Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bagts medeelel

null
by

Oyunbolor Bayandalai

on 26 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bagts medeelel

Багц мэдээлэл
Тодорхойлолт
Багц мэдээллийг дүрслэх хэлбэрүүд
Багц мэдээллийг боловсруулах үе шат
1. Компьютерт багц мэдээлэл хадгалах хавтас шинээр үүсгэж, агуулгыг тодорхойлж чадахуйц нэр өгнө.
2. Уг хавтсандаа хэрэгцээт дэд хавтсуудыг үүсгэнэ.
3. Шаардлагатай бол дэд хавтас дотроо дахин дэд хавтас үүсгэх замаар мэдээллийг нарийвчлан ангилж болно.
Зорилготойгоор төрөл бүрийн эх үүсвэрээс нэгтгэн цуглуулж тодорхой дүрэм, аргачлалаар нэг болон түүнээс дээш тооны технологи ашиглан боловсруулсан, төрөл бүрийн хэлбэрээр илэрхийлсэн, тодорхой объект, юмс үзэгдэл, үйл явдлын талаарх өөр хоорондоо харилцан уяалдаа бүхий мэдээллийн иж бүрдлийг
багц мэдээлэл
гэнэ.
Багц мэдээлэл
Цахим(файл)
цахим ба хэвлэмэл
Хэвлэмэл (цаас)
Эхлэл
Багц мэдээлэл үүсгэх зорилгоо тодорхойлох
Багц мэдээллийн иж бүрдэлд орох мэдээлэл, түүний агуулга төрөл, уялдаа холбоог тодорхойлох
Багц мэдээллийн иж бүрдэлд орох мэдээллүүдийн эх сурвалж, эх үүсвэрийг тодорхойлох
Тодорхойлсон эх үүсвэрүүдээс мэдээллүүдийг цуглуулах
Цуглуулсан мэдээллээ эмх цэгцтэй хэлбэрт оруулах
Мэдээлэл бүрэн гүйцэд, баталгаатай зөв эсэхийг шалгах
Мэдээллийг боловсруулах, дүрслэх дүрэм, аргачлалыг тодорхойлох
Үгүй
Тодорхойлсон дүрэм, аргачлалаар боловсруулах технологийг сонгох
Сонгосон технологиор багц мэдээллийг боловсруулах
Мэдээллийн боловсруулалтад дүн шинжилгээ хийх
Шаардлага хангасан эсэх
Тодорхой хэлбэрээр дүрсэлсэн багц мэдээлэл
Төгсгөл
Үгүй
Тийм
Багц мэдээллийг цахим хэлбэрээр хадгалах
Full transcript