Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MPMU Diliman

No description
by

Tulisan Ngdiliman

on 20 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MPMU Diliman

Militante,
Progresibo at
Makabayang
Unyonismo
Faculty

Research, Extension and
Professional Services (REPS)
I. Ano ang mga problema natin bilang mga Faculty at REPS?
III. Ang Karanasan ng
Unyonismo sa Pampublikong Sektor

V. Ano ang MPMU?
IV. Ano ang mga Problemang
kinakaharap ng Makabayang
Unyonismo sa Kasalukuyan?

II. Ano Ang AUPAEU?
IIa. Ano ang CNA?
IIb. Ang mga Tagumpay
"Washington
Consensus"

Market
Fundamentalism
2. Laganap na Korupsyon
Paghari ng Pamilihan (Market)
Pribatisasyon bilang Pagkaltas
ng Gastusin sa mga Serbisyong Panlipunan
Pribatisasyon
bilang Pagbenta

Deregulasyon

Least Corrup
t
5 Singapore
44 Brunei
60 Malaysia
80 Thailand
100 Indonesia
112 Vietnam


182 Somalia
Most Corrup
t
3. Malalang Kahirapan
Resident Physicians
sole and exclusive representative of all academic rank-and-files employees.
Tenure for Faculty
Permanency for REPS
Improvement of Compensation (Art. XII)
Shuttle Service, Legal Service, etc
(Art. X)
Privacy of Personnel Files (Art. XVI)
UOD (1902)
Union Obrera Democratica
Unang Pagdiwang ng
Mayo Uno (1903)
Manila Hotel Welga (1940)
Union Busting,
Illegal Dismissal,
Harassment
Congress of Labor Organizations
PGEA (1941)
Philippine Government Employees Association
Nagsimula sa Bureau of Posts
PGEA
Laban para sa Postwar Backpay (1945)
LPSTA (1946)
League of Public School Teachers Associations
TUCP (1947)
Trade Union Congress of the Philippines
MPSTA (1947)
Manila Public School Teachers Association
Pagdakip sa mga Lider ng CLO (1949)
PNBEU (1949)
Philippine National Bank Employees Union

PNB Labor Organization (Company Union)
GSIS Notice of Strike (1953)
Illegal Termination, Union Recognition, Sahod, Walong Oras, Overtime, Medikal, Pensyon
ALEC (1949)
Asian Labor Education Center
magiging
SOLAIR
PAGE (1969)
Philippine Association of
Government Employees
Rally ng
PAGE
para sa
35%
Dagdag Sahod
(1971)
COGEO (1971)
Confederation of Government
Employees Organization
CUGCO (1957)
Confederation of Unions in Government Corporations
Batas Militar (1972)
La Tondeña Strike (1975)
Alliance of Concerned Teachers
Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees
Herrera Law (1989)
Republic Act No. 6715
March 2, 1989
Sec. 27. Paragraphs (g) and (i) of Article 263 of the same code, as amended, are hereby further amended to read as follows:
"(g) When, in his opinion, there exists a labor dispute causing or likely to cause a strike or lockout in an industry, indispensable to the national interest, the Secretary of Labor and Employment
may assume jurisdiction over the dispute
and decide it or certify the same to the Commission for
compulsory arbitration
. Such assumption or certification shall have the effect of automatically enjoining the intended or impending strike or lockout as specified in the assumption or certification order. If one has already taken place at the time of assumption or certification, all striking or locked out employees
shall immediately return to work
and the employer shall immediately resume operations and readmit all workers under the same terms and conditions prevailing before the strike or lockout. The Secretary of Labor and Employment or the Commission may seek the assistance of law enforcement agencies to ensure compliance with this provision as well as with such orders as he may issue to enforce the same.
Blue Collar
-
>

