Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

POL-on - moduły ICM, czerwiec 2014

No description
by

Wojciech Fenrich

on 29 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of POL-on - moduły ICM, czerwiec 2014

Ograniczyć konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji.
Maksymalnie wykorzystać już istniejące źródła danych.
Elastyczne podejście do danych (przede wszystkim potwierdzanie, a nie wprowadzanie danych; możliwość proponowania zmian przez wszystkich użytkowników).

Podsystemy POL-on tworzone w
- PBN, ORPD, POL-index

Polskie bazy bibliograficzne
Katalog NUKAT
Inne dostępne źródła internetowe
"Poczekalnia": źródła danych
Import bezpośredni - systemy instytucjonalne,
Publikacje z "Poczekalni" - po zatwierdzeniu przez atutorów i/lub osoby zarządzjące bibliografiami instytucji w PBN.
Główna baza PBN
Strona główna PBN
Dominacja formalnych kryteriów oceny czasopism z tzw. "listy B".
Bardzo mała liczba czasopism społecznych i humanistycznych posiadających niezerowy PIF.
Ryzyko niemożności zróżnicowania punktacji czasopism w kolejnych latach.
Polska Baza Cytwań
POL-index
Bardziej lokalny charakter nauk humanistycznych i społecznych - wiele centrów.
Dłuższy okres, w którym publikacje humanistyczne "pracują" na swoje cytowania.
Problemem są przede wszystkim dane.
Skąd te trudności?
Polskie bazy bibliograficzne.
Czasopisma i ich przedstawiciele.
Skąd wziąć dane?
Będzie gromadzić pełne teksty prac dyplomowych bronionych na polskich uczelniach,
Będzie masowo udostępniać te dane systemom antyplagiatowym,
Umożliwi dostęp do prac dyplomowych członkom Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz promotorom (w przypadku podejrzenia plagiatu).
Ogólnopolskie
Repozytorium Prac Dyplomowych
Logowanie za pomocą kont POL-on z dodaną odpowiednią rolą w kontekście jednostki,
Istnieje możliwość masowego importu prac z uczelnianych archiwów prac dyplomowych (OAI-PMH, REST),

Zasady działania systemu
Prawdopodobny zakes danych
Tytuł pracy,
Data obrony,
Imię i nazwisko autora,
Imię i nazwisko promotora,
Imiona i nazwiska recenzentów,
Uczelnia i jednostka organizcyjna,
Kierunek studiów (?),
Pliki z treścią pracy.
Wyzwania
Bazy bibliograficzne indeksują tylko część czasopism z "listy B".
Różny zakres indeksacji (częsty brak bibliografii załącznikowej; brak typu artykułu).
Duża ilość danych do wprowadzenia.
Import danych z baz bibliograficznych (charakter pomocniczy - "poczekalnia").
Przedstawiciele czasopism rewidują, uzupełniają, potwierdzają, a w razie konieczności wprowadzają dane "od zera" - ręcznie lub za pomocą importu w prostym formacie XML.
Przepływ danych
Polski Współczynnik Wpływu
Zakres danych za 7 poprzednich lat:

1. Tytuł artykułu,
2. Tytuły artykułu w innych językach (o ile występują na publikacji),
3. Typ artykułu,
4. Tom i/lub numer,
5. Rok,
6. Strony od-do,
7. Język artykułu,
8. Imiona i nazwiska autorów publikacji.

Dodatkowo za ostatnie dwa lata:

9. Bibliografia załącznikowa lub jej opracowanie na podstawie przypisów dolnych.

Opcjonalnie:

10. Afiliacje autorów publikacji.
s - rok poprzedzający rok oceny czasopisma,
C - liczba cytowań do wszystkich artykułów,
N - liczba artykułów cytowalnych (bez recenzji, komunikatów etc.).
Dziękuję za uwagę
Aleksander Nowiński
Wojciech Fenrich

kontakt@pbn.icm.edu.pl
Nowelizacja UZFN - zmiany zakresu danych, obowiązek wprowadzania danych,
Wykorzystanie danych: ewaluacja jednostek, wnioski o środki statutuowe, ocena roczna pracowników etc.
Co dalej?

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex
Więcej informacji o systemie POL-index
https://pbn.nauka.gov.pl
Serwis PBN
Full transcript