Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Arbetsmotivation, prestation samt kopplingar till organisationsförändring

Undervisning för Personal, Arbete, Organisation (PAO) samt Psykologprogrammet
by

Lars Ishäll

on 19 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Arbetsmotivation, prestation samt kopplingar till organisationsförändring

Extrema organisationsförändringar
neddragning, nedläggning, ihopslagning, och privatisering Behovsteorier (Need)

Maslows behovsteori.
Alderfer ERG teori (Existence, Relatedness, Growth).
McClelland (prestationsbehov, tillhörighetsbehov, maktbehov).
Herzberg (motivationsfaktorer kontra hygienfaktorer).
Balansteorier (Equity) - bygger på social jämförelse Motivationsteorier Arbetsmotivation
2000-2005 Se: High Performance cycle
(Locke & Latham, 2002) Mål
Feedback
Självreglering
Samhällskultur
Job characterstics
Person-miljö "fit" five factor model
self-determination
goal orientation
core self-evaluation
self-regulation 1950-1975
Utmejslandet av teorin 1925-1950
Forskningens funktionalism
förtjusta i data 1900-1925:
Biologi, beteende och pengar (cc) photo by theaucitron on Flickr Mergers & Acquisitions Closures Downsizing Ledning och styrning Organisationsförändringar
Neddragning (downsizing)
Nedläggning (closure)
Hopslagning (merger)
Privatisering (privatization) Lean produktion Effektiviseringar Six Sigma (metodik) You Tube klip om Lean Six Sigma + lean innebär
kulturen ändras fundamentalt
standardisering kan göra jobbet tråkigt
stimulerande att arbeta med förbättringar
kan leda till neddragningar Master Black Belt Black Belt Green Belt Yellow Belt Extrema förändringar Extrema förändringar kan åtstadkomma att individen börjar omvärderar karriären (career reavaluation)
Människor som söker nya karriärmål hanterar förändringar bättre (eg., Hall, 1986). "
Implementation intention - Människor "dopterar" mål från andra personer oftast kollegor, familjen, och vänner. 1975-2000
Den tänkande medarbetaren
(goal setting, SCT,
JCT-revised) Arbetsmotivation på 1900-talet Personlighet Individuella skillnader Värderingar Notering: Värderingar är rotade i behoven och fungerar som en princip för valet av personliga mål. Goal setting
theory: SCT och Målstyrningsteorin antar att målen finns i medveteandet. Situationen kan antingen hindra eller öka målens betydelse.
Hur leder omedvetna mål människan? Social cognitive theory (SCT) Självbemästring
Förväntan av utfallen
Moralisk distansering Rättviseteori
Psykologiska kontraktet Affekt/Emotion Albert Bandura Processteori-
(sätter fart på människan) (Latham, 2007) competence, autonomy, and
psychological relatedness neuroticism, extraversion, openness to experience, agreeableness, and conscientiousness mastery-oriented or learning-oriented,
and performance-oriented involves four personality dimensions; locus of control, neuroticism, generalized self-efficacy, and self-esteem. (Judge, Locke, and Durham, 1997) Self-regulation refers to the capacity to override and alter your responses. (Läs Tory Higgins) Freud - motivation är funktion av det omedvetna, biologiskt betingat och baserat på sexualitet.
Behaviorister in action
(Watson) - beteende är en automatisk reflex till stimuli snarare än kognitiv, och avsiktlig. (Fria viljan är en illusion).
Thornedike - arbetstillfredsställese är en effekt av belöningar. Uteblir belöningar så minskar arbetstillfredsställsen succesivt. Defenition av arbetsmotivation
“At the broadest level, work motivation is a psychological process that influences how personal effort and resources are allocated to actions pertaining to work, including the direction, intensity, and persistence of these actions.” (Kanfer, Chen, & Pritchard, 2008, p. 5) Orättvisor skapar negativa känslor som i sin tur leder till minskad arbetsmotivationen. Delat synsätt, uppfattningar, förväntningar och informella skyldigheter mellan arbetsgivare och arbetstagare. Brott mot psykologiska kontraktet kan ske när medarbetaren upplever att arbetsgivaren inte lever upp till de förväntade åttaganden. Goal Setting (Målstyrning)
Högt uppsatta mål leder till högre prestation än inga mål , eller "gör ditt bästa" mål.
Social cognitive theory (SCT)
Människan är medveten varelse som lär sig kontinuerligt.
Self-efficacy (självbemästring)
Job characterstics theory (JCT)
Baserad på idén att uppgiften i sig självt leder till motivation. Montona arbeten hämmar motivation medan utmanande arbeten höjer motivationen. Lars Häsänen, fil. dr Arbetetskarasterika
Autonomi i arbetet
Användadet av kompetens
Delaktighet i beslutsfattande
Överbelastning Påverkar medarbetarens
Engagemang till organisationen
Psykologisk belastning
Proaktiv motivation - känslan av instängning Lean produktion praktik
Lean teams eller alla jobbar lean
Standardisering av arbetsflödet Kulturell och oranisatoriska eventualiteter
Förberedelse
Typ av teknologi
Organisationskultur som stöttar eller hindrar införandet av Lean Parker, S.K. (2003). Longitudinal Effects of Lean Production on Employee Outcomes and the Mediating Role of Work Characteristics. Journal of Appllied Psychology, 88(4), 620-634) Tusenkronorsfrågan
Vad händer om endast en liten del
av arbetsstyrkan jobbar med förbättringar medan andra får jobba mer standardiserat? Herzberg: Två-faktorsmodellen Förväntansteori (Vroom ) Theoridriven empriskt
forskning Elton Mayo genomför rad av arbetsmiljö studier på
Hawthorne Works, Western Electric.
Relay assembly experiments (n=6). Syftet var att studera hur produktivitet påverkas av raster, gratis mat, arbetstids förkortning, belysning. Produktiviteten ökade oavsett manipulation. Belysningsexperimentet (Hawthorne effekten).
Bank wiring room experiments. Syftet var att studera hur belöningar påverkar produktivitet. Produktivietet gick ned trots ökad belöning. Mayo förklarade fenomenet "Medarbetarna blev misstänksamma". Belysningsexperimentet "Explorativ design - vi kollar vad som händer om vi ändrar på....x...y...z" Låt stå Goal system theory
Goal choice
Goal pursuit
Implementation intention
Goal pull effect
Goal shilding Marknadsplaner och strategier är direkt kopplade med organisationens överlevnad och välgång.