White Collar
Kanin-Isdang Unyonismo
Hindi Sapat
Represyon ng Unyonismo
Dilawang Unyonismo
Providing
Guidelines for the Exercise of the Right to Organize of Government Employees,
Creating
a Public Sector Labor-Management Council (PSLMC), and for other purposes.
Nagsama-sama
ang Faculty,
REPS at Kawani sa
pagbubuo
ng
All UP Workers Union (AUPWU) (1987)
Tumutol

ang UP Administration,
hindi raw "rank and file" ang Faculty (1990)
maaaring
mag-unyon ang Faculty na walang administrative position. Pero dapat
paghiwalayin
ang Faculty at REPS sa mga kawani (1992)
ITINATAG ANG
All UP Academic
Employees Union
(AUPAEU) (2001)
AUPAEU Union
Recognition
(2006)
Pinirmahan ng Unyon at ng Administrasyon ng UP ang
Pagpirma
sa Collective Negotiation Agreement (CNA)
Philippine Centennial at Anniversary Bonus ( ) noong 1998
Pagtaas ng sahod ng 10% noong 1988, 1999 at noong 2000
Amelioration pay: (1998)
Annual Grocery Allowance ( ) mula noong 2006
Centennial bonus (2008)

Service Recognition Pay para sa mga REPS at kawaning regular (2011)
Dec. 2011 Grocery Allowance
Mahirap

Pinakamalaki ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap sa Pilipinas sa buong Southeast Asia.

Daig ng Pilipinas ang Thailand, Indonesia, Malaysia at Vietnam.


Matindi ang di-pagkakapantay sa kita, pag-aari sa lupa, kapakanan at debelopment

Country Leader and alleged embezzlement
1 Indonesia Suharto, $15-35bn

3 Congo, Democratic Republic Mobutu Sese Seko, $5bn
4 Nigeria Sani Abacha, $2-5bn
5 Serbia and Montenegro Slobodan Milosevic, $1bn
6 Haiti J-C Duvalier, $300-800m
7 Peru Alberto Fujimori, $600m
8 Ukraine Pavlo Lazarenko, $114-200m
9 Nicaragua Arnoldo Aleman, $100m
All UP Academic
Employees Union
(AUPAEU)


"We allocated P23.4 billion to 112 State Universities and Colleges (SUCs) in 2011. This is 1.7 percent lower than the P23.8 billion budget for 2010. We are gradually reducing the subsidy to SUCs to
push them toward becoming self-sufficient and financially independent
, given their ability to raise their income and to utilize it for their programs and projects.
"
1. Neoliberalismo
“Ano ang neoliberalismo? Isa itong programa ng pagwasak ng mga kolektibong istruktura na maaaring maging sagabal sa
purong lohika
ng pamilihan.” - Pierre Bourdieu

Section 22: "The Board may plan, design, approve and/or cause the implementation of land leases: Provided, That such mechanisms and arrangements shall … be
exclusive of the academic core zon
e of the campuses of the University of the Philippines ."
3544 Faculty
1067 REPS
7744 Admin

Instructor 1 SG 14: P23,044.00
Full Professor SG 29: P73,099.00
SG12: P19,940.00
SG 24: P49,750.00
Pagwaksi sa Diskriminasyon
sagad award
merit promotion
Tenure
Representasyon
Kulang na serbisyong pangkulusugan para sa mga ina
MILITANTE
Mapagbantay
Hindi Sumusuko
May Paninindigan
PROGRESIBO
Para sa Pag-unlad,
Pagbabago, Pagpapalaya
MAKABAYAN

1856
Froude Hist. Eng. (1858) I. i. 88 The nation was in a normal condition of
militancy
against social injustice
.
Pagbawas sa sahod ng mga manggagawa sa sa pamamagitan ng pagbubuwag o pagpapahina ng mga ito dulot ng at
Pagtanggal
ng kontrol sa presyo ng Langis, Gasolina, LPG, Kuryente, Tubig, Pamasahe, Matrikula atbp.
Pagbenta ng mga empresa at serbisyo na pag-aari ng estado sa mga pribadong mamumuhunan.
Pagpapaliit ng badyet para sa
edukasyon
at
kalusugan
ng mamamayan.

