Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Впровадження мультипрофільного навчання

No description
by

Ludmila Spivakoffa

on 7 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Впровадження мультипрофільного навчання

Керівництво програмою.
Час реалізації експериментальної педагогічної програми.
Проведені заходи
Завдання, поставлені на початку 2013-2014 навчального року та їх виконання:
Модель мультипрофільного навчання
• Педагогічна рада "Організаційна культура педагогічного колективу в умовах інноваційного розвитку школи".
• Засідання інноваційно-експертної групи вчителів.
• Організація роботи педагогічної майстерні для вчителів "Профі"
• Створення центрів самопідготовки- англійський ресурсний центр 411, ШНТ "Логос", бібліотека, наукова лабораторія 413...
• Вибір діагностичних методик, їх тиражування, проведення констатуючих зрізів ( центр психолого-педагогічного супроводу).


• Прутас Андрій Вікторович (керівник ЕДР), директор спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов №329 «Логос» м. Києва.
• Якунін Ярослав Юрійович (науковий керівник ЕДР), завідувач кафедри Методики природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Б. Грінченка, кандидат хімічних наук.• 1 етап: проектно-плануючий
(вересень 2013 – червень 2014 р.);
• 2 етап: адаптаційно-корегуючий
(серпень 2014 р. – червень 2015 р.);
• 3 етап: програмно-моделюючий
(серпень 2015 р. – червень 2016 р.);
• 4 етап: узагальнюючий
(серпень 2016 р. – червень 2017)


1.
Створення профільної експертної групи для розробки моделі мультипрофільного навчання в школі.

Впровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі
Програма розрахована на 2013-2017 роки.
мультипрофільний клас
математичний модуль
лінгвістичний модуль
природничий модуль
суспільно-історичний модуль
Eкспериментальна програма на базі спеціалізованої школи №329 «Логос», наказ №814 від 30.10.13
українська мова
англійська мова
алгебра
геометрія
фінансова математика
ІКТ
економіка

українська мова
англійська мова
французька/німецька
англійська література
англійська для бізнесу
ІКТ
біохімія
екологія
ІКТ
економіка
українська мова
англійська мова
історія
право
французька\німецька
ІКТ
економіка
міжшкільний профільний модуль
спільна практика у базовій школі
лекція , у межах співпраці з ВИШами
практичний модуль (неформальне навчання)
модуль індивідуального навчання
екстернат
дистанційна програма
лідерська програма (обдарування)
"змішана" форма навчання (blended education)
англомовний ресурсний центр
шкільне наукове товариство
навчальні екскурсії
українська мова
англійська мова
хімія
біологія
2.
Вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду …
3. Організація роботи педагогічної майстерні для вчителів, які працюють в профільних осередках
4.
Створення умов для самопідготов-ки учнів мультипро-
фільних класів.
5. Організація системи психологіч-ного супроводу мультипрофільного навчання
6.
Налагодження роботи методологічних семінарів-практикумів з питань конструювання задач особистісного розвитку учнів
7. Впровадження нових підходів управлінської діяльності закладом з урахуванням мультипрофіль-ної системи навчання
Висновок про ефективність роботи.
бібліотека
Схема профільної диверсифікації у 10-А

Для забезпечення багатопрофільного навчання передбачені навчальні плани, що дають змогу залежно від потреб учнів комплектувати 10-ті класи за обраними напрямами диференціації (фізико-математичним, хіміко-біологічним, філологічним, суспільно-гуманітарним).
Школа створює профілі навчання за рахунок комбінацій базових, профільних предметів і курсів за вибором. Цим самим забезпечується гнучка система профільного навчання, яка дає змогу обрати старшокласнику індивідуальну освітню програму.
Профільне навчання у нашому навчальному закладі організується через навчальні заняття (уроки, лекції, семінари тощо), факультативи, консультації, дистанційні курси (у межах blended education), екстернат та індивідуальне навчання. Профільне навчання за індивідуальними навчальними планами і програмами у нашій школі також здійснюється для задоволення індивідуальних запитів обдарованих учнів (лідерська програма).
профільні предмети
елективні курси
елективні курси
елективні курси
елективні курси
профільні предмети
профільні предмети
профільні предмети

ІІ етап: адаптаційно-корегуючий (серпень 2014 р. – червень 2015 р.)

План роботи на 2014-2015 н.р.
І. Упровадження різних систем моделі мультипрофільного навчання з постійним моніторингом первинних результатів експерименту
2. Корегування системи управлінської діяльності навчальним закладом з урахуванням впровадження дослідно-експериментальної роботи .
3. Забезпечення інформованості та навчання педагогічного колективу щодо сучасних педагогічних технологій та засобів навчання.
4. Комплектування динамічних учнівських груп.
5. Призначення класних керівників (кураторів) мультипрофільних класів.
6. Організація та системна робота педагогічних студій, семінарів-практикумів, круглих столів з метою підвищення рівня профпідготовки педагогічних прцівників.
7. Визначення ефективності навчальних програм в системі мультипрофільного навчання з метою корегування дорожньої карти особистісного розвитку старшокласників
8. Розробка рекомендацій щодо проведення уроків в динамічних учнівських групах.
9. Проектування навчального плану на основі диференційованої інтеграції навчальних предметів. Корегування методів роботи і навчальних планів.
10. Визначення ефективності форми та змісту психолого-педагогічної діагностики в системі допрофільної підготовки учнів.
11. Проведення вхідного та вихідного моніторингу якості знань учнів з предметів поглибленого вивчення.
12. Вивчення системи роботи класних керівників (кураторів) в мультипрофільних класах.
13. Проведення контрольних зрізів з метою аналізу опанування навчального матеріалу стандартного рівня освіти в усіх динамічних учнівських групах (відповідно до графіку контролю).
14. Організація обміну досвідом роботи мультипрофільних класів з навчальними закладами Києва і України.
15. Звіт. Оформлення й опис ходу та результатів експерименту, проведення підсумкових звітів, створення презентацій.
Приклад диверсифікації навчанн у 10-А (класний керівник Китриш Ю.І. )
Англомовний ресурсний центр
суспільно-історичний клас
лабораторія природничих наук
математичний центр
Full transcript