Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Хроматографийн арга

No description
by

NG Narangerel

on 17 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Хроматографийн арга

Хроматографийн арга
Хроматограф гэдэг үг нь Грекийн “chromos” буюу өнгө гэсэн үгнээс гаралтай. Хроматографийн арга нь холимгийг түүнд агуулагдаж буй бүрэлдэхүүн бодист нь ялгаж салгах аргыг хэлнэ.Хроматографийн аргад:

Тогтвортой фаз
Хөдөлгөөнтэй фаз гэж нэрлэгдэх бодис материалыг ашигладаг.
Тогтвортой фаз-Ихэвчлэн хатуу бодис, хатуу бодист шингээсэн шингэн бодис
Хөдөлгөөнтэй фаз- Хий эсвэл шингэн бодис байна.

Хуваалтын үндэс болсон механизмын ялгаагаар нь
Адсорбцийн
Хуваарилалтын
Ион солилцооны болон бусад төрлийн гэж хроматографийн аргыг ангилна.

Ялган хуваарилах хроматографи
Аль алинд нь уусдаг хөдөлгөөнтэй ба үл хөдлөх фазын хооронд бодисын тасралтгүй дахин хуваарилагдах процессыг ялган хуваарилах хроматографи гэнэ. Өгөгдсөн температур, статик нөхцөлд фаз бүрт ууссан бодисын концентрацийн харьцаа нь тогтмол хэмжигдэхүүн бөгөөд хуваарилалтын коэффицент гэж нэрлэнэ.

Ион солилцооны хроматографи
Холимгийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн ялгалт нь уусмал дахь судалж буй бодисын ионууд ба хатуу зөөгчид катион ба анионы хоорондох эргэдэг тэнцвэрийн байдалд үндэслэгддэг.


Адсорбцийн хроматографи
Адсорбцийн хроматографи нь хөдөлгөөнгүй (хатуу эсвэл шингэн) болон хөдөлгөөнтэй фазын хооронд хроматографид орж буй бодисын тасралтгүй солилцооны зарчимд үндэслэнэ. Энэ нь фазын хуваагдах гадаргуу дээр хөдөлгөөнт фазд ууссан хроматографид орж буй бодисын адсорци ба десорбцийн хөдөлгөөнт тэнцвэр байдгаас үүснэ

Цаасан хроматографийн арга

Хроматографийн цаас ашиглан холимог дахь бүрэлдэхүүн бодисыг тогтоох, ялгах салгах аргыг цаасан хроматграфийн арга гэнэ.
Цаасан хроматграфийн аргад тогтвортой фаз нь хроматографийн цаас эсвэл шүүлтүүрийн цаас, хөдөлгөөнтэй фаз нь тохирох уусгагч эсвэл уусгагчийн холимог байдаг.


Хроматографийн цаасанд уусгагчийн бариа хроматографийн цаасны дээд хэсэгт хүрэхэд бүрэлдэхүүн бодис бүр тус тусдаа өнгө буюу толбо үүсгэдэг. Ингэж хроматографийн цаас дээр ялгаран гарсан өнгө бүхий зураглалыг хроматограм гэнэ.

Хроматограм дээрх толбоны өнгө бүр нь тухайн цэвэр бодисыг тодоройлох ба толбоны өнгөний тоо нь холимог хэдэн бодисоос тогтсоныг харуулдаг.
Иймээс харьцуулах цэвэр бодисын хроматограмыг буулгаснаар холимогт ямар бодис агуулагдаж байгааг тогтоох боломжтой.

Хроматографийн аргын хэрэглээ: Бодисын бохирдолт
Хэрэв химийн бодис нь бага хэмжээний хэрэгцээгүй бодис агуулж байвал энэхүү хэрэгцээгүй бодисыг бохирдолт гэж нэрлэдэг.

Хроматографийн арга нь бодисын бохирдолтыг тогтооход чухал ач холбогдолтой. Хэрэв хроматограм дээр тухайн нэг бодисын хувьд ганц л толбо үүсвэл бодис цэвэр, 2 буюу түүнээс дээш толбо ажиглагдвал бохирдолттой байна гэж үздэг.
Full transcript