Mga palisi na ipinataw ng
IMF, WB, WTO sa bansa
na binansagang...
Halimbawa ng Pribatisasyon:

I pointed out that the NSCB’s (Phil. Natl. Statistical Coordination Board) failure to do specific research on non-food needs makes its poverty line totally insensitive to price changes in other basics like water, electricity, shelter, transportation, etc...
UNYONISMO!
Ang All UP Workers
Alliance ay ang
Pagkakaisa
ng
AUPAEU at AUPWU
IGIIT ANG TUNGKULIN NG UP BILANG STATE UNIVERSITY NA ITAGUYOD ANG
ISULONG ANG DEMOKRATIKONG PAMAMAHALA SA UNIBERSIDAD!
MAGLUNSAD NG MGA PAG-AARAL PARA SA MGA KAWANI, REPS, AT FACULTY!
Pag-draft ng CNA Proposal
Pag-apruba at Ratipikasyon ng CNA Proposal ng Pangkalahatang Kasapian ng Unyon
Pagsumite ng Unyon ng
CNA Proposal sa Management

Negosasyon sa pagitan ng
Management at ng Unyon

Pagpirma ng CNA ng
dalawang panig
Ratipikasyon ng mayorya ng mga empleyadong rank-and-file
Proseso ng Pagbubuo ng CNA
V. Ano ang
MPMU?
Oryentasyon sa Unyonismo
SOLUSYON:
REPORMANG AGRARYO!
Philippines leads in income inequality in Asean, says study
Reject the reduction of the poverty line!
Philippine Daily Inquirer, December 2nd, 2011
Mahar Mangahas
Kahirapan at Kagutuman
(2011)
Most Corrupt World Leaders
Transparency International,
Global Corruption Report 2004
http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/
The Corruption Perceptions Index
Pres. Benigno S. Aquino III
Fifteenth Congress of the Philippines
On the Budget for 2011
[August 24, 2010]

"National University"
Republic Act No. 9500
"State University"
OXFORD ENGLISH DICTIONARY
Kawalan ng Lupa
ng Magsasaka at di Matagumpay na Repormang Agraryo dulot ng Land Conversion at Stock Distribution Option (SDO)
129 Philippines
Serbisyo >> Negosyo
KOMERSYALISASYON
Karapatan ng Kababaihan
Disenteng Sahod - Dagdag na Benepisyo
Demokratikong Pamamahala
Seguridad sa Trabaho
Pres. Corazon Aquino
Executive Order No. 180
Desisyon ng Korte Suprema
Artist: Edgar Fernandez
Job Security (Art. IV)
Welfare
Privileges
Rights
Union Recognition & Rights (Art. III)
Coverage (Art. II)
CNA
Mga Ipinaglaban
CLO (1940)
Militanteng Pagkilos
Abigail L. Ho, Philippine Daily Inquirer (July 22nd, 2011)
Faculty
REPS
UP SYSTEM
Collective Negotiation Agreement (CNA)
(2008)
PhP500
PhP1,500
PhP15,000
PhP 10,000
three-day
three-day
2 day
PhP20,000
5%
PhP7,000
PhP1,000
PhP 20,000
10 Day
ACT (1982)
COURAGE (1986)
kontraktwalisasyon
pleksibilisasyon
unyon
fourth-poorest
second-poorest
Nakasandig sa


Tutol sa

ng iilang lider unyon
Isabelo de los Reyes
(1864-1938)
(SSL3 2012)
(SSL3 2012)
Administrative
SG 1: P 9,000.00
SG 18: P 31,351.00
(SSL3 2012)
(2012)
Pagtaas ng loyalty pay mula PhP100 tungo bawat taon ng paninilbihan para sa kawani, guro at REPS
Rice Subsidy ( ) minimum na tatlong beses mula noong 2003
Year-end Incentive Pay: PhP5,000 (1999), PhP2,500 (2000), (2001)
Incentive Bonus (2008)
Dagdag na special leave privileges,
dagdag na job-related sickness leave,
nursing leave
Pag-post ng pinirmahang CNA
sa mga madaling makitang lugar ng pitong (7) araw at
PhP 4,000
PPSTA (1945)
Philippine Public School Teachers Association
Amado V. Hernandez
(1903-1970)
Pambansang Artista
Bilanggong Pulitikal
Gumasta ng 8x ang pinakamayamang 20% sa ginasta ng pinakamahirap na 20%
.
Mahigit sa ikatlong bahagi (1/3) ng income ang napapasakamay ng pinakamayamang 10% ng pamilyang Pilipino.
Kawalan ng Trabaho
Kawalan ng mga
Batayang Serbisyong Panlipunan
Kontraktwalisasyon, Pleksibilisasyon at Mababang Pasahod ng mga Manggagawa
SOLUSYON:
INDUSTRIYALISASYON!
Sama-samang Pagkilos
KARAPATAN NG LAHAT NG MAMAMAYAN
DAHAS LABAN
SA MAHIHIRAP

