Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

REPREZENTACIJA I ORGANIZACIJA ZNANJA

No description
by

Gabriela Strinavić

on 2 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of REPREZENTACIJA I ORGANIZACIJA ZNANJA

Reprezentacije proceduralnog
znanja

Integrativni modeli reprezentacije deklarativnog i nedeklarativnog znanja
Organizacija
deklarativnog znanja

Sadržaj
ORGANIZACIJA
SCENARIJI
REPREZENTACIJA I ORGANIZACIJA ZNANJA
Vrste znanja
Organizacija deklarativnog znanja
Reprezentacija proceduralnog znanja
Integrativni modeli

Deklarativno znanje
„znati što”

Proceduralno znanje
„znati kako”


Interakcija proceduralnog i deklarativnog znanja

Vrste znanja

Pojam
-ideja o nečemu koja pruža način razumijevanja
svijeta


Organizacija pojmova:
kategorije
sheme


Organizacija deklarativnog znanja

˝Pas˝ može biti i kategorija i pojam unutar kategorije!

PAS
SISAVCI
Karakteristična obilježja
- opisuju tipičan model kategorije
- nisu uvijek prisutna

Prototip
-čestica na kojoj se temelje daljnji modeli

Primjerci
-više alternativnih tipični predstavnika
kategorijeTeorija prototipa

Vrste kategorija:

1.
klasični pojmovi

definirajuća obilježja
određeni

2.
neodređeni pojmovi
prototip
prirodno se razvili

Teorija prototipa

Sheme mogu dovesti do stereotipa!

Sheme

-mentalni okviri za reprezentaciju znanja
Definirajuća obilježja
neophodna
definiraju kategoriju


Nedostatci:
neke kategorije nije lako definirati
kršenje nekih obilježja ne mijenja kategoriju
neki pojmovi su tipičniji za neku kategoriju


Teorija definirajućih obilježja

Sinteza


I klasične kategorije imaju prototipe.Teorija kategorizacije
kombinira definirajuća i karakteristična obilježja
svaka kategorija sadrži: prototip i srž

(kombinacija teorija)
Navedite geometrijski lik
koji Vam prvi padne na pamet :)
pljačkaš
Keil i Batterman (1984.)
- važnost definirajućih obilježja i dob

Crvendać je ptica.
Crvendać je životinja.

1969. Collins i Quillian
znanje reprezentirano u obliku hijerarhijske, semantičke mreže
čvor (pojam) i označeni odnos


Modeli semantičke mreže

Modeli semantičke mreže

- nepravilnosti u podatcima

- učinkovito pohranjivanje informacija
- visok stupanj kognitivne ekonomičnosti
(koncept nasljeđivanja)
Modeli semantičke mreže

NEHIJERARHIJSKA TEORIJA

1974. Smith, Shoben i Rips
usporedba semantičkih svojstava
temelji se na obilježjima


Modeli semantičke mreže

Eleanor Rosch (1978)

Osnovna (prirodna) razina pojmova
niti najapstraktnija niti najspecifičnija
najveći broj specifičnih obilježja
razina koju većina ljudi smatra razlikovnom

Kontekst i stručnost
Kaži mi, kaži...
što vidiš?
Organizacija pojmova:
kategorije
sheme

Organizacija deklarativnog znanja

Shema
mentalni okvir za organizaciju znanja, koji stvara smislenu strukturu povezanih pojmova

ovisi o pojedincu
Shematske reprezentacije

Shematske reprezentacije

SVOJSTVA SHEMA:


1.) mogu sadržavati druge sheme

2.) sadrže opće činjenice koje se mogu razlikovati od slučaja do slučaja

3.) mogu varirati po stupnju apstrakcijeShematske reprezentacijeMalo dijete viče: ˝MAMA!!!˝ Tko se okreće?

Shematske reprezentacije

Uzročno-posljedični odnosi između shemaShematske reprezentacije

Sheme mogu sadržavati informacije o odnosima:

pojmova
atributa unutar pojmova
atribute povezanih pojmova
pojmove i određene kontekste
specifične pojmove i opće znanje

Sheme mogu služiti i kao osnova za donošenje zaključaka
Scenariji

manje fleksibilni od shema

uključuju predodređene vrijednosti za glumce,
rekvizite, scene, slijed događaja...

1977. Roger Schank i Robert Abelson


“…struktura koja opisuje priklade sljedove događaja u određenom kontekstu. Scenarij je sastavljen od utora i zahtjeva koji definiraju što može ispuniti utore. Struktura je međusobno povezana cjelina, i ono što se nalazi u jednom utoru utječe na to što se može nalaziti u drugome…”

Scenariji

Scenariji

Istraživanje Browera i sur. (1979.)
18 priča
dosjećanje sadržaja priče / prepoznavanja
rečenica


Scenariji vode ljudsko pamćenje i dosjećanje!
Scenariji

Scenarij i stručnost
žargon
zajedničko shvaćanje scenarija
poteškoće zbog nepostojanja scenarija


umjetna inteligencija i računala
uključuju serijsku obradu
produkcija - ”ako-tada” pravila


Reprezentacija proceduralnog znanja

Rutina
-upute za izvođenje zadatka

Subrutina
-uputa za izvođenje podzadatka
-njime upravlja rutina

PRODUKCIJSKI SUSTAV
sadrži skup pravila za izvođenje
„bugovi”-greške u uputamaKraj 1970-ih -novi integrativni modeli

