Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Aanpassingstoornis 1.0

BodyMindOpleidingen
by

Catharina de Boer

on 30 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Aanpassingstoornis 1.0

Wanneer de stress groter is, dan de persoon kan hanteren, kan een aanpassingsstoornis optreden.

Werkgerelateerde aanpassingsstoornissen zijn feitelijk gelijk aan burn-out situaties

Diagnose blijft vaag en zonder goede aanwijzingen omdat de ernst van de stressor en de normaliteit van een reactie op de stressor moeilijk te beoordelen isAanpassingsstoornis


Iedereen kan een aanpassingsstoornis krijgen wanneer er maar lang genoegd sprake is van te veel stress.
Stress kan door zowel positieve, als negatieve gebeurtenissen.
Gebeurtenissen zijn vaak ingrijpend en indrukwekkend, maar niet als bij Ptss

Enkele positieve stressoren
:
• Huwelijk
• Geboorte kind
• Gaan samenwonen
• Nieuwe baan

Enkele negatieve stressoren
:
• Overlijden van een dierbare
• Ziekte van partner of kind
• Ziekte van de patient zelf
• Scheiding

Klachten ontstaan binnen 3 maanden na de stresserende gebeurtenis
Stresserende factor is niet in verhouding tot de lijdensdruk
Nadat de stressor is verdwenen houden de symptomen niet langer dan 6 maanden aan
Aanpassingsvermogen, hoe ga je om met .............
Klachten:
niet duidelijk omschreven

Veelal: neerslachtigheid, prikkelbaarheid, angst en boosheid

Lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, rugklachten, hoofdpijn.
Aanpassingsstoornis
Meerdere varianten
:
met depressieve stemming,
met angstige stemming,
met een stoornis in gedrag,
mengvorm van bovengenoemde.
Prognose
De prognose van een aanpassingsstoornis zou per definitie gunstig moeten zijn; er dient immers binnen zes maanden herstel op te treden. Dit sluit een ongunstig (chronisch) beloop echter niet uit, hoewel het dan niet langer een aanpassingsstoornis in strikte zin is.
Verschil PTSS en Aanpassingsstoornis:
aard van stressor
Complexiteit van symptomen zijn bij PTSS helder omschreven
Probleemgerichte
coping: probeert verandering aan te brengen in de stresserende situatie.

Emotiegerichte
coping: bespreekt/uit de onplezierige gevolgen van de stresserende situatie.

Responsgerichte
coping: probeert de gevolgen van de stresserende situatie te verminderen, door bijvoorbeeld meditatie.

Stabiele persoonlijkheidskenmerken
Negatieve emotionaliteit, zelfwaardering, en gevoel om invloed uit te kunnen oefenen.
Of klachten ontstaan is meer afhankelijk van de wijze waarop 'je met stress omgaat', dan van de aard van het gebeuren zelf.

Maar ook: ernstige of opstapeling van stressoren vergroten de kans op een aanpassingsstoornis
De ervaren reactie is groter dan wat men zou verwachten bij een bepaalde stresserende situatie
Individuele kwetsbaarheid:
eerder een affectieve aandoening gehad?
--> Cognitieve gedragstherapie geeft goede resultaten.

Binnen de cognitieve gedragstherapie kan ook
aandacht worden besteed aan dagindeling, ontspanningsoefeningen, leefstijl, assertiviteit en conflicthantering.


Behandeling:
Catharina de Boer, bewerking Boris van der Hijden
Gestoorde lichamelijk en/of psychische reactie na stressvolle situatie(s).
Dit wordt beïnvloedt door:

al aanwezige stress
algemeen functioneren vooraf
copingstijl en persoonlijkheid
sociale steun
Drie copingstijlen
Samenvatting
DSM-criteria
Ontwikkeling van emotionele of gedragsmatige symptomen,
binnen drie maanden na begin van de stressor(en),
met lijdensdruk die niet in verhouding is tot de ernst/intensiteit van de stressor of beperkingen in het functioneren.
Geen uiting van normale rouw of een andere psychische stoornis.
Na het eind van de stressor nog niet beëindigd: chronisch
Het is een persoonlijke reactie op overbelasting die meer afhangt van persoonlijke en sociale factoren dan van de aard of intensiteit van de stressor.
Maar: meer of ernstigere stressoren, meer kans op een aanpassingsstoornis.
Vroeg opsporen kan chronisch beloop voorkomen.
Werken aan klachtenvermindering, verbetering copingstrategieën.
Full transcript