Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sintaks: Semantika: Pragmantika

No description
by

Shierra Lee

on 5 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sintaks: Semantika: Pragmantika

1. SINTAKS: Mga Hulwarang Pangungusap ng Wika
SINTAKS

- pagsasama-sama o pag-uugnay ng mga
morpema upang makabuo ng parirala o
pangungusap.
1.2 Mga Tuntunin sa Pagbuo ng Pangungusap
Iwasan ang pangawing na ay sa pangungusap

-naaangkop lamang ang ay bilang pangawing sa dalawang bahagi ng
pangungusap na di magkaugnay.
1.3 Istruktura ng Pangungusap
Payak na pangungusap

Sintaks: Semantika: Pragmantika

1.1 PANGUGUSAP
- grupo ng parirala na pinagsama-sama.

–binubuo ng isang paksa at isang panaguri na may isang diwa

A.) May payak na paksa at payak na panaguri.

Hal.
Pinsan ko po siya.

B.) May tambalang paksa at payak na panaguri.

Hal.
Nagsusulat ng komposisyon ang guro at ang
mga mag-aaral.

C.) May payak na paksa at tambalang panagurihal.
 

Hal.
Ang mga bata aynagsasayaw at umaawit.

Hugnayang Pangungusap

- Binubuo naman ito ng dalawang sugnay.
- Buo ang diwa ng isang sugnay habang
ang isang sugnay ay hindi

Pandugtong
dahil, kung, kapag, nang, sapagkat, upang
at iba pa.

1.4 UGNAYAN NG PANGUNGUSAP
2. ANG SEMANTIKA :MGA KAHALAGAHAN NG WIKA.

2.1 ANO ANG SEMANTIKA

SEMANTIKA
- Ang pag-aaral na tumatalakay kung paano nabibigyang kahulugan ang mga salita batay sa paggamit nito sa pangungusap o pahayag.


2.2 MGA TEORYA SA PAGBIBIGAY DEPINISYON

Model theoretic semantics

– ang kahulugan ng isang ekspresyon ay nakatalaga sa literal na kahulugan nito.

Formal (or truth-conditional) semantics

– magiging makatotohanan ito kung may kondisyon.

Lexical semantics
– nakapaloob ang kahulugan ng isang salita sa pangungusap mismo.

Computational semantics
– ay nakapokus sa pagproseso ng linggwastikang kahulugan.

2.3 TEORYANG SEMANTIKA
3.ANG PRAGMATIKA : IMPLUWENSYA NG KONTEKSTO

3.1 MODELO NG PANGLINGGWISTIKANG KOMUNIKASYON
Modelo ng komunikasyon
– ay ang mga dayagram o representasyon naglalahad sa iba’t ibang teorya hinggil sa pag-aaral ng komunikasyon
.
3.2 MODELONG INPERENSIYAL NG PANGLINGGWISTIKANG KOMUNIKASYON
3.3 DISKURSO AT
PAKIKIPAGTALASTASAN


DISKURSO
-
ay ang pagpapabatid ng iniisip at nadarama sa hangaring maunawaan at unawain ang kausap na maaaring isagawa nang pasalita at pasulat.
-Ito ay ang kakayahang maunawaan
at makabuo ng sasabihin o isusulat sa iba’t ibang genre gaya ng :

pagsasalaysay,
paglalarawan,
paglalahad,
pangangatwiran o
panghihikayat

PAKIKIPAGTALASTASAN

-uri ng komunikasyon kung saan nagpapalitan ng ideya at koro koro ang mga taong nagtatalakayan.

-Mahalaga ito dahil malayang nasasabi ng tao ang kanilang saloobin o anumang iniisip na may kinalaman sa paksang tinatalakay.


REFERRENCES:
(http://www.scribd.com/doc/97662876/SINTAKSIS)

(https://en.wikipedia.org/wiki/Semantics)

(http://www.slideshare.net/jessicasalango/modelo-ng-komunikasyon-filipino)

http://www.slideshare.net/airezmhist143/ikalawang-pangkat-sa-filipino-i


Gamitin ang wastong salita

Mali: Nang mabuksan niya ang bintana,
tumagos
sa silid ang liwanag.
Tama:Nang mabuksan niya ang bintana,
pumasok
sa silid ang liwanag.

Iwasan ang salitang hiram na hindi kailangan tulad ng:


Wastong gamitin ang para bilang pang-ukol.
Halimbawa:
Para sa iyo ang mga bulaklak na ito.

Wasto ring gamitin ang parang sa halip na tila.
Halimbawa:
Parang uulan.
4. Iwasto ang pagbabanghay ng mga pandiwa.


