Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

„E- valesco znaczy wzmocnić”

No description
by

Elwira Szwarc

on 2 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of „E- valesco znaczy wzmocnić”

„E- valesco znaczy wzmocnić”

Ewaluacja zewnętrzna
polega na:

1) zbieraniu i analizowaniu informacji w zakresie wymagań, o których mowa w załączniku do rozporządzenia,

2) ustalaniu poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań

Rozporządzeniem:
- zmieniono brzmienie i strukturę wymagań wobec przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
- zmniejszono liczbę wymagań
oraz zróżnicowano w zależności od typu szkół i placówek,
- zawężeniu uległy również obszary badawcze,
- każde wymaganie dotyczy istotnego zakresu pracy szkół i placówek.

„e - valesco” – móc, zdołać, wzmocnić się, nabrać siły, spotężnieć, być zdolnym, potrafić

Rodzaje ewaluacji

1) ewaluacja zewnętrzna - ewaluacja przeprowadzana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny
2) ewaluacja wewnętrzna - ewaluacja przeprowadzana przez dyrektora szkoły lub placówki
3) ewaluacja całościowa - ewaluacja zewnętrzna przeprowadzana w zakresie wszystkich wymagań
4) ewaluacja problemowa -- ewaluacja zewnętrzna przeprowadzana w zakresie wybranych wymagań

Ewaluacja - praktyczne badanie
oceniające przeprowadzane w szkole lub placówce

Ewaluacja wewnętrzna

„Ewaluacja w szkole polega na zaplanowanym i metodologicznie uściślonym, systematycznym zbieraniu i przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań szkoły.
Celem ewaluacji jest uzyskanie zobiektywizowanych wniosków w celu utrzymania, zaniechania bądź modyfikacji podlegających badaniu działań szkoły lub też w celu zainicjowania nowych działań (...) „


K. Stróżyński „Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym”

1. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.
2. Procedura ewaluacji –
„co nowego?”
Ewaluacja wewnętrzna w aspekcie prawnym jest jednym z zadań postawionych przed dyrektorem i zespołem nauczycielskim.

Przeprowadza ją dyrektor i wykorzystuje jej wyniki
do doskonalenia jakości pracy szkoły.
Przeprowadzana jest w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności.

Wcześniej:
Wymagania wobec szkół i placówek, które muszą być spełnione w obszarach, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia, na poziomie D i poziomie B

II. WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKÓW DOKSZTAŁCANIA
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO -
17 wymagań, 4 obszary

Obecne rozporządzenie
Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 560)

Wymagania wobec szkół i placówek, które muszą być spełnione dla ustalenia poziomu D i poziomu B
(Załącznik do rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013 r.)

II. WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKÓW DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO -
12 wymagań
Full transcript