Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HZ.MUHAMMEDİN İBADET ANLAYIŞI

No description
by

islam balcı

on 21 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HZ.MUHAMMEDİN İBADET ANLAYIŞI

Peygamberlerin gönderiliş amaçlarından biri
de Allah’a ibadet etmektir. Peygamberler ibadetlerini
eda ederken her konuda olduğu gibi bu konuda
da insanlar için en güzel örnek olmuşlardır.
Kur’an-ı Kerim’de,
“Senden önceki bütün peygamberlere,
‘Benden başka ilah yoktur, o halde
bana kulluk edin.’ diye vahyettik”
3 buyrularak,
peygamberlerin esas vazifesine işaret edilmiştir.
Peygamber Efendimiz, Allah’ın kendisini yaratma amacı doğrultusunda, bir kul olarak bütün
hayatını Rabb’inin istediği şekilde düzenlemiş,Allah’a kulluk ve taatte son derece titiz davranmış; tebliğ ettiklerini önce
bizzat kendisi uygulamış, bizlere örnek olmuştur.
Peygamber Efendimiz, bir peygamber ve kul olarak ibadetlerini Kur’an-ı Kerim’de emredilen
ve vahiyle kendisine bildirilen şekilde yapmıştır. Müminlerden de ibadetlerini kendisinin yaptığı ve
öğrettiği şekilde yapmalarını istemiştir. Bir hadis-i şerifinde, “Namazı benim kıldığım gibi kılın.”5
buyurarak bu konuya dikkat çekmiştir.
Hz. Peygamber, ibadetlerin içten gelen bir istekle yapılmasını tavsiye etmiştir. “Hardal tanesi kadar en ufak bir riya (gösteriş) bulaşmış olan hiçbir amel asla kabul edilmeyecektir.”13 buyurarak ayıplanma korkusu,
maddi menfaat ve gösteriş için ibadet etmekten şiddetle müminleri sakındırmıştır.

Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar
.
”14 uyarısı gereğince amellerinde Allah rızası dışında bir niyetten Allah’a sığınmıştır.

Peygamberimiz, ibadetlerinde Allah’ın emrini yerine getirmek ve rızasını kazanmak bilinciyle hareket etmiştir. “Kim Rabb’ine kavuşmayı arzu ediyorsa salih amel yapsın ve Rabb’ine
(yaptığı) ibadete hiç kimseyi ortak etmesin!”10 ayetlerindeki emre göre ibadetlerini sadece Allah için yapmış ve ondan başka hiç kimseden yardım dilememiştir.
Hz. Peygamber, ihlas ve samimiyetle ibadet etmiştir. Bunun ibadetlere bereket getireceğini
şöyle ifade etmiştir: “Sizden biriniz Allah’a kulluktaki samimiyetini güzelleştirirse yaptığı her iyilik
onun için on katından yedi yüz katına kadar çoğaltılarak yazılır…”11


Not Edelim!
Hz. Peygamber ibadet ve iyiliklerde küçük büyük ayrımı yapmamış,
Allah’ın hiçbir ibadet ve salih ameli karşılıksız bırakmayacağı düşüncesiyle
hareket etmiştir. Bu konuda, “Kim zerre miktarı hayır işlerse
karşılığını görür.” (Zilzal sûresi, 7. ayet) ayetini kendine ölçü edinmiştir.
Thank you!
HZ.MUHAMMEDİN İBADET ANLAYIŞI
Çevremze baktığımızda Allah insanlara,çeşit çeşit yiyecekler,giyecekler,evler arabalar vb bir çok nimetler vermiştir,peki bunun karşılığında bizde Rabbimize teşekkür etmek için naparız ? (ibadet yaparız)
İBADET:
Sözcük anlamı: boyun eğmek,itaat ve kulluk etmek anlamına gelir.
terim anlamı: Allahın verdiği sonsuz nimetlere karşı insanın teşekkür borcunun yerine getirilmesi,yap dediği şeyleri yapıp,yasakladıklarından uzak durmak demektir.
Hz.Peygamber’in, ibadetlerde uyguladığı ve ümmetine tavsiye ettiği prensiplerden biri de
kolaylık prensibidir.
Örneğin namaz için, “Ayakta namaz kıl, güç yetiremezsen oturarak kıl, ona da gücün yetmezse yattığın yerde kıl.”17 tavsiyesinde bulunmuştur. Kendisi ibadetlere son derece düşkün olmasına rağmen ümmetine ağır gelir endişesiyle nafileleri, güçlerinin yettiği şekilde bıkmadan yapmalarını emretmiştir. Müslümanların bazen fazlaca ibadet edip sonrasında ibadetlerini terk
etme ihtimaline karşılık, “Siz gücünüzün yettiği işlere bakın!”18 diyerek onları uyarmıştır.

Resûlullah, hayatında ibadetleri sadece namaz, oruç, zekât gibi temel ibadetlerle sınırlı tutmamıştır.
Kur’an-ı Kerim’de salih amel olarak ifade edilen, ibadet sayılan güzel ve faydalı davranışların
yapılmasını tavsiye etmiştir.
HZ.MUHAMMED'İN İBADETLERİ
ÜNİTE : 3
Etkinlik
İbadetlerimizin boşa gitmesine sebep olan söz ve davranışlar nelerdir? Aşağıya yazınız.
...................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................
Not Edelim!

• Allah’ın rızasını kazanmak için yapılan her türlü güzel iş, söz ve davranışlara “salih amel” denir.
• Allah’ın bizlerden yapmamızı istediği ibadetler birer salih amel olduğu gibi, hayvanlara merhamet etmek, bitkileri korumak, yaşlıyı,
kimsesizi, özürlüyü, çocukları koruyup gözetmek de salih ameldir.
Etkinlik
Farz ve vacip ibadetler dışında salih amel olarak geçen davranışları örnekte olduğu gibi yazınız.
.............................................................................................................................................
Yolunu kaybetmiş birine yol göstermek veya adres soran kimseye yardımcı olmak.
.......................................................................................................................................................
İSLAM BALCI
DKAB ÖĞRETMENİ
Gösterişin, yaptığımız ibadetlerin boşa gitmesine sebep olacağını ifade eden Peygamber Efendimiz, bir sohbet esnasında sahabelerine,
“Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir.”13
diyerek endişesini dile getirmiştir. Ashab-ı Kiram,
“Ya Resûlullah, küçük şirk nedir?”
diye
merakla sorunca, Resûlullah şöyle buyurmuştur
:
“Riya, yani başkalarına gösteriş için ibadet yapmaktır.
Allah Teâlâ, kıyamet günü herkesin amelinin karşılığını verirken, insanlara gösteriş için
ibadet yapanlara şöyle der:

‘Dünyada kendileri için gösteriş yaptığınız kimselere gidin. Bakın
bakalım onların yanında size verecekleri bir şey bulabiliyor musunuz?’”15
Full transcript