Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Otwarte zasoby edukacyjne

No description
by

Maja Wilczewska-Wojczyszyn

on 11 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Otwarte zasoby edukacyjne

Idea otwartości
w oprogramowaniu,
nauce, edukacji
i kulturze ...1985.....1990........1998....2002....2004....2008 Ruch Wolnego Oprogramowania Ruch Otwartej Nauki
Open Access Ten plik udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 2.0 Ruch Wolnego Oprogramowania
Open Source Movement Ruch na rzecz
Otwartych Zasobów Edukacyjnych
Open Educational Resourses Movement Ruch Wolnej Kultury
Free Culture Movement Koalicja Otwartej Edukacji Ruch Otwartej Nauki
Open Access Movement Ruch Wolnego Oprogramowania
Free Software Movement Ruch Otwartego Oprogramowania
Open Source Movement –Ruch na rzecz Otwartych Zasobów Edukacyjnych
Open Educational Resourses Movement Ruch Wolnej Kultury
Free Culture Movement Koalicja Otwartej
Edukacji ruch programistów i użytkowników komputerów zaangażowanych w działania na rzecz wolnego dostępu do oprogramowania przez ogół użytkowników wolnego dl dl d d dla wszystkich wolność 0 wolność uruchamiania programu wolność 1 wolność analizowania, jak program działa
i dostosowywania go do swoich potrzeb wolność 2 wolność rozpowszechniania kopii wolność 3 wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń oznacza wolny, powszechny, trwały
i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych Ten plik udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0. OER wszelkie zasoby edukacyjne, do których istnieje w pełni otwarty dostęp dzięki objęciu ich wolnymi licencjami lub przeniesieniu do domeny publicznej i udostępnieniu za pomocą dowolnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych Udziela się zgody na kopiowanie, rozpowszechnianie oraz modyfikowanie tego dokumentu zgodnie z warunkamiGNU Licencji Wolnej Dokumentacji, w wersji 1.2 lub nowszej opublikowanej przez Free Software Foundation; bez niezmiennych sekcji, bez treści umieszczonych na frontowej lub tylnej stronie okładki. Kopia licencji załączona jest w sekcji zatytułowanej GNU Licencja Wolnej Dokumentacji. ruch społeczny promujący wolność dystrybucji i modyfikacji różnego rodzaju utworów, za pomocą Internetu oraz innych mediów prawo autorskie czynnikiem hamującym kreatywność flickr.com by mitopencoursware Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Open Data Open Goverment Maja Program:
rys historyczno-definicyjny idei otwartości
prawo autorskie a domena publiczna i wolne licencje
licencje Creative Commons
wyszukiwanie otwartych materiałów
strony internetowe z otwartymi materiałami Cel zajęć:
umiejętność wyszukiwania i korzystania z Otwartych Zasobów Edukacyjnych
tworzenie i prawidłowe oznaczanie Otwartych Zasobów Eduacyjnych Cerative Commons "pewne prawa zastrzeżone" pozwalają twórcom dzielić się z innymi można je zastosować do każdego utworu (przede wszystkim w Internecie) pozwalają określić w jakim stopniu można korzystać z utworu Uznanie autorstwa (ang. Attribution)

Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru. Na tych samych warunkach (ang. Share Alike)

Wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny. Bez utworów zależnych (ang. No derivative works)

Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci – tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone. Użycie niekomercyjne (ang. Noncommercial)

Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne jedynie dla celów niekomercyjnych. http://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resourcesPD flickr.com by klaas de gelder Attribution Noncommercial Some rights reserved Uznanie autorstwa
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne
-Bez utworów zależnych
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-
Na tych samych warunkach
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ Twórz i dziel się Umieszczaj informację o licencji, jaką obejmujesz swój utwór
np. "wewnątrz" filmu, grafiki, tekstu Źródłem prawa autorskiego w Polsce jest Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r., Nr 90, poz. 631). "przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)." Prawo autorskie ma charakter dualistyczny, z którego wynika podział praw autorskich na:

* osobiste
* majątkowe Prawa majątkowe wygasają po 70. latach od śmierci twórcy, a w przypadku utworów współautorskich - od śmierci współtwórcy, który przeżył innych
(art. 36). Autorskie prawa majątkowe podlegają przejściu na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy. Nabywca autorskich praw majątkowych również może dokonać ich przeniesienia na inne osoby. Dozwolony użytek chronionych utworów, czyli licencja ustawowa, oznacza możliwość nieodpłatnego korzystania z utworu bez konieczności uzyskiwania zgody od jego twórcy. własny użytek osobisty w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji Instytucje naukowe i oświatowe w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań Art. 23 - Art. 35 Ustawie o ochronie praw autorskich i pokrewnych podlega również wizerunek osoby fizycznej. W art. 81 ustawodawca wskazuje, iż rozpowszechnianie wizerunku jest możliwe dopiero po uzyskaniu zgody osoby na nim przedstawionej. * udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów rozpowszechnionych;
* sporządzać lub zlecać sporządzanie egzemplarzy rozpowszechnionych utworów w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony własnych zbiorów;
* udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek. Biblioteka, archiwum Nikomu, albo raczej wszytkim, swoje księgi daję.
By kto nie mniemał (strach to bowiem tęgi), że za to trzeba co dać, wszyscy darmo miejcie.
O drukarza nie mówię, z tym się zrozumiejcie.
Jan Kochanowski
Pieśni Nikomu, albo raczej wszytkim, swoje księgi daję.
By kto nie mniemał (strach to bowiem tęgi), że za to trzeba co dać, wszyscy darmo miejcie.
O drukarza nie mówię, z tym się zrozumiejcie.
Jan Kochanowski
Pieśni
Full transcript