Därefter är det en fråga om organisationens effektivitet. Med andra ord, arbetsmotivation. Låt stå "The modern business environment is complex, unpredictable and frequently changing. To be able to compete and survive in a global economy, organizations need to constantly adjust to simply maintain the status quo (Burke, 2002).

The ability to manage continuous change has become a vital factor for business success, and organizations that are unable to change in accordance with the external environment will soon be forced to implement transformational change to avoid organizational death (Burke, 2002)." Häsänen, 2010. Organizational death and employee motivation. Avhandling. generell neddragning har kopplats med en rad olika negativa konsekvenser.
kirurgisk neddragning är inte lika skadligt. leder ofta till högre produktivitet - koppling till Hawthorne effekten. något av bolagen blir mer dominerande. Social Identifikation? kulturförändring, värderingar, arbetssättet? Arbets och organisationspsykologi Motivation Baseras på: fegfds Bältessystem Tack för mig
Lars Häsänen Head Body Body Body Body Body Body Body Body Body Body Body Body Prestationskonceptet skiljer mellan handling och utfall (resultat).

Handling (ex.beteenden) refererar till vad personen gör på arbetet. Men endast beteenden som hjälper organisationen att nå sina mål.

Utfall refererar till konsekvenser eller resultat av ett beteende. Utfall och beteende är relaterade men det är sällan de överlappar med varandra, för det finns andra faktorer som påverkar utfallet.

“Performance is what the organization hires one to do, and do well” (Campbell, et al. 1993, p. 40). Prestationskoncept Task- and Contextual Performance

Researchers have distinguished between task and contextual performance (Borman & Motowidlo, Task performance and contextual performance: The meaning for personnel selection research, 1997). Task performance refers to an individual’s ability to perform a work task. However, tasks can either be categorized in direct such as tangible tasks (e.g., production workers), or indirect (e.g., managers/supervisors). This difference is rather straight forward, productions workers are hands-on their tasks, while managers need

Task Performance

Campbell (1999) proposed five factors which composes the multi-dimensionality of task performance. As illustrated in the Figure 3, the five second-order factors all have sub-dimensions which vary according to the specific job. Example of such sub-dimensions for a manager could be improving employee performance and planning/organizing the work (Borman & Brush, 1993).
Full transcript