Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Diktanalyse

No description
by

Annelén Stenbakken

on 26 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Diktanalyse

Diktanalyse
(korttekst)

Om å skrive diktanalyse som korttekst
Forskjellen på å skrive en diktanalyse som en korttekst, og som en langtekst er nettopp at en korttekst skal være kort.

Det betyr at det er viktig at du svarer på oppgaven og ikke kommer med tilleggsinformasjon.
Introduksjon
I introduksjonen din skal du presentere diktet.

Fortell hvem som har skrevet diktet, i hvilken diktsamling diktet ble utgitt, og når (årstall).

Du skal også vise at du har forstått oppgaven. Det er fint om du kan begrense oppgaven i innledningen. Fortell hva du skal konsentrere deg om.
Hoveddel
I hoveddelen skal du skrive om de tingene du i innledningen sa du ville kopnsentrere deg om.

Når diktanalysen er en korttekst holder det å velge ut to ting. Skriv et avsnitt om hver av disse tingene. Disse to avsnittene er hoveddelen din.
Avslutning
I avslutningen må du kort oppsummere hva du har snakket om og hvorfor du valgte å konsentrere deg om disse virkemidlene.
Ulike tolkninger
Husk at et dikt kan tolkes på flere måter. Gi eksempler fra diktet og forklar din tolkning. Gode forklaringer kan overbevise leseren.
Eksempeltekst
I denne presentasjonen skal jeg bruke diktet "Jeg ser" av Sigbjørn Obstfelder som eksempeltekst.
Jeg ser


Jeg ser på den hvite himmel,
jeg ser på de gråblå skyer,
jeg ser på den blodige sol.

Dette er altså verden.
Dette er altså klodenes hjem.

En regndråpe!

Jeg ser på de høye huse,
jeg ser på de tusende vinduer,
jeg ser på det fjerne kirketårn.

Dette er altså jorden.
Dette er altså menneskenes hjem.

De gråblå skyer samler seg. Solen ble borte.

Jeg ser på de velkledde herrer,
jeg ser på de smilende damer,
eg ser på de lutende hester.

Hvor de gråblå skyer blir tunge.

Jeg ser, jeg ser...
Jeg er visst kommet på en feil klode!
Her er så underlig...
“Jeg ser” er et dikt skrevet av Sigbjørn Obstfelder. Det ble gitt ut i diktsamlingen Fra Digte utgitt i 1893. Temaet i diktet er ensomhet og følelsen av at verden er fremmed. I denne korte analysen har jeg valgt å fokusere på hvordan forfatteren får fram temaet gjennom bruk av adjektiv og synsvinkel.
Jeg ser - analyse Introduksjon
Jeg ser - analyse
Hoveddel
AVSNITT 1:
Fortelleren i diktet er “jeg”. Dette kan gi leseren følelsen av at det er Obstfelder selv som føler seg ensom og synes verden er underlig. Dette slipper også oss som lesere inn i jeg-personens tanker og lar oss lettere akseptere at de andre og verden er annerledes. At alt er rart og fremmed blir ekstra tydelig i siste verselinje der fortelleren avslutter med at «Her er så underlig».
Jeg ser-analyse
Avslutning
«Jeg ser» har mange sterke språklige bilder. For meg er synsvinkel og adjektiv to av de sterkeste virkemidlene som lar oss føle fortellerens følelse av å være alene og fremmed.
Videoanalyse
Diktet med bilder - tolkning
Diktet med bilder -
tolkning 2
Jeg ser - filmtolkning
Oppgave
Skriv en kort analyse av diktet Jeg ser av Sigbjørn Obstfelder. Presenter temaet i diktet og hvilke virkemidler forfatteren bruker for å formidle temaet til leseren.
Kommentar
I denne oppgaven blir vi bedt om å presentere tema og virkemidler. Det er ofte naturlig å presentere tema i introduksjonen.

Virkemidlene forklarer vi i hoveddelen.
Jeg ser - analyse
Hoveddel
AVSNITT 2:
Vi ser at fortelleren er ensom gjennom adjektivene han bruker til å beskrive verden rundt seg. Dette er svært tydelig i strofe én der jeg-personen ser “den hvite himmel”, “gråblå skyer”, og “den blodige sol”. Både hvitfargen og det gråblå er veldig kalde farger som viser oss at noe negativt, mens vi ofte bruker blå himmel og hvite skyer, kanskje til og med skyfri himmel for å beskrive noe som positivt. At jeg-personen velger “blodige” for å beskrive den røde solen er også illevarslende. De fleste forbinder blod med noe skummelt og negativt.

Kommentar
Her gjentas hvilke virkemidler som var i fokus, og hvorfor disse ble valgt. Valget knyttes også opp til oppgaven som var å vise virkemidler som er brukt for å få frem diktets tema.
Full transcript