Produkcijski sustav

Proceduralno znanje

- produkcijski sustav

Deklarativno znanje

- propozicijska mreža – propozicije, predodžbe,
prostorne konfiguracije i vremenske informacije

ACT-R

Aktivni i neaktivni čvorovi
- čvor se uključuje vanjskim podražajima (osjet) ili
unutarnjim podražajima (mišljenje)
- ograničena količina aktivnih informacija
- šireća aktivacija
- češće korištenje = jača veza


ACT-R – pohrana i prizivanje informacija

Proceduralno znanje: 1. kognitivna faza
2. asocijativna faza
3. autonomna faza

Proceduralizacija

- “znati što” pretvaramo u “znati kako”

kompozicija
- jedinstveno produkcijsko pravilo koje se sastoji od
dva ili više produkcijskih pravila
podešavanje proceduralizacije

Generalizacija i diskriminacija

ACT-R

Larry Squire – nedeklarativno znanje:

1.) Perceptivne, motoričke i kognitivne vještine
(proceduralno znanje)
2.) Jednostavno asocijativno znanje (klasično i
operantno uvjetovanje)
3.) Jednostavno neasocijativno znanje (habituacija
i senzitizacija)
4.) Udešavanje

Modeli koji se temelje na ljudskom mozgu

Amnestičari:
iskustvo u primjeni je bitno za proceduralno znanje
Nedeklarativno znanje se može prizvati znatno brže nego deklarativno
Udešavanje: semantično i udešavanje ponavljanjem


Modeli koji se temelje na ljudskom mozgu

Mckoon i Ratcliff
- složeni znak- povezivanje cilja i udešavajućeg podražaja
(aktiviranog čvora) u par koji se koristi za pronalaženje
informacije u pamćenju


Složeni znak – “slučajno šeće” ili se difuzno širi

Efekt udešavanja
reakcija pronalaženja cilja
x
reakcija pronalaženja udešavajućeg podražaja
=
snažnija reakcija

Modeli koji se temelje na ljudskom mozgu

Model složenog znaka i šireće aktivacije jako dobro objašnjavaju koncepte reprezentacije znanja


Teorija šireće aktivacije
- broj veza-relativna snaga veze

Model koji se temelji na ljudskom mozgu

PARALELNA OBRADA:
KONEKCIONISTIČKI MODEL

Serijsko obrađivanje
-
teorije obrade informacija nadahnute računalima

Paralelno obrađivanje


Psihobiološki nalazi

Istovremeno odvijanje višestrukih operacija

Suvremeni modeli reprezentacije znanja

Neuralna mreža-računalo


PARALELNA OBRADA

PARALELNA OBRADA

Ograničenja

-> PDP model (paralelno distribuirane obrade) ili konekcionistički modeliOdgovor na ulaz:
računalo -> unutar ns
neuron -> 3 ms

Složeni vidni podražaj unutar cca 300 ms
Brzina i točnost ljudske obrade informacija

PDP MODEL

PDP MODEL

Svi oblici znanja unutar mrežne strukture

Smislena organizacija -> čvor(pojam)

McClellandov i Rumelhartov model
:
neuron ≠ informacija
veze među neuronima = znanje
Različiti obrasci aktivacije
:

Neaktivni neuroni
Ekscitacijski neuroni
Inhibicijski neuroni

Moždani fiziološki procesi kao metafora za
razumijevanje kognicije
Različiti stupnjevi potencijalnih snaga veze
Češća aktivacija = veća snaga

PDP MODEL

Reprezentacija znanja
:
- nije konačan proizvod
- potencijalni proces
- mijenja se kad god rabimo znanje

Primanje informacija
:
- jačanje ili slabljenje veza
- iz okolinskih podražaja, pamćenja ili
kognitivnih procesa


PDP MODEL

Zaključivanjem i generalizacijom
-> neograničena raznolikost

Mogućnost prilagodbe degradiranim informacijama
Kognitivna fleksibilnost
Reagiramo dinamično, brzo i relativno točno
Percepcija, čitanje, razumijevanje jezika, udešavanje,...

PDP MODEL

Nedostatci:
Mnogi aspekti modela još nisu dobro definirani:
- u pamćenju pojedinačnih događaja
- u odučavanju uspostavljenih obrazaca veza


PDP MODEL

Rasporedite sljedeće slike dijelova biljaka u
VOĆE / NE VOĆE
(Napomena: voće mora sadržavati sjemenke, pulpu i kožu; nije bitno jesu li slađi od drugih dijelova biljke)
PDP MODEL

McClelland, McNaughton i O’Reilly(1997)

konekcionistički model ( trajno )
+
komplementarni sustav ( nakratko )
integracija
Mentalne procese
:

koji su zajednički svim područjima reprezentacije i obrade znanja
ili
koji su specifični za određeno područje?


“Modularnost uma”-Jerry Fodor(1983) – niži red

Gardner(1983) – i viši intelektualni procesi

Tehnologija

ZAKLJUČNO O KOGNICIJI

FRAN

HAM

ACT

ACT-R
Objasnite otvaranje čokoladice svom prijatelju/ici :)

ZAZIP, ŠUKAN, HRUK, HAJU, TASALA, IRS
LONS, FAŽIRA, BERZA, MAJNMU, MIZJA, IRS
ZAZIP, ŠUKAN, HRUK, HAJU, TASALA,
IRS
LONS, FAŽIRA, BERZA, MAJNMU, MIZJA,
IRS
Mreža je distribuirana preko lokacija u mozgu
"Znak za dosjećanje može omogućiti pristup engramu"
Full transcript