Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Biotechnologia

Alternatywne sposoby pozyskiwania energii
by

Piotr Bral

on 24 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Biotechnologia

Biotechnologie pozyskiwania energii Pozyskiwanie cennych pierwiastków tj. uran czy miedź Bioogniwa paliwowe Biopaliwa Pozyskiwanie cennych pierwiastków tj. uranu czy miedźzi Przy pozyskiwaniu bardzo cennych pierwiastków
wykorzystuje się mikroorganizmy w procesie
bioługowania. Pozyskiwanie uranu i miedzi jest możliwe
nawet z hałd powstałych przy kopalniach i hutach, w
których zawartość metali była zbyt mała aby pozyskiwać
je metodami tradycyjnymi. Stosowane bakterie
wytwarzają przyżyciowo duże ilości kwasów
organicznych, w których metale rozpuszczają się. Możliwe staje się ich wymycie i oczyszczenie. Bioogniwa paliwowe Bioogniwa paliwowe mo¿na uznaæ za szczególny rodzaj ogniw paliwowych, w których zamiast typowych katalizatorów metalicznych (np. Pt) wykorzystywane biokatalizatory w postaci mikroorganizmów lub enzymów, zaś paliwem jest biopaliwo (np. etanol, glukoza, kwas mrówkowy, czy kwas mlekowy),
wykorzystują energię przemiany substancji organicznych z udziałem mikroorganizmów,
Ze względu na niewielkie gęstości uzyskiwanych prądów i ograniczoną trwałość bioogniwa paliwowe nie są na razie rozważane jako praktyczne źródła energii o dostatecznie dużej mocy aby mogły być zastosowane do generowania energii elektrycznej na szeroką skalę. Biopaliwa Metan Estry kwasów tłuszczowych DMF- pochodna heksozy Alkohole wyższe Bioetanol celulozowy Metan Estry kwasów tluszczowych Alkohole i bioetanol celulozowy Obok dwutlenku węgla i małych ilości innych gazów główny składnik biogazu,
pozyskiwany jest w drodze beztlenowej fermentacji substancji organicznych (w wielu wypadkach powstawanie biogazu jest efektem ubocznym procesu zagospodarowania odpadów),
spalanie biogazu nie powoduje niekorzystnych skutków dla środowiska, Wysoka lepkość oraz kompozycja kwasów tłuszczowych wyklucza użycie surowego oleju jako paliwa,
biodiesel składa się głównie z estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME – fatty acid methyl esters),
paliwem przyszłości może stać się „mikrodiesel”, powstający dzięki rekombinowanym komórkom Eschericha coli,
innym rozwiązaniem jest możliwość wykorzystania oleju z alg do produkcji biodiesla. Produkcja oleju i biomaterialów z wykorzystaniem alg. Fermentacja alkoholowa jest najstarszym i najlepiej poznanym procesem biotechnologicznym pozyskiwania bioetanolu,
większa energia spalania i mniejsza toksyczność,
większa liczba oktanowa w porównaniu z paliwami kopalnymi,
najczęściej stosowanym biopaliwem ciekłym jest obecnie bioetanol. Dziękujemy za uwagę.
Full transcript