Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den franske revolution - Historie fremlæggelse

Af Marie, Ida & Emma
by

Emma Abildgaard Thiessen

on 19 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den franske revolution - Historie fremlæggelse

Den franske revolution - 1789
Marie, Ida & Emma
05/05 1789

Stænderforsamling ind-
kaldt af kong Ludvig 16. til
drøftelse af landets proble-
mer træder sammen.
14/07 1789

Den franske revolution
bryder ud. Stormen på Bas-
tillen, hvor Paris’ fæstning
Bastillen blev stormet af
befolkningen.
27/08 1789

Nationalforsamlingen
vedtager Menneskeret- tighedserklæringen af 1789.
1791

Kongen bliver tvunget til
at underskrive en forfatning
på grundlag af Menneske-
rettighedserklæringen.
11/04 1792


Den første guillotine rejses
i Paris.
20/04 1792

Frankrig erklærer Østrig
og Preussen krig. Dermed er Revolutionskrigene begyndt.
1792

Ludvig 16. anklages og
dømmes for forræderi.
Monarkiet ophæves.
22/09 1792

Frankrig bliver republik.
21/01 1793

Kong Ludvig 16. guillotineres
i Paris.
16/08 1793

Dronning Marie Antoinette
guillotineres i Paris.
1793-1794

Maximilien Robespierre i
altoverskyggende lederposi-
tion → ledelse af Frankrig med
diktatorisk myndighed og stor
hensynsløshed.
27/07 1794

Robespierre styrtes og
henrettes i guillotinen den
følgende dag. Terrorregimet
slutter → “Revolutionen æder
sine egne børn …”
1795

Ny forfatning. Oprettelse
af Direktoratet.
1796-1797

Napoleons militære
succes i Italien.
1797

Napoleon tvinger Østrig
til fredsslutning.
Sommer 1798

Napoleon foretager felttog
til Egypten (vender tilbage
oktober 1799).
Napoleonskrigene 1803-1870


1803-1815

Napoleonskrigene udvider
det franske imperium.
1805-1807

Napoleon nedkæmper alle
sine modstandere på nær
England.
1812

Napoleon invaderer
Rusland.
Oktober 1812

Invasionen af Rusland fejler, og Napoleon trækker sig tilbage fra Moskva
1814

Napoleon abdicerer og
sendes i eksil på øen Elba.
1852

Napoleons nevø krones som kejser Napoleon Bonaparte 3.
Maj 1814

Ludvig 18. vender tilbage
til Paris fra sit eksil i
England.
Januar 1815

Napoleon går i land i
Golfe-Juan ved Cannes.
1821

Napoleon dør på Sankt Helena.
Marts 1815


Ludvig 18. flygter til Belgien.
Maj 1815

Napoleon indtager Paris,
hvorved “de 100 dage”
starter.
Juli 1815

Napoleon bliver deporteret til Sankt Helena i Sydatlanten
Juni 1815

Napoleon bliver slået af
Wellington i Slaget ved
Waterloo. Endelige nederlag
for Napoleon.
09/11 1799

Napoleon tager magten i
Frankrig ved et statskup
(coup d’etat) og indfører Kon-
sulatet (romersk forbillede)
Napoleon: “Republikkens
Førstekonsul”.
02/12 1804

Napoleon kroner sig selv
til kejser
Napoleon Bonaparte 1.
Oplysningstiden
1769
Napoleon Bonaparte fødes på Korsika.

1774
Ludvig 16. bliver konge.

1778-1783
Frankrig støtter den amerikanske revolution.
John Locke (1632-1704)
Naturretsfilosof
Suveræniteten lå hos folket ikke hos kongen
En fælles regering, der gavner folket på folkets accept
Ansporing til tredeling
Montesquieu (1689-1755)
Inddeling af magten i tre
Uafhængighed, minus vilkårlighed
Den udøvende magt hos monarken
Voltaire (1694-1778)
Kritik mod enevælden
Magten centreret hos ‘den fornuftige’ autoritet
Rousseau (1712-1778)
Samfundspagten (1762)
Samfundsretten moralsk og kollektivt fællesskab
Alle har en stemme direkte demokrati
Overgang fra naturtilstanden til samfundstilstanden erstatter instinkt med retfærdighed, lyst med fornuft
16/08 1793

Dronning Marie Antoinette
guillotineres i Paris.
Full transcript