state violence
I. Ano ang mga
problema
natin bilang mga Faculty at REPS?
II. Ano ang
AUPAEU?
III. Ang
Karanasan
ng Unyonismo sa Pampublikong Sektor
IV. Ano ang mga Problemang Kinakaharap ng
Makabayang
Unyonismo sa Kasalukuyan?
Disente at
Sapat
na Sahod
Health Insurance Program
Grants at Study Privilege
Evaluation at Rating System
Promotion
Pabahay
Contractualization
(agency-hired/non-UP contractual)
Kalayaang Pang-akademiko
Konsultasyon
Transparensi
Impormasyon
Proteksyon sa Sexual Harassment
Walang sapat na day care center
Academic rank-and-file personnel
Permanent,
Temporary
Contractual
Medical Officers
Casual
Working conditions (Art. IV)
Evaluation for Tenure (Art. IV)
Promotion (Art. V)
Health and Safety (Art. VIII)
Annual Phy. Exam, Hazard Pay
Representation (Art. IV & Art. III)
Discipline & Termination (Art. V)
Gender Equality (Art. VII)
Grievance Procedure (Art. XVII)
REPS Incentives (Art. XIV)
Additional Leave (Art. XI )
Housing, Dormitories,
no discrimination from the university against any union member
official time
union office
free use of facilities for union activities
free use of bulletin boards
Committee representation
Support for socio-economic projects
Pagtatanggal
ng lahat ng maaaring makabawas sa tubo tulad ng proteksyon sa kalikasan at kaligtasan sa trabaho.
Sinasabing para ito sa mas episyenteng pamamalakad ngunit ang epekto ay
Kabilang dito ang mga bangko, susing industriya, toll sa mga highway, kuryente, eskwela, hospital at tubig.
ang lalong
pagkonsentra
ng kayamanan sa kakaunting kamay at pagbayarin ang publiko ng
mas mataas
para sa mga kailangan nila.
Sec. 13: research and other activities funded by the University shall likewise undertake research in fields of topics that have
promising commercial applications
.
"
2 Philippines Ferdinand Marcos, $5-10bn
10 Philippines Joseph Estrada, $78-80m
At si Gloria Macapagal-Arroyo?
the NSCB’s own slides
[depicted] the Philippines as among Asean countries, after Laos, Myanmar and Cambodia, with its
new poverty line
, but with its
old poverty line.
Thus NSCB fosters complacency by diverting attention to an Asean comparison
.
extrajudicial killings
disappearances
1873
J. H. Newman Hist. Sk. III. i. 1 The Church is ever

militant
; sometimes she gains, sometimes she loses.
1907
M. McMillan in ‘B. Villiers’ Case for Women's Suffrage 114 Why did the

militant Suffragette
ever come to the door of the House of Commons?
1912
E. Pankhurst My own Story i, (heading) The making of a Militant. iii. iii. 258 The leaders‥ have so often warned the Government that unless the vote were granted to women in response to the

mild militancy of the past
, a fiercer spirit of revolt would be awakened.
1914
E. Pankhurst My own Story i. iii. 37 That visit was one of the contributory causes that led to the foundation of
our
militant suffrage organisation
,
the Women's Social and Political Union.
1988
N.Y. Times 17 June a4/4 Workers complain about what they describe

as a
lack of militance
on the part of their union.
SA ABOT-KAMAY AT
DE-KALIDAD NA EDUKASYON!
Malayang pagpasok ng puhunan, kalakal at mga serbisyo.
Pagtanggal sa mga kontrol sa
presyo ng mga bilihin.
Nagugutom
21.5%
52%
P1,017 X 30 days = P30,510.00
Hindi Makasarili
Nakikiisa sa Sambayanan
"MILITANT"
Section 8. The right of the people, including those employed in the public and private sectors, to form unions, associations, or societies for purposes not contrary to law shall not be abridged.
1987 Constitution of the
Republic of the Philippines
3 Problema

1. Neoliberalismo
2. Laganap na Korupsyon
3. Malalang Kahirapan
"influence peddling"
Full transcript