Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Blok voor blok

AgentschapNL, Ministerie van Economische zaken
by

Bart Peters

on 6 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Blok voor blok

blok voor blok
grootschalige energiebesparing in
bestaande woningbouw
Doel
Leerervaringen opdoen met
grootschalige energiebesparing
in de bestaande woningbouw op
basis van marktwerking
Delen van kennis- en leerervaringen
Marketing
Financiering
Kwaliteit
Monitoring
033Energie: woning verduurzamen via één loket
Amersfoort
Eén loket -> voorlichting, advisering en verbouwing inclusief het stimuleren van samenwerking tussen huiseigenaren.
Het organiseren van voorlichting in de wijken en voor speciale doelgroepen zoals VvE's.
Het maken van besparingsadviezen op maat (wijkscan) en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en renovaties.
Energieopwekkingssystemen installeren, waaronder zonnepanelen.

Grootschalig:
Samenwerken:
Ontzorgen:
Ten minste 2.000 woningen naar energielabel B of met minimaal twee labelstappen binnen drie jaar verbeteren.
Dertien bedrijven en organisaties uit Amersfoort en omgeving bundelen hun krachten, kennis en expertise.
Energiesprong Amsterdam
Amsterdam
De zorg voor de uitvoering zoveel mogelijk uit handen nemen.
Borgen van de financierbaarheid voor energiebesparende maatregelen.
Door de schaalgrootte kan de laagst mogelijke prijs geboden worden.

Grootschalig:
Samenwerken:
Ontzorgen:
Ten minste 2.000 woningen naar energielabel B of met minimaal twee labelstappen binnen drie jaar verbeteren.
Energiesprong richt zich in eerste instantie op de circa 15.000 VvE’s in Amsterdam.
De consortiumleden zijn VvE Belang, VvE Gemak, EnergieBesparingsCentrum (EBC), Partner in Transitie (PIT), de gemeente Amsterdam, Holland Financial Centre (HFC), Vesteda, SEGON en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN).
De Haarlemse methode
Haarlem
Gratis slimme meter voor deelnemers, die meter kan worden gekoppeld aan een energiefeedbacksysteem.
Naast energiemonitoring via slimme meters, wil Haarlem energiezuinig gedrag stimuleren door voorlichting en educatie.
Grootschalig:
Samenwerken:
Ontzorgen:
3.500 woningen met twee labelstappen verbeteren.
Duurzame waardecreatie in de Haarlemse wijken.
Mensen uit de wijk worden trekker, de gemeente heeft een faciliterende rol. Zij zijn de beste ambassadeurs om ook anderen uit de wijk te enthousiasmeren.
Duurzame daden in Rotterdam
Rotterdam
Aantrekkelijke financierings- en uitvoeringsprogramma’s helpen bewoners en VvE's bij hun eigen energiebesparing en energieopwekking.
Ondersteuning door middel een grote informatiecampagne.
Grootschalig:
Samenwerken:
Ontzorgen:
2.500 woningen grondig verduurzamen.
Duurzame Daden heeft ook de ambitie om de levering van energie te 'vergroenen'. De aansluiting van de bestaande bouw op restwarmte speelt hierin een belangrijke rol.
In het consortium werken woningcorporaties Woonbron, Woningbouwvereniging Hoek van Holland, Woonstad Rotterdam en Havensteder samen met WAIFER, VvE010, de gemeente Rotterdam en het Warmtebedrijf Rotterdam.
Kennisdeling over duurzaam renoveren met particuliere woningeigenaren, huurders van corporatiewoningen en VVE's heeft een prominente plaats in het project.
Op de bres voor Breda
Breda
Persoonlijk, vertrouwelijk en kleinschalig. De Bredase burgers staan dan ook centraal in de identiteit en de communicatie.
Mede dankzij een gestandaardiseerde aanpak en de professionaliteit in de uitvoering kunnen de Bredase bewoners profiteren van prijsvoordeel, hoge kwaliteit en onderhoud.
Grootschalig:
Samenwerken:
Ontzorgen:
2.500 bestaande woningen naar energielabel B of met minimaal twee labelstappen verbeteren.
Stichting BRES, een lokaal burgerinitiatief van Bredase bewoners.
AVANS Hogeschool, een 'back-office' die gericht is op professionaliteit, grootschaligheid en efficiëntie.
WAIFER, zij ontwikkelen samen een totaalpakket voor bewoners met financiering, maatregelen en uitvoering.
Tilburg Energetica
Tilburg
Bewoners kunnen kiezen uit standaardpakketten, als een isolatiepakket, een installatiepakket of een duurzaamheidspakket.
Tilburgse Energie Garantie. Particuliere huiseigenaren krijgen een garantie van vijf jaar op de besparing van het warmteverbruik.
Grootschalig:
Samenwerken:
Ontzorgen:
4.000 huurwoningen en 2.000 koopwoningen naar energielabel B of met minimaal twee labelstappen binnen drie jaar verbeteren.
Marktpartijen uit de gehele (energiebesparings)keten werken samen.
Belangrijke elementen zijn het behalen van inkoop- en procesintegratievoordelen met vooraf geselecteerde aanbieders die bereid zijn om te komen tot ketenintegratie. De aanbiedende bedrijven verplichten zich tot het voeren van één offerte, één administratie, één klachtenprocedure, één opname etc. Hoe meer mensen meedoen, hoe goedkoper de pakketten.
De Slimme Buurt verleidt bewoners tot energiebesparing
Den Bosch
‘Slim verleiden’ van bewoners door inzet van buurtambassadeurs.
'Slimme Portal', een website met onder andere een rekentool, technische informatie, drie standaardpakketten met maatregelen, foto’s en ervaringen van buurtgenoten.
'Slimme Meter', het monitoringsysteem geeft inzicht in verbruik en biedt mogelijkheden om nog meer te besparen.
Grootschalig:
Samenwerken:
Ontzorgen:
2.000 woningen met twee labelstappen verbeteren.
De Slimme Buurt wordt gevormd door netbeheerder Enexis, adviesbureau BuildDesk, marketing- en communicatiebureau 5plus1, en de gemeente Den Bosch en werken nauw samen met woningcorporaties BrabantWonen en Zayaz.
Utrecht verduurzaamt collectief
Utrecht
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO): een groep bewoners die een collectief vormen op basis van gemeenschappelijke kenmerken.
Maatwerkadvies door een EPA-adviseur.

