Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Мэдээллийн систем бa

No description
by

angarag munkhbat

on 28 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Мэдээллийн систем бa

Зорилго
-багц мэдээлэл гэж юу вэ?
-МС дэх багц мэдээллийн загвар гэж юу вэ?
-МС-ээр багц мэдээллийг боловсруулж, хадгалах гэж юу вэ?
-Мэдээллийн системээр багц мэдээллийг боловсруулах загвар гэж юу вэ?
Багц мэдээлэл гэж юу вэ?
Төрөл бүрийн эх үүсвэрээс зорилготойгоор нэгтгэн цуглуулж, хэрэгцээ шаардлагадаа нийцүүлэн тодорхой дүрэм, аргачлалаар нэг болон түүнээс дээш тооны технологи ашиглан боловсруулсан, төрөл бүрийн хэлбэрээр илэрхийлсэн, тодорхой объект, юмс үзэгдэл, үйл явдлын талаарх өөр хоорондоо харилцан уялдаа бүхий мэдээллийн иж бүрдлийг багц мэдээлэл гэнэ.
МС дэх багц мэдээллийн загвар
Багц мэдээллийг боловсруулах ба дүрслэх тогтсон тодорхой арга байдаггүй.энэ нь багц мэдээллийг төрөл бүрийн эх үүсвэрээс нэгтгэн цуглуулж, нэг болон түүнээс дээш тооны технологи ашиглан боловсруулсан, төрөл бүрийн хэлбэрээр илэрхийлсэн мэдээллүүдээс бүрдүүлдэгтэй холбоотой.Иймээс тавьсан зорилго, багц мэдээллийн агуулга ба онцлог, иж бүрдэлд буй мэдээллийн багтаамж, мэдээллийн ашиглалт ба хэрэглээ зэрэг олон хүчин зүйлийг харгалзан үзэж, дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр багц мэдээллийг хэрхэн боловцруулах болон дүрслэхийг шийддэг юм.
МС-ээр багц мэдээллийг боловсруулж, хадгалах гэж юу вэ?
Багц мэдээллийг боловсруулах үйл ажиллагааг сэргээн саная. Үүнд тодорхойлсон зорилгын дагуу багц мэдээллийн иж бүрдэлд орох мэдээлэл, түүний агуулга, төрөл, уялдаа холбоог тодорхойлж, холбогдох эх үүсвэрээс цуглуулж, эмх цэгцтэй хэлбэрт оруулна. Мэдээллийг бүрэн, гүйцэд. Баталгаатай болоххүртэл тэдгээрийг цуглуулах ба эмх цэгцтэй хэлбэрт оруулах үйлдлүүдийг давтан гүйцэтгэнэ. Бүрэн, гүйцэт, баталгаатай болсон мэдээллийг тодорхойлсон дүрэм, аргачлал, технологийн дагуу боловсруулна.Улмаар мэдээллийн боловсруулалтад дүн шинжилгээ хийж, тавьсан зорилгод хүрэх шаардлагыг хангасан эсэхийг шалгана. Энэ үйлдлийг шаардлага хангах хүртэл давтана.
Мэдээллийн системээр багц мэдээллийг боловсруулах загвар
1.Байгууллагын үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр мэдээллийн системээр боловсруулагдан гаргах хэрэгцээт мэдээллийг тодорхойлно.Энэ нь мэдээллийг системийн гаралт болно.
2.Тэдгээр мэдээллийг багц мэдээлэл болгон ангилна.
3.Багц мэдээлэл тус бүрийн иж бүрдэлд орох мэдээлэл, түүний агуулга, төрөл, уялдаа холбоог тодорхойлно.
4.Багц мэдээлэл тус бүрийн дүрслэгдэх хэлбэр ( хүснэгт, бүдүүвч, бичвэр гэх мэт )-ийг тодорхойлно.
5.Багц мэдээлэл тус бүрийг үүсгэх дүрэм, үйлдэл (процесс), тэдгээрийн дарааллыг тодорхойлно.
6.Багц мэдээллийг үүсгэхэд шаардагдах анхдагч өгөгдөл, мэдээллийн агуулга, төрөл, уялдаа холбоог тодорхойлно.Анхдагч өгөгдөл мэдээлэл нь багц мэдээлэл буюу багц мэдээллийг бүрдүүлэгч мэдээлэл байна.Энэ нь мэдээллийн системийн оролт болно.

Дүгнэлт
Анхаарал тавьсанд баярлалаа

Мэдээллийн систем бa багц мэдээлэл

Full transcript