Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Adoptie van IT-innovaties

Het belang van het statistisch onderbouwd in kaart brengen van weerstandsfactoren
by

Leon Chevalking

on 8 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Adoptie van IT-innovaties

Draagvlak beïnvloeden vanuit de situatie Adoptie van innovaties Een idee, gebruik of object dat als nieuw wordt gepercipieerd door de eenheid van adoptie Wat is een innovatie? De beslissing om een innovatie volledig te gaan gebruiken, als de best beschikbare actie Wat verstaan we onder adoptie? Sociale norm Een greep uit factoren die adoptie bevorderen: Onderlinge relevante verhoudingen van adoptiefactoren tot elkaar Wat levert mijn onderzoek op? Alignment: Door welke psychologische drivers laten verschillende organisatie delen zich leiden Sturen met deze resultaten Invullen vragenlijst
(40-80 mensen, 20 minuten) Activiteiten (Rogers, E. (1983). Diffusion of innovations. Third Edition) Van telefoonklapper naar CRM-systeem Voorbeelden Van desktopcomputer naar iPad Van vaste werkplek naar flex-ruimtes Van werkroosters opgesteld door management naar je eigen werkrooster opstellen (Rogers, E. (1995). Diffusion of Innovations. Fourth Edition) Houding Gepercipieerd gebruikersgemak Gepercipieerd nut Ondersteunende voorwaarden van de organisatie Uitproberen Interactie tussen persoonlijkheidsfactoren en situationele factoren Persoonlijkheid leonchevalking@gmail.com Sturen op situationele factoren is substantieel gemakkelijker dan direct beïnvloeden van persoonlijkheid (biologisch) en percepties (individueel) Technologisch kan alles! Aanleiding Huidige bereidheid om een concrete innovatie te adopteren Communicatiebeleid: Welke punten in mijn beleid verdienen aandacht voor welke specifieke doelgroepen Innovatiebeleid: Voor welke innovaties is momenteel (on)voldoende draagkracht binnen de organisatie Facultatieve workshop om relevante en interessante adoptiefactoren te bepalen
(6-10 mensen, anderhalf uur) Presentatie van de resultaten
(5-10 mensen, 1 uur) Leon Chevalking

m:leonchevalking@gmail.com Slideware belooft gouden bergen IT-producten en diensten worden onvolledig of niet gebruikt Het adoptieproces is mensenwerk Scriptie: Adoptie van IT-innovaties in de zorg Wat is de praktische relevantie van een adoptiemethodiek? Benchmark: Is mijn organisatiecultuur m.b.t. IT-innovaties substantieel anders dan die van branchegenoten Van uitzetten informatievraag naar terugkoppeling resultaten kosten tijdsbesteding: 28-52 uur Conclusie: Statisch onderbouwd advies op maat binnen 2 weken
Full transcript