Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Karbonatomets Kjemi

No description
by

on 23 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Karbonatomets Kjemi

Karbonatomets
kjemi.

Hydrokarboner
- H og C-atom
- Alkan
- Alken
Bygd opp av H- og C-atomer.
H-atom=
Hydro
genatomer
C-atom=
Karbon
atomer
C-atom
Blir delt inn i grupper ut fra hva slags bindinger det er mellom C-atomene.
H-atom
-Ryggraden i molekylet.
- Danner alltid fire elektronparbindinger med andre atomer i molekylet når C-atomet er i en organisk forbindelse.
Egenskaper til
hydrokarboner:
- Blir brukt som brensel
Hydrokarboner brenner når de blir antent.
-Uløselige i vann.
Kan dermed beskytte gjenstander mot vann, altså gjøre gjenstanden vannavstøtende.

Alkan og Alken
Alkan
- Har bare enkeltbindinger mellom C-atomene og endelsen -an i navnet.
- Dette danner ryggraden i molekylet.
Alkan
-Forstavelsen i navnet alkan forteller hvor mange C-atmoer det er i molekylet.¨
-Endelsen i -an navnet på hydrokarbonet forteller at det bare er enkeltbindinger mellom
C-atomene.
Derfor har et alkan endelsen -an.
Alken
-Et alken har én eller flere dobbeltbindinger mellom C-atomene i molekylet.
- C-atomene danner ryggraden i molekylet.
Dobbeltbindinger= et molekyl som ikke innehlder så mange H-atomer som et alkn med samme antall C-atomer.
Organisk Kjemi.
Karbonforbindelsenes kjemi.
Organiske forbindelser.
-Har C-atomer i molekylene.
Uorganiske forbindelser.
-Er stoffer uten C-atomer i formelen.
Er bygd opp av noen få atomtyper der alle inneholder C-atomer.
C-atom
-Danner alltid fire bindinger med andre atomer.
-Har bare fire elektroner.
Mangler dermed fire elektroner til å oppfylle åtteregelen.
-Deler derfor elektroner med atomer for å oppfylle åtteregelen.
C-atom
C-atomene i alt levende kommer fra fotosyntesen.
Alkoholer
Bygd opp av de tre atomtypene C, H og O.
Egenskaper til alkohol.
-Løselig i vann.
-Løsemiddel
-Brensel
-Drepe bakterier
Alkoholer med én til tre karbontaomer for hver -OH-gruppe i molekylene er i løselige i vann.

Men ikke alle alkoholer er løselige i vann. En alkohol med lang C-kjede er ikke løselige i vann.
Et eksempel på dette er Heksanol.
OH-gruppen er kjennettegnet for alkoholer
-Én eller flere -OH-grupper i molekylene.
-Gjør at ulike alkoholer har felles oppgaver.
Alkoholer er en familie med felles oppbygning og egesnaper.
Metanol
-Den enkleste alkoholen og inneholder bare ett C-atom.
- Den er svært giftig.
Små mengder kan føre til blindhet.
30-100 ml kan ta livet av et menneske.
(Tresprit)
Etanol
Mer enn et rusmiddel.
Etanol er den eneste alkoholen man kan drikke.
Men et alkoholinnhold i blodet på over tre promille kan være dødelig.
Hvordan påvirker etanol kroppen og oppførselen vår?
-Avhengighetsskapende
-Leverskader
-Sløvende og bedøvende
-Hjerte- og karrsykdommer
-Kreft
-Fosterskader
Kroppen
-Gir økt risikovilllighet
-Gir lavere impulskontroll
-Forsterker humøret
-Bryter ned humøret
Oppførsel
Nyttige egenskaper
-Blir brukt som løsemiddel.
-Til å drepe bakterier.
-Blir brukt som drivstoff, det heter da bioetanol.
-Blir brukt som kjølemiddel i varmepumper.
Karboksylsyrer
Svake syrer
Kjennetgnet for karboksylsyrer.
-COOH-gruppen er kjennetegnet for karboskylsyrer.
-Alle ender med -COOH
-Karboksylsyrer får navn på bakgrunn av antall C-atomer i molekyle.
Formelen CH3COOH har to C-atomer og heter derfor etansyre.
Karboksylsyrer og mat:

-Gjør mat holdbar.
Blir brukt som et konserveringsmiddel. Bakterier trives ikke i sure løsninger.
-Gir sur smak.
Er i ketsjup og dressinger
for smakens skyld.
Karboksylsyrer
(Svake syrer)
-Karboksylsyrer er svake syrer.
-COOH-gruppen gjør dem til syrer.
-PH-verdi ca. 3
Karboksylsyrer
Alkoholer
Ester
Hvis en karboksylsyre reagerer med en alkohol, dannes ester.
Bioteknologi
Bioteknologi er forskning som dreier seg om å lage nye produkter ved å bruke mikroorganismer, planter eller dyr.
Eksempel på bioteknologi:

Etanol kan lages av sukker ved hjelp av gjærceller.
Druesukker
Karbon-
dioksidgass
2
+
+
Etanol
2C H OH

2
5
Kilder:
-Eureka 10
-Wikipedia (bioteknologi)
-Eureka 10 sammendrag
Full transcript