Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

19_Praveke Slovensko

No description
by

Marek Gajdos

on 24 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 19_Praveke Slovensko

PRAVEKÉ Slovensko
starý paleolit
stredný paleolit
mladý paleolit
neolit
eneolit
doba bronzová
doba železná
obyvateľom nášho územia Homo erectus

žiadne kostrové pozostatky

pozostatky ohnísk
málo dokonalá štiepaná industria
najvýznamnejšie sídliská:

Nové Mesto nad Váhom (Mnešice)
Bratislava
Spišské Podhradie
Ružbachy
Bešeňová
prvé skupiny rodu Homo sapiens neanderthalensis

blízkosť termálnych prameňov
sprašové polia
jaskyne
nálezy:

pästné kliny
hroty
škrabadlá
nože
prenikanie poľnohospodárstva z Blízkeho Východu

na Slovensku dve základné územia
západné Slovensko
východné Slovensko
Levoča
Domica
Šarišské Michaľany
Kapušany
Košice - Barca
tvorcom kultúry je Homo sapiens sapiens

náleziská:
Cejkov pri Trebišove
Moravany nad Váhom
najvýznamnejšie náleziská:

Gánovce
Šaľa
domestikácia zvierat a rastlín

usadlý spôsob života
viacpriestorové
kolové domy
naďalej používaný drevený pluh

pokročilejšia deľba práce
bojovníci chrániaci roľníkov, remeselníkov a obchodníkov
kostrové pochovávaniežiarové pochovávaniepochovávanie pod mohylami
pokračujúca sociálna diferenciácia
kniežacie hroby
panciere
zbrane
šperky
luxusné predmety od južných civilizácií

prejavy antropofágie

najvýznamnejší predstavitelia
Kelti
prínos Keltov

rozvoj metalurgie železa
výroba železných zbraní a nástrojov
keramika na hrnčiarskom kruhu
rotačný žarnov na mletie múky
dokázané kontakty s mykénskou civilizáciou a Chetitmi
Spišský Štvrtok - Myšia Hôrka
Nižná Myšľa
pravlasť
Alpy – východné Francúzsko – stredné Nemecko – južné Čechy - Britské ostrovy

príchod do Karpatskej kotliny
začiatok 4. stor. p. n. l.
koniec 4. stor. p. n. l.

niekoľko kmeňov
Bójovia
Tauriskovia
Kotíni

v poľnohospodárstve sa používa drevený pluh

spracúva sa meď a zlato

matriarchát je nahradený patriarchátom

kostrové aj žiarové pochovávanie
aj na Slovensku sa usádzajú prvé skupiny rodu homo sapiens Neanderthalensis

v blízkosti termálnych prameňov
na sprašových poliach
v jaskyniach
aj na Slovensku sa usádzajú prvé skupiny rodu homo sapiens Neanderthalensis

v blízkosti termálnych prameňov
na sprašových poliach
v jaskyniach
sídliská
Bratislava
Havránok
Sedliská-Podčičva
Zemplín
počiatky keramickej produkcie
lineárna keramika
bukovohorská
prvé prejavy viery v posmrtný život
milodary v hroboch
aj na Slovensku sa usádzajú prvé skupiny rodu homo sapiens Neanderthalensis

v blízkosti termálnych prameňov
na sprašových poliach
v jaskyniach
aj na Slovensku sa usádzajú prvé skupiny rodu homo sapiens Neanderthalensis

v blízkosti termálnych prameňov
na sprašových poliach
v jaskyniach
aj na Slovensku sa usádzajú prvé skupiny rodu homo sapiens Neanderthalensis

v blízkosti termálnych prameňov
na sprašových poliach
v jaskyniach
aj na Slovensku sa usádzajú prvé skupiny rodu homo sapiens Neanderthalensis

v blízkosti termálnych prameňov
na sprašových poliach
v jaskyniach
aj na Slovensku sa usádzajú prvé skupiny rodu homo sapiens Neanderthalensis

v blízkosti termálnych prameňov
na sprašových poliach
v jaskyniach
aj na Slovensku sa usádzajú prvé skupiny rodu homo sapiens Neanderthalensis

v blízkosti termálnych prameňov
na sprašových poliach
v jaskyniach
aj na Slovensku sa usádzajú prvé skupiny rodu homo sapiens Neanderthalensis

v blízkosti termálnych prameňov
na sprašových poliach
v jaskyniach
aj na Slovensku sa usádzajú prvé skupiny rodu homo sapiens Neanderthalensis

v blízkosti termálnych prameňov
na sprašových poliach
v jaskyniach
razili tu mince
Biatec
Nonnos

oppidum
správne a hospodárske centrum
Bratislava
http://tv.sme.sk/v/20462/developeri-boli-na-slovensku-este-pred-kristom.html
Full transcript