Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kretanje zvezda

No description
by

Mladen Banovic

on 12 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kretanje zvezda

Kretanje zvezda je vrlo brzo, ali se teško uočava zbog velike udaljenosti zvezda. Pošto su brzine međusobnog kretanja zvezda u različitim pravcima i sa različitim intenzitetima, za duže vremenske intervale može doći do promene izgleda sazvežđa.
Sopstveno kretanje je promena pravca pod kojim vidimo zvezdu,ili promenu njenog položaja na nebeskoj sferi u toku jedne godine. To je ugaona veličina i ona je utoliko manja što je zvezda dalja.

Pored prividnog dnevnog i godišnjeg kretanja, što je posledica stvarnog kretanja Zemlje, postoji i stvarno međusobno kretanje zvezda. Dugo se smatralo da su zvezde nepokretne, ali je još Halej, pre tri veka, uočio stvarno kretanje Sirijusa. Da bi se kretanje uočilo potrebno je sistematsko decenijsko praćenje i snimanje zvezda. Kretanja se lakše uočavaju kod bliskih zvezda.
Na osnovu varijacija u kretanju,može se utvrditi postojanje pratilaca zvezde.
Brzina sopstvenog kretanja zvezde može se razložiti na radijalnu (u pravcu vizure u odnosu na Zemlju) i tangencjalnu (normalnu na vizuru):Brzine zvezda su 20-30 km/s, ali mogu biti i do 250 km/s.
Tangencijalna brzina zvezde određuje
se pomoću tangencijalnog pomeranja
zvezde na nebeskoj sferi, upoređujući
fotografije tog dela neba u intervalu od više godina. Radijalna komponetna prostorne brzine predstavlja brzinu kojom se zvezda kreće ka nama ili od nas. Ona se određuje na osnovu Dopler-Fizoovog efekta.Na osnovu njega je Hajgens 1808. g. odredio prvu radijalnu brzinu.
Kretanje zvezda
Najveću poznatu radijalnu brzinu ima kretanje Barnardove zvezde. Radi se o crvenom patuljku, koji je udaljen od nas oko 5.95 sg (4. je po udaljenosti od Sunca). Nalazi se u sazvežđu Zmijonoše, i kreće se prema nama izuzetno brzo (zvezda sa najvećim prividnim kretanjem): radijalna brzina u odnosu na Sunce joj je 108 km/s. Kroz nekoliko hiljada godina, biće nam bliža od Proxima Centauri.
Još 1753. g. Viljem Heršel uočio je sopstveno kretanje Sunca. Tačka prema kojoj se ono kreće naziva se apeks i izgledalo ja kao da se u odnosu na nju zvezde razilaze. Heršel je zaključio da se Sunce sa celokupnim sisitemom kreće prema ovoj tački u sazvežđu Herkul. Savremena merenja pokazuju da je sopstvena brzina Sunca oko 20 km/s, prema apeksu koji se nalazi između sazvežđa Lire i Herkula.


Prezentaciju radili:
Mladen Banović i
Stefan Prokopić
mart 2014.
Pozitivna radijalna brzina znači da se zvezda udaljava dok negativna vrednost označava da nam se zvezda približava. Najveći broj zvezda ima radijalne brzine između +40 i -40 km/s. Periodične promene u vrednostima radijalnih brzina su ranije ukazivale na orbitalna kretanja spektroskopski dvojnih zvezda dok se poslednjih godina razvojem preciznosti mernih uređaja na ovaj način otkrivaju čak i planetarni sistemi oko zvezda.
Full transcript