Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Тэтгэврийн сан

No description
by

chinbileg chibi

on 30 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Тэтгэврийн сан

Тэтгэврийн сан
Тэтгэврийн насанд хүрсэн хүмүүсийн амьдралийн боломжийг хангах
Тэтгэврийн сан нь хувь хүн болон хуулийн этгээдүүдийн даатгалын хураамжин дээр бий болж, улсын төсөв, иргэдийн сайн дурын татвар зэргээр санхүүжигдэж байна.
Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр, тэтгэмжийн дэвтэр
Дүгнэлт
Голомт банкны тэтгэврийн ууган сан(Хувийн)
Бодь групп, Голомт банкны ажилтнууд өөрсдийн санаачлагаар Монгол улсын анхны тэтгэврийн ууган санг 2010.07.02-нд үүсгэн байгуулсан бөгөөд ажилтнуудаа үр бүтээлтэй, тогтвор суурьшилтай ажилах хүсэл сонирхлыг нэмэх, ажилтнууддаа ирээдүйн хуримтлал үүсгэх боломжийг бий болгох зорилгоор банкны хувь нийлүүлэгчийн зүгээс тус санг дэмжиж ажилладаг.
Хувийн тэтгэврийн сан гэж юу вэ?
Хувийн тэтгэврийн сан нь өндөр насны тэтгэвэрт гарсан хойноо улсын тэтгэврээс гадна нэмэлт тэтгэвэр авах бололцоог олгодог, санхүүгийн салбарын зайлшгүй байх ёстой дэд бүтэц юм.
Нийгмийн даатгал гэж юу вэ?
Даатгуулагч, иргэдийн амьдралын баталгаа алдагдаж орлогын эх үүсвэргүй болох аливаа эрсдлийг нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмжийн хэлбэрээр нөхөх үйл ажиллагааг НИЙГМИЙН ДААТГАЛ гэнэ.
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн төрөл
1. Өндөр насны тэтгэвэр

2. Тахир дутуугийн тэтгэвэр

3. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр

Энэхүү сан нь 3-н төрлийн тэтгэвэр олгодог
1. Улсын тэтгэвэр

2. Ажил олгогч сангийн тэтгэвэр

3. Хувийн тэтгэвэр

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн төрөл
1. Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж

2. Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж

3. Оршуулгын тэтгэмж

Оршин байх шалтгаан
Xувийн болон хувьцаат компаний хувьд чухал
Их хэмжээний эх үүсвэрт хөрөнгө оруулалт хийх
Тэтгэврийн сан гэж юу вэ?
Тэтгэврийн сангийн үйлчилгээ нь тус санд хувь нэмрээ оруулсан хүмүүст өндөр настай болсон үед нь орлогийн эх үүсвэрээр хангахад чиглэдэг.
• Хуримтлал үүсэх боломж

• Тогтвор суурьшилтай ажиллах

• Нээлттэй ил тод
Тэтгэвэрийн сангийн хөрөнгө оруулалтийг 2 хэсэг болгож хуваадаг.
1. Үнэт цаасанд хөрөнгө оруулах - Хамгийн элбэг үнэт цаасны хөрөнгө оруулалт нь засгийн газрын бонд, корпорацийн бонд юм.
2. Эзний хөрөнгө оруулалт - Энэ төрлийн хөрөнгө оруулалт нь хөрөнгө худалдаж авсан эзэмшигч нь хөрөнгийн хувь эзэмшигч болохыг хэлнэ.

Тэтгэврийн хуримтлал яагаад хэрэгтэй вэ?
Үндэсний статистикийн хорооны судалгаагаар:
2013 оны эцсийн байдлаар Монгол Улсад тэтгэвэрт гарсан
218.7
мянган хүн байсан бөгөөд
Нийгмийн даатгалын сангаас өндөр насны тэтгэвэрт
594
тэрбум төгрөг олгожээ.
Өөрөөр хэлбэл, нэг тэтгэвэр авагч сард дунджаар
226.3
мянган төгрөгийн тэтгэвэр авч өөрийн анхан шатны хэрэгцээг л хангаж чадахтай,үгүйтэй амьдарч байна гэсэн үг юм.
Хэрхэн тэтгэврийн
хуримтлалтай болох вэ?
Тухайлбал, “Ард Санхүүгийн Нэгдэл”-ийн хувьд “Ард Актив” Хадгаламж Зээлийн Хоршоогоор дамжуулан охин компаниуд болон хамтран ажилладаг байгууллага, хувь хүмүүст уг үйлчилгээг хүргэн амжилттай ажиллаж байна.
Одоогийн дундаж тэтгэврийн хэмжээгээр авч үзвэл энэ хуримтлалаа 126 жил авах ёстой ч бид дунджаар есөн жилийн туршид тэтгэвэр авахдаа нийт 24.4 сая төгрөгийн тэтгэвэр авч, үлдсэн 317.7 сая төгрөгийн хуримтлалаа авч чаддаггүй, улсын нийгмийн даатгалын санд эргэлт буцалтгүй алддаг тооцоо гарч байна.
Тиймээс, Улсын тэтгэврийн хажуугаар хувийн тэтгэврийн хуримтлал үүсгэх нь маш чухал. Голомт банкны " Ууган сан " нь үүний эхлэл болсон.
Монголд төдийгүй Азийн улс, орнуудын хувьд настай аав ээж, эмээ өвөөгөө үр ач нар нь асардаг тогтолцоо аажим аажмаар алга болж, настай хүмүүс бие даан өөрсдийн нийгмийн асуудлаа шийдвэрлэдэг Барууны амьдралын хэвшил рүү шилжсээр байгаа билээ. Гэвч нийгмийн энэхүү өөрчлөлтөд нийцэн амьдрахад шаардагдах гол асуудал бол санхүүгийн хувьд бие даасан, хараат бус байх чадвар юм.
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript