Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prop: Stadgeändringar

No description
by

Vice GS

on 15 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prop: Stadgeändringar

Prop: Stadgeändringar
FONTS
§3.11 Nyval
Förslag till ny skrivelse:

"Om inte val till fullmäktige godkänts av fullmäktiges vårsammantrde enligt §4.11 eller om färre än elva (11) av fullmäktiges mandat är tillsatta skall nyval hållas. Nyval kan även påkallas av beslutande medlemsomröstning enligt kapitel 8. Valnämnden fastställer tidpunkt och valförfarande samt förrättar nyval. Valkontrollanter utses av en valkommission bestående av en representant från varje lista som tilldelats mandat vid det senaste godkända valet till fullmäktige. Om valnämnden inte är beslutsmässig skall ny valnämnd väljas av valkommissionen."
§4.12 Fullmäktiges konstituerande sammanträde
Förslag till ny skrivelse:

"Konstituerande fullmäktige skall hållas inom tio arbetsdagar från den första maj efter enligt stadgan godkänt kårval. På fullmäktiges konstituerande sammanträde behandlas ärenden för nästkommande verksamhetsår. Det åligger då fullmäktige: (...)"
§4.13 Fullmäktiges sammanträde under hösten samt övriga åtaganden
Förslag till ny skrivelse:

"Det åligger fullmäktige att under hösten:
att
granska bokslut upprättar enligt bokföringsmässiga grunder.
att
fastställa resultat- och balansräkning.
att
behandla revisionsberättelsen
att
pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse.
att
välja klubbmästare på fullmäktiges under hösten andra sammanträde. "
§2.3 Valbar medlem
Förslag på ny skrivelse:

"Valbar medlem är envar som erlagt avgift för hel- eller deltidsstudier samt 0-poängsstuderande. Övrigt anslutna medlemmar är ej valbar medlem."
§2.5 Medlemskap för 0-poängsstuderande
Förslag på ny skrivelse:

"Rätt till medlemskap som 0-poängsstuderande har studenter som tidigare studerat vid Högskolan i Gävle och varit medlem i Gefle Studentkår. Uppdragsutbildningsstudenter, doktorander och forskarstuderande som är verksamma vid Högskolan i Gävle har rätt att bli 0-poängsstuderande. Dessa erhåller ett 0-poängsstuderandekort."
Full transcript