromozomlu (diploid) olan hücreden bu bölünmenin sonunda kromozomlu (monoploid) 4 hücre oluşur
Bu hücreler ana hücreden kromozom sayısı yönüyle farklı oldukları gibi, kromozom yapısı yönüyle de ana hücreden hem de birbirlerinden farklıdırlar.
Eşeyli üremede çeşitlilik oluşmasının sebepleri aşşağıda verilmiştir
* Mayoz-I de krossing- overin olması,
* Mayoz-I de homolog kromozomların ayrılması,
* Mayoz sonucu haploid hücrelerin oluşturulması,
* Döllenme ile iki yeni hücrenin birlşetirilmesi,
Bunlara ilave olarak, gametler farklı bireyler tarafından meydana getirilir veya yabancı döllenme (yabancı tozlaşma) gerçekleştirilirse kalıtsal çeşitlilik daha da artmış olur.
Mayozun hem birinci, hem de ikinci bölünmelerinin de gerçekleşen ortak olaylar vardır.

Bunların en önemlileri:
* Hücre sayısının artması
* Sitokinezin gerçekleşmesi
* Sentrozomun eşlenmesi olarak sayılabilir.

DNA eşlemesi, tetrat ve sinapsların oluşturlması, krossin-over ve homolog kromozomların ayrılması sadece I. Mayozda; kardeş kromatidlerin ayrılması sadece II. Mayozda gerçekleşir.
Mitoz Bölünme Evreleri
4) Anafaz :
Sentromer bölgelerinden birbirlerine tutunmuş olan kardeş kromotidler birbirlerinden ayrılarak zıt kutuplara doğru çekilirler bu çekme işlemini iğ iplikleri gerçekleştirir. Mitozda kromozom sayısı ve kromozom yapısı aynı olan hücrelerin olmasını sağlayan esas olay, bu safhadaki kardeş kromotidlerin ayrılmasıdır.
5) Telofaz :
6) Sitokinez :
Birbirinde ayrılan kromozom akımlarının kutup bölgelerinde kümeler içersinden sonra, çekirdek zarları ve çekirdekçikler aniden oluşarak belirgin hale gelir. Kromozomlar teker kromotin iplik haline indirgenirler. İğ iplikleri kaybolur. Telofaz sonunda karyokinez bitmiş ve iki çekirdekli bir hücre oluşturmuştur. Sitoplazmanın bölünmesiyle iki yeni hücre oluşur.
Sitoplazma bölünmesi olarakta bilinir. Mitoz bölünmenin en son evresidir. Hayvan hücrelerinde sitoplazmanın boğumlanmasıyla bitki hücrelerinde ise ara lamelin oluşmasıyla tamamlanır.
Ata Berk 10-fen
1) Interfaz :
Mitozdakinden farklı değildir. Çekirdek zarları ve çekirdekçik oluşarak, sitoplazma bölünür. Burada oluşan kik hücre haploid (n)dir. Çünkü başlangıçtaki hücrenin homolog kromozomlarından birer tanesinin bulundurur. Ancak kromozomlar eşlenmiş olduğu için iki kromadidli haldedir. Yani DNA miktarı olarak 2n denilebilir. Kısa süren Telofaz I den olarak Mayoz II başlar.
Telofaz 1
Mitoz bölünmedeki metazfaz'dan biraz farklıdır. Mitozda homolog kromozomlar ekvator boyunca dizilir. Mayoz Bölünmede ise iki sıra halinde dizilirler. Homolog kromozomlar sıralanırken karşı karşıya gelirler.
Metafaz 1
Full transcript