Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

aardrijkskunde

No description
by

Maartje Hissink

on 14 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of aardrijkskunde

aardrijkskunde
hoofdstuk 1
overleven in europese landschappen

hoofdstuk 2
landbouw,
landschap en
liberalisering.

hoofdstuk 3
verder kijken
dan de consta's

hoofdstuk 4
op de grens
van continenten.

hoofdstuk 1.1
grondsoort
= materiaal waaruit de grond is opgebouwd >
korrels en gronddeeltjes.
klei
zand
veen
Löss
- rivierklei
- zeeklei
- jonge zeeklei
- oude zeekei
= rottend planten materiaal. (moeras)
- hoogveen > voedselarm regenwater
- laagveen > voedselrijk grondwater

- dekzand
- stuifzand
> verwaaid denkzand
- duinzand
vruchtbare grondsoort > kalkrijk
verschil in grondsoort wordt bepaald door de
korrel structuur.
klei
- fijn
- houdt water vast
- weinig lucht
- zwaar
- weinig ruimte

zand
- grof
- water zakt weg
- veel lucht
- ligt
- veel ruimte
fysische bodemvruchtbaarheid = teveel/te weinig > lucht/water
chemische bodemvruchtbaarheid = hoeveel voedingsstoffen er in het water zitten.
BODEM = BOVENSTE METER BOVEN DE GROND.
aantekeningen instap toets
ontginning
= woeste grond dat door de mens wordt ingericht voor landbouwgrond.
landbouw =
- akkerbouw
- tuinbouw
-veeteelt
- bosbouw
dit zijn agrarische activiteiten.
ruimtegebruik:
- wonen
- industrie
- kantoren/winkels
- recreatie
- natuur
- infrastructuur
- landbouw
hoog nederland > ligt boven 1m. NAP
(gemiddelde zee hoogte)
terugblik paragraaf 1
verwervingsgebied
= een gebied waar natuur en landbouw wordt gecombineerd.
- herinrichting wordt uitgevoerd op basis van een
herinrichtingsplan

- dankzij de
rood voor rood
subsidie kunnen agrarische bedrijfsgebouwen vervangen worden door gebouwen met een andere functie.

- de kunstmest voorkwam de voorspelde
landdegradatie
.
-
moderne meststoffen
maakten een einde aan de zelfvoorzienende landbouw.
- dankzij de inzet van steeds meer landbouw machines nam de
landbouw mechanisatie
toe.
- er kwam een proces van
schaalvergroting
op gang.
- kleine boeren konden de schaalvergroting en
ontmenging
niet bijhouden.

moeilijke woorden:
- land degradatie = vermindering van de kwaliteit van de bodem.
- ontmenging = proces waarbij een gemengd bedrijf zich gaat specialiseren.
- herverkaveling = kavels in een gebied samenvoegen en opnieuw verdelen.

kavel = afgebakend gebied dat eigendom is van iemand.
perceel= stuk land met een bepaald landbouw gewas.
aantekeningen 1.3
- boeren moeten doelmatiger werken > meer producten tegen lagere kosten =
schaalvergroting.

ruilverkaveling
-
ruilen van kavels
-
uitkopen van kleine boeren
- aanpassen van de vorm van het perceel
- bereikbaarheid boerderijen verbeteren
- waterhuishouding regelen
- afwatering (drainage)
- rechttrekken van beekjes & sloten
- dalen van de grondwaterstand

verschil tussen perceel en kavel:
- perceel verbouw je 1 product
- kavel kun je meer verbouwen
verschil tussen sloot en beek:
- sloot is gegraven
- beek is een natuurlijk verschijnsel
ruil verkaveling oude stijl > gericht op landbouw activiteiten
ruilverkaveling nieuwe stijl > gericht op: natuur, landbouw, wonen & recreatie
reconstructie wet
> rekening houden met:
- landbouw
-natuur en recreatie
- leefbaarheid van de dorpen
- waterhuishouding
-
E.H.S > ecologische hoofdstructuur
natuurgebieden met elkaar verbinden, behoud van de biodiversiteit.
aantekeningen hoofdstuk 2.1 & 2.2
- de europese unie heeft een
gemeenschappelijk landbouw beleid > GLB
doelen:
-
Agrarische bevolking
> redelijk inkomen > voorkomt leegloop van het platteland.

-
Consument
> redelijke prijs voor voedsel

-
Prijs schommelingen beperken
> boer moet kunnen investeren op lange termijn.

-
Europa moet zelfvoorzienend zijn in voedsel

> protectie beleid (hoge invoertarieven)
GLB oude stijl
: productie subsidies voor boer > hoe
meer productie > hoe meer subsidie.
gevolg: overproductie > dumping >
milieu problemen
GBL nieuwe stijl
: inkomens subsidie > aanvulling op inkomen van de boer.
aandacht voor duurzaamheid: - natuur
- milieu
- recreatie
- kwaliteit van het landschap
- toekomstbeeld:
WTO: world trade organisation
WHO: wereld handels organisatie
liberalisatie van de voedsel prijzen:
- afschaffing Quota
- is de prijs dan nog wel voldoende in vergelijking met productiekosten
- leidt tot schaalvergroting
Full transcript