Grootschalig:
Samenwerken:
Ontzorgen:
2.300 woningen minimaal twee labelstappen verbeteren.
Door de combinatie van goede maatwerkadviezen, ketenintegratie en concurrentie denkt Utrecht een uitvoeringsvoordeel van 30-40% te realiseren.
Bij de Utrechtse blok voor blok-aanpak draait het allemaal om het smeden en begeleiden van collectieven, zowel aan de aanbodkant als aan de vraagkant van de energiebesparingsmarkt.
Naast de collectieve aanpak van individuele woningeigenaren, richt Utrecht zich op VvE’s en corporaties.
De(venter) Energieke Verbinding
Deventer
Het aanbieden van een menukaart met energiebesparingsmaatregelen en innovatieve financieringsconstructies, waaruit bewoners kunnen kiezen.

Grootschalig:
Samenwerken:
Ontzorgen:
Ten minste 2.000 woningen verduurzamen.
Ketensamenwerking is het kernbegrip binnen de Deventer aanpak; dit leidt tot innovatie, efficiency en een optimaal resultaat. Alle negen ketenpartijen hebben zitting in het consortium, samen met woningcorporaties ieder1, Rentree Wonen en de gemeente Deventer. Naast deze partijen werkt het consortium met SALCONN Werktalent, een bureau voor arbeidsre-integratie.
Overijsselse energiebesparingsaanpak 2.0
Overijssel
Kennis- en Coördinatiepunt voor de bouw- en installatiesector. Bedrijven kunnen hier terecht voor steun en kennisdeling. Het doel is het creëren van een afgestemd aanbod.
Bij een gemeentelijk energieloket kunnen woningeigenaren informatie krijgen over het treffen van energiebesparende maatregelen en het financieren hiervan met behulp van een premie of een duurzaamheidslening.
Grootschalig:
Samenwerken:
Ontzorgen:
Het energiezuiniger maken van 10.000 (particuliere) woningen in Overijssel.
Landelijke proeftuin voor energiezuinige woningen.
25 gemeenten en Overijsselse bedrijven en brancheverenigingen zoals Bouwend Nederland en Uneto VNI.
Maataanpak trekt woningeigenaar Hardenberg over streep
Hardenberg
Het consortium zet bij de benadering van de woningeigenaren warmtebeelden in die in de afgelopen winter huis-aan-huis van alle woningen in Balkbrug en Dedemsvaart zijn gemaakt.
Woningeigenaren krijgen van marktpartijen, een aanbod van energiebesparingsmaatregelen op maat.
Woningeigenaren kunnen gebruik maken van de duurzaamheidslening van de gemeente om de uitvoering van de maatregelen te financieren.

Grootschalig:
Samenwerken:
Ontzorgen:
5.000 huishoudens in Balkbrug en Dedemsvaart, krijgen de komende drie jaar een aanbod op maat om in de eigen woning energiebesparingsmaatregelen te nemen.
De doellstelling is om daadwerkelijk 2000 woningen te verbeteren.
Gemeente Hardenberg in samenwerking met Syntens, de provincie Overijssel, Enexis Infra Products, Stichting Meer met Minder, 5plus1 Marketing en Communicatie.
Uitgangspunt is om de particuliere woningeigenaren - de vraagzijde - op een innovatieve en effectieve wijze te koppelen aan het aanbod van bedrijven.
Groningen: SLIM wonen met energie
Groningen
Doelgerichte en klantspecifieke (woningspecifieke) producten en diensten van marktpartijen maken dat consumenten eerder interesse krijgen in energiebesparende maatregelen
Betaalbare en opschaalbare pakketten voor consumenten.

Grootschalig:
Samenwerken:
