Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Polska w latach 1948-56. Przekształcenia gospodarcze po 1945

No description
by

on 29 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Polska w latach 1948-56. Przekształcenia gospodarcze po 1945

HASŁA:
Pstrowski. Poemat o pracy górnika.
HASŁA PROPAGADWE!

Niech żyje pokój i przyjaźń między narodami!

Niech żyje i umacnia się jedność międzynarodowego ruchu komunistycznego!

Niech żyje Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich – decydująca siła w rozgromieniu niemieckiego faszyzmu, ostoja pokoju w Europie!

Naszym celem: pokój i socjalizm!

Czterdziestolecie zwycięstwa nad faszyzmem – to 40 lat życia w pokoju!HASŁA PROPAGANDOWE:

Program Partii – programem narodu

PZPR przewodnią siłą narodu!

Razem budujemy drugą Polskę!

Polska Kronika Filmowa
POWSTANIE POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ!
W Warszawie 15 grudnia 1948r
. ogłoszono połączene partii PPR i PPS w
Polską Zjednoczoną Prtię Robotniczą.
ten manewr polityczny pozwolił na
zachownaie pozorów wielopartyjności i i demokracji
a poaria komunistyczna
przejąła całkowitą władzę w państwie.

ODBUDOWA KRAJU ZE ZNISZCZEŃ WOJENNYCH!
POLSKA PAŃSTWEM TOTALITARNYM!
Nowy rząd zdobywszy pełnię władzy rozpoczał działania mające na celu rozprawienie się z
"wrogami ustroju"
(komunistycznego). Działania te miały stworzyć wspaniałe komunistyczne społeczeństwo robotnicze. Na szeroką skalę propagowano
podejżliwość w obec każdego wrogo nastawionego w obec nowego ustroju
.
"Wrogów narodu"
poddawano kilkuminutowemu procesowi gdzie pod wpływem tortur przyznawali sie do przesępstwa poczym byli
skazywani na wieloletnie wyroki lub śmierć.

HASŁA PROPAGANDOW!
Socjalizm gwarancją siły i pomyślnego rozwoju Ojczyzny!

Siła i mądrość partii wynika z jej nierozerwalnej więzi z klasą robotniczą i całym narodem!

Dobro człowieka – nadrzędnym celem działania partii!

Perspektywiczny program partii – pomostem w XXI wiek!

Niech żyje polska klasa robotnicza – przodująca siła narodu!

1 Maja dniem radości i dumy ludzi rzetelnej, twórczej pracy!

Praworządność i ład społeczny – warunkiem socjalistycznej odnowy!

Sejm PRL – władza ludu dla ludu!

Umacniajmy nasze socjalistyczne państwo!

Wszyscy jesteśmy za Polskę odpowiedzialni!
Polska w latach 1948-56. Przekształcenia gospodarcze po 1945 r.
Sowietyzacja życia kulturalnego
SOCREALIZM
monumentalizm i realizm w formie, pochwala dla socjalizmu, partii i wodza
( )
jednolitość i oddanie pracy
W ówczesnym czasie w państwie prześladowano :
-byłych działaczy Armii Krajowej,
-oficerów Wojska Polskiego,
-urzędników (ubiegłego ustroju),
-inteligencję,
-bogatych chłopów.
Tego typu aresztowaniami mającymi polepszyć skuteczność komunistycznej propagandy państwa zajmował się URZĄD BEZPIECZEŃSTWA potocznie zwany bezpieką.
łatwiejszy dostęp do kultury
powszechne bezpłatne szkolnictwo (likwidacja analfabetyzmu)
zerwanie kontaktów z Zachodem
kontrola zagranicznych korespondencji i cenzura informacj (także nowinek naukowych)
zakaz handlu obcymi walutami
ograniczona mozliwość wyjazdów za granicę
zagłoszenie radia
Wolna Europa
i
Głosu Ameryki
BUDOWA
SZCZELNEJ
BARIERY
KONSTYTUCJA 1952r.
Rzeczpospolita Polska
Polska Rzeczpospolita Ludowa
22 lipca
prezydent
Przewodniczący kilkuosobowej Rady Państwa
najwyższa władza
Jednoizbowy Sejm
(niedemokratyczna ordynacja wyborcza)
likwidacja
TRÓJPODZIAŁU WŁADZY
Dzięki poparciu Stalina Bierut, Bierman i Minc mieli faktyczną władzę w nowej komunistycznej Polsce. wszystkie te działania ropozęły proces
stalinizacji
Polski. Na wzór Radziecki kontrolowano wszytkie dziedziny życia obywateli, wszelka działalność wpajała miłośc do komunizmu.
zamiast zasada jednolitości władzy państwej, ludowładztwa i praworządności socjalistycznej
swobody demokratyczne
nie mają praktycznego znaczenia
Kto rządzi ?
PZPR
powstaje BIURO POLITYCZNE KOMITETU CENTRALNEGO
z I SEKRETARZEM KOMITETU CENTRALNEGO
obrady sejmu i posiedzenia rządu
spotkania Biura Politycznego Komitetu Centralnego
tzw. plenum
Prawdziwe znaczenie ma jedynie stanowisko partyjne.
nomenklatura
- dostęp do władzy uzależniony od
stanowiska w partii; obowiązywało hasło
"przedstawiciele partii i rządu"
Traktory zdobędą wiosnę.
Nr 16 produkuje.
dekret
o reformie
rolnej z
6 września 1944r.
PGRy
rozparcelowanie majątków
nacjonalizacja przemysłu
plany
wieloletnie
spekulacja
nałożenie koncesji
gospodarka
centralnie
planowana
ZAGOSPODAROWANIE ZIEM ODZYSKANYCH!

powoli ustępował terror polityki
likwidacja Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
złagodzenie cenzury
działalność opozycyjnej prasy
ustąpienie strachu przed wszechobecną bezpieką
szansa w destalinizacji systemu


5 marca 1953r. zmarł Józef Stalin
28 czerwca 1956r.
Strajk robotników Zakładów Przemysłu Metalowego im. Józefa Stalina
w czasie Międzynarodowych Targów Poznańskich
dawna fabryka Hipolita Cegielskiego
przyczyny:
niekorzystna dla robotników zmiana w systemie wynagrodzeń za pracę
brak reakcji władz na zgłaszane przez pracowników postulaty
ULICZNA MANIFESTACJA
DEMONSTRACJA
ZAMIESZKI
Na terenach odzyskanych nadal rządziła Armia Radziecka, ppularne było tzw. szabrownictwo czyli grabierze na terenach odzyskanych (tyczyło sie to niemiekich fabryk). Odzyskane ziemie zajsiedlili mieszkańcy zza Buga i byli zołnierze Armi LWP.

We Wrocławiu profrorowie lwowcy reaktywowali Uniwersytet.

Odbudowano ifrastrukturę portową na wybrzeżu gdańskim co odnowiło działalność międzynarodowego handlu morskiego.

Wznowenie przemysłu na Górnym Śląsku, wydobycie węgla poprawiło sytuację gospodarczą Polsk i stało się ówczesna międzynarodową walutą.( do kopalni skierowano jeńców wojennych )

Rozpoczęto kolektywizację- uwolnienie gospodarst od indywidualnego właściciela i podczepienie ich pod spółdzielnie rolne.

Elektryfikacja obszarów ubogich (wsi) oraz walka z analfabetyzmem wśród chłopów.
tłum zaatakował budynek Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
uwolnił więźniów
Biuro Publiczne użyło wojska do tłumienia zamieszek
czołgi na ulicach
OFIARY
Józef Cyrankiewicz:
"Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza odrąbie w interesie klasy robotniczej"
Odbudowa warszawskiego starego miasta była symbolem osiągnięć Polski Ludowej.
wzrost napięcia w całej Polsce
STARCIE FRAKCJI
"natolińczyków"
( od pałacu w Natolinie w Warszawie, gdzie się spotykali)
"puławian"
(na ulicy Puławskiej mieszkało wielu z nich)
Wzmożona kontrola - dźwignią społecznego zaufania
Niech żyje przyjaźń ze Związkiem Radzieckim
Nie ma miejsca na Uniwersytecie dla wichrzycieli politycznych
Niech żyje towarzysz Wiesław
Nasz cel - to socjalizm bez wypaczeń
Współzawodnictwo pracy wychowuje nowego człowieka
Wszystko dla Ciebie, ty dla wszystkich
Kułaka w oczy kole zasiane wspólnie pole
dążyli do utrzymania starego ładu
dążyli do zmian
pragnęli odsunięcia od władz stalinowców i przywrócenia na stanowisko Władysława Gomułki (zwolnionego z aresztu pod koniec 1955)
VIII plenum KC PZPR 1956
(październik)
otwarta walka
Gomułka zapewnia o rozliczeniu "błędów i wypaczeń" i wzmożonej produkcji artykułów konsumpcyjnych oraz budowie mieszkań - dzięki czemu zyskuje poparcie społeczeństwa
I dodatkowo przy wsparciu
Chruszczowa
zajmuje stanowisko I sekretarza partii i dokonuje wymiany osób zajmujących najwyższe stanowiska partyjne
Władysław Gomułka
I sekretarz KC PPR
Dziękujemy za uwagę!
Joanna Szczerbowska
Antonina Szemplińska
Full transcript