Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Industriella Revolutionen

No description
by

Martin Held

on 26 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Industriella Revolutionen

Industriella Revolutionen
Startar i slutet av 1700-talet, i England
Samverkande faktorer för att industriella revolutionen startar just i England

Ett effektivare jordbruk - befolkningstillväxt - mer arbetskraft
goda kommunikationer
Stabila politiska förhållande - den "ärorika revolutionen" 1688 - medelklassen får politiskt inflytande
Tillgång till råvaror
Ökad efterfrågan (pga befolkningsökning och att självhushållet försvinner)
Det finns pengar till att investera i den framväxande industrin
Hur skiljde sig England från Frankrike vid denna tid?
England
Frankrike
En medelklass med politiskt och ekonomiskt inflytande
En enväldig kung och en adel med stor politisk makt
Även adeln var intresserad av intresserad av att investera i industrin
Adeln hade sina gamla privilegier kvar, hade därför inget intresse av förändring
Jordbruket effektiviseras - större tillgång på arbetskraft
Ett mindre effektivt jordbruk - brist på arbetskraft som följd
Dessa skillnader gör att förutsättningar för en industrialisering finns i England men saknas i Frankrike vid denna tid
Uppfinningarnas roll
Spinning Jenny 1764
Ångmaskinen 1769
Ångloket
Makadam
Uppfinningarna är ett utslag av ökad efterfrågan - man vill effektivisera produktionen och ett behov uppstår av ny teknik
Revolution?
Bra eller dåligt?
"I'm sure i don't know how to spell my name. We go at four in the morning, and sometimes at half-past four. We begin to work as soon as we get down. We get out after four, sometimes at five, in the evning. We work the whole time execept an hour for dinner, and sometimes we haven't time to eat". -Ann Eggley 18 år
Full transcript