Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Canlıları etkileyen faktörler

No description
by

Esra Arabacı

on 13 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Canlıları etkileyen faktörler

Canlıları Etkileyen Abiyotik ve Biyotik Faktörler
Abiyotik faktörlere aynı zamanda çevrenin fiziksel ve kimyasal etkileri de denir. Abiyotik faktörler belirli bir çevrede hangi tür canlıların yaşayabileceğini belirler.
Abiyotik Faktörler
Yeryüzünde enerji ve ışık kaynağı “güneş”tir.

a) Işık
Yeryüzüne ulaşan ışınlar kızıl ötesi, mor ötesi ve görünen ışınlardan oluşur. Mor ötesi ışınların canlılar üzerindeki en önemli etkisi; DNA’nın yapısını bozarak kalıtsal değişikliğe neden olmasıdır.

b) Sıcaklık
Doğada her canlı türünün hayatını sürdürebileceği belli sıcaklık dereceleri vardır. Sıcaklık canlının gelişmesini, üremesini ve metabolizmasını etkiler. Örneğin bitkilerde filizlenme, çiçek açma, meyve verme, tohum oluşturma gibi olayların gerçekleşmesinde sıcaklık faktörü önemlidir.

Ortam sıcaklığı, canlının yaşamı için gerekli olan sıcaklıkların üstüne çıktığında veya altına düştüğünde canlı metabolizmasını yavaşlatır. Canlı için en uygun sıcaklık derecesine optimum sıcaklık denir. Sıcaklık değişiminden en az etkilenen canlının sıcaklığa olan toleransı fazla demektir.

c) Sıcaklık
Canlılar iklimsel değişimlerden etkilenirler. İklimler canlıların gelişimini, üremelerini ve davranışlarını şekillendirir.

c) İklim
Canlılar iklimsel değişimlerden etkilenirler. İklimler canlıların gelişimini, üremelerini ve davranışlarını şekillendirir.
c) Toprak ve Mineraller
Mineraller hem canlının yapısına katılan hem de enzimlerin yapısına katılarak düzenleyici görev yapan maddelerdir.
Canlılar için gerekli olan minerallerin yaşadıkları ortamda yeterli olmaması, metabolizmayı etkiler.

c) Su
Su, canlıların metabolik olayları için gerekli olan temel maddedir.

Enzimler sulu ortamda etkili olduklarından, su oranı % 18 in altına düştüğünde enzimler çalışmazlar. Su, vücut ısısının dengede tutulmasını sağlar.

c) pH
Ortamda bulunan hidrojen (H+) ve hidroksil (OH–) iyonlarının miktarı asitliği veya bazikliği ifade eder. pH değeri 7 ise ortam nötrdür. pH değeri 7 den küçük ise ortam asidik, 7 den büyük ise ortam baziktir.
Biyotik Faktörler
Bir ekosistemde bulunan ve birbirini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen canlı varlıklara denir. Canlıların her biri diğer canlılarla ve fiziksel çevre ile çok yönlü ilişkiler içerisindedir. Bir ortamdaki cansız faktörler canlıları etkilediği gibi canlılarda cansızları etkiler.

a)Üreticiler
İnorganik maddelerden organik madde sentezleyen canlılara denir. Karasal ekosistemlerde asıl üreticiler bitkilerdir. Sucul ekosistemlerde ise aslı üreticiler siyonabakteriler ve alglerdir.

a)Tüketiciler
Kendi besinini yapamayıp, dışarıdan hazır olarak alan canlılara “tüketici(heterotrof)” denir. Tüketicilerin çoğu hayvandır. Üç grupta incelenir.
- Otçullar
- Etçiller
- Hem etçil hem otçullar

a)Ayrıştırıcılar
Dünyada her alanda bulunan saprofitler madde döngüsünde önemli yere sahiptir. Organik maddeleri parçalayarak inorganik hale getirir. Yeniden üreticilerin kullanımına sunar. Bu olaya pütrifikasyon(kokuşma) adı verilir.
Full transcript