Buuin ang banghay; hindi dapat mawala ang I sa simula o gitna ng pandiwa.


Mali:
1. Kinandado ko ang pinto.
2. Dali-dali naming siyang sinakay
sa kotse.
Gamitin nang wasto ang may at mayroon.

Gamitin nang wasto ang ng at nang.

Huwag gawing pandiwa ang salitang Ingles.

Iuna ang pangngalan sa pang-uri.

Idugtong ang pang-angkop na na sa salitang sinusundan kapag nagwawakas ito sa patinig na N.


Wasto
: Nasunog kahapon ang tindahang binibilhan namin ng sapatos.


Mali
: Nasunog kahapon ang tindahan na binibilhan namin ng sapatos.
Iwasan ang pagsusunud-sunod ng higit sa dalawang salitang nagtatapos sa –ng.


Wasto
: Ayaw niyang maniwala na
walang pasok sa Sabado.

Mali
: Ayaw niyang maniwalang
walang pasok sa Sabado.

Hindi na kailangan ang pantukoy na mga kapag ginagamit ang pangngalan bilang palasak.

Wasto:
Murang-mura ngayon ang
melon.


Mali:
Murang mura ngayon ang
mga melon.

Iwasan ang katagang walang silbi.

Wasto :

Marami pa akong ikukwento sa
iyo bukod sa narinig mo na.

Mali :
Marami pa akong ikukwento sa
iyo bukod pa roon sa mga narinig
mo na.
Huwag lumikha ng sariling pandiwa o pandiwari.

Iwasan:
Sagutan mo na ang sulat
ng nanay mo.
15. Gamitin ang wastong gitlapi.
DIGNOS , OHNA JANE S.
JUGAN , SHAHARA D.
MULLE , KHIMBER LEE S.
ORACION , MA. KAYE
YBAÑEZ , ANGELOU A.

:) ♥:)
MAGKASINGKAHULUGAN

- Mga salitang may iisa o pareho ang kahulugan.

Halimbawa:

matipid - masinop

MAGKASALUNGAT

- Mga salitang magkabaliktad o nagkakasalungat ang kahulugan.

Halimbawa:

madaldal - tahimik
Tambalang Pangungusap
- binubuo ng dalawang magkatimbang na payakna pangungusap.

Pandugtong = pangatnig = at, o, niv

Langkapang Pangungusap

- ito ay binubuo ng dalawa o higit pang punong sugnay o sugnay na nakapag-iisa at isa o higit pang sugnay na di-nakapag-iisa.

POLYSEMY

-may dalawa o higit pang kahulugan na magkaugnay.
hal:
tuta
- tawag sa anak ng aso/ maari ring tukuyin sunod-sunuran

HOMOPHONE

-pareho ang tunog ngunit magkaiba ng kahulugan.
hal:
bata -
paslit at maari ring tukuying kasintahan depende sa konteksto.

Simuno o Paksa

- ang bahaging pinag-uusapan pinagtutuunan
ng pansin sa loob ng pangungusap.

Panaguri

- Ito ay naglalahad ng mga bagay hinggil sa
simuno.

Halimbawa:
Siya ay maganda.

Siya - simuno maganda - panaguri

Ang proseso ng komposisyon na humahantong mula sa kahulugan ng salita at impormasyon na pangungusap

Ang gusali ng isang diskursong semantika na representasyon mula sa pagkakasunod-sunod na mga pangungusap.

Binibigyang halaga ang semantika ng isang ekspresyong linggwistika .

Modelo ng Komunikasyon ni Berlo

Ipinakikita ni Berlo ang mga mahahalagang elemento ng komunikasyon. Ang mga elemento ay:

a. Pinagmumulan ng mensahe o Source
b. Mensahe o Message
c. Pinagdaraanan ng senyas o Channel
d. Tumatanggap ng mensahe o Receiver

Modelo ng Komunikasyon ni Aristotle

Ang mga elemento ng komunikasyon na binanggit ni Aristotle sa kanyang aklat sa Retorika ay higit na angkop sa komunikasyon pasalita. Ang mga elemento nito ay:

a.) mananalita
b.) mensahe
c.) tagapakinig
Modelo ng Komunikasyon nina Shannon at Weaver

-Ayon nina Shannon at Weaver, ang ingay
ay anumang nakakagambala sa
mabisang daloy ng
komunikasyon.
Langkapang Pangungusap

-
binubuo ng dalawa o higit pangpunong sugnay o sugnay na nakapag-iisa at isa ohigit pang sugnay na di-nakapag-iisa.
Full transcript