Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

FINANČNA PISMENOST

No description
by

Laura Šauperl

on 3 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of FINANČNA PISMENOST

KAJ JE FINANČNA PISMENOST?
(NE)ZNANJE o pomembnosti:

~finančnega načrtovanja
~vodenja družinskega proračuna
~zaščite pred finančnimi tveganji
~finančne odločitve za dosego lastne finančne blaginje
~spremljanje osebnih financ
~finančno načrtovanje
FINANČNA PISMENOST MLADIH
2.FINANČNO OSAMOSVAJANJE
~mladi vstopajo na potrošniške in finančne trge
~ZAČETEK:
seznanitev z denarjem brez znanja o vrednosti (2 leti)
računske operacije in denarno vzgajanje/varčevanje (6 let)
žepnina- upravljanje z denarjem (pomembna je točnost prejema žepnine)
Štipendije
študentsko delo
finančna osamosvojitev ( nad 20. letom starosti)
družina (finančni načrt in varčevanje!)

3.USTVARJANJE DRUŽINE IN KARIERE
uresničitev finančnih načrtov (avto)
večja družina=večja poraba
stabilna zaposlitev( lastna poslovna pot)

obvladovanje porabe
zavedanje vpliva nakupa nepremičnin na osebne finance
oblikovanje rezerve za nepredvidene izdatke(morebitna brezposelnost)
zagotavljanje finančne zaščite (zavarovanj)
varčevanje za pokojninsko rezervo
PRIPOROČLJIVO!
4.UPOKOJITEV
~negotova finančna prihodnost
~snovna pokojnina pridobljena z obveznim pokojninskim in invalidskim zavarovanjem, medgeneracijsko pogodbo in kapitalskimi pokojninskimi skladi
~ v tem obdobju -->manjšanje porabe,selitev skromnejšo nepremičnino,racionalno črpanje prihranjenih sredstev
PRIPOROČLJIVO!

oblikovanje likvidne rezerve za morebitna zdravljenja
5.VZROKI IN POSLEDICE FINANČNE NEPISMENOSTI
~šolski sistem
~napačna vzgoja
~nezaupanje in neugodje zaradi nečesa novega zapletenega
~pomanjkanje časa
~naravnanost na potrošniško življenje
~prezasičenost z informacijami v dobi informatizacije
~prenizek življenjski standard
~zapletenost finančnih produktov
~napačna izbire finančnih produktov
(vedno bolj zapleteni) -->zmanjšuje se možnost za izbor najugodnejše ponudbe
~nedoseganje finančnih ciljev
(ni finančnih načrtov/neustrezna izbira finančnih produktov/storitev)
~socialna ogroženost
(neustrezno zavarovanje za različne rizike ali precenitev sposobnosti odplačevanja kredita
~neobvladovanje porabe
( večji mesečni odhodki kot prihodki)
~odsotnost varčevanja
(prenizek dohodek,neobvladovanje porabe ali/in nezavedanja o zmanjševanju vloge države pri zagotavljanju socialne varnosti posameznika)
6.OBVLADOVANJE DENARNEGA TOKA
PREJEMKI: izhajajo iz posameznikovega dela ali premoženja:
plače
honorarji
obresti od varčevanja
IZDATKI:nujni ali obvezni(plačilo elektrike, šolnine, zavarovanja,..)
ter občasni (počitnice,hobiji)
DODATEN PREJEMEK:
obresti
dividende
kapitalski dobiček
OSEBNI DENARNI TOK=denarni prejemki (prilivi) +izdatki (odlivi)
varčevalni potencial = prihodki – odhodki
7.OBVLADOVANJE PREMOŽENJA
ELEMENTI OSNOVNE SOCIALNE VARNOSTI :

· Zaščita ob izpadu delovne sposobnosti

· Zaščita družinskih članov

· Skrb za nepremičnino

· Skrb za šolanje otrok

· Skrb za dodatno pokojnino oz. renta

· Ohranitev osnovnega standarda

· Finančna varnost in stabilnost


ELEMENTI DODATNEGA PREMOŽENJA:

· Naložbeni kapital

· Kapital iz hobija
UPRAVLJANJE PREMOŽENJA V 4 KORAKIH!!
1.finančno načrtovanje
2. strateška razporeditev premoženja
skupine finančnih naložb
3. razpršitev in upravljanje premoženja
4. spremljanje in poročanje o stanju ter gibanju premoženja
kombinacija ozaveščenosti, znanja, spretnosti, vedênja in obnašanja, ki je potrebno za ustrezno finančno odločitev in dosego lastne finančne blaginje
8.POSLOVANJE BANK
BANČNI POSLI:
· Sprejema vse vrste denarnih vlog pravnih in fizičnih oseb

· Daje in najema kredite

·posli plačilnega prometa

· Odkupuje čeke in menice

· Posluje s tujimi plačilnimi sredstvi

· Izdaja vrednostne papirje in kreditne kartice

Kupuje in prodaja ter upravlja vrednostne papirje domačih in tujih izdajateljev

· Prevzema in izdaja poroštva in garancije ter sprejema druge obveznosti za svoje stranke, ki se lahko izpolnijo v denarju

· Kupuje in izterjuje terjatve

· Hrani vrednostne papirje in druge vrednosti
POSLOVNE BANKE
1. AKTIVNE STORITVE (krediti;aktivne obresti)
2.PASIVNE STORITVE(pasivne obresti)
3.NEVTRALNE STORITVE(provizije)

9.ZAVAROVANJA
-dodatno zdravstveno zavarovanje
-nezgodno zavarovanje
-zavarovanje za avto
-zavarovanje nepremičnine
-zavarovanje rizika smrti
-naložbena življenjska zavarovanja

10.NALOŽBE
11.RAZISKAVA
ANKETA
POTRDITEV HIPOTEZ
H1-Največ mladih prejema štipendijo kot vir mesečnega prejemka

H2-Mladi želijo nadgraditi svoje finančno znanje

H3-Mladi nepremišljeno razpolagajo z denarjem

H4-Mladi razumejo osnove zadolževanja s krediti

H5 – Več kot 60% mladih ne pozna osnovnih značilnosti naložb denarja
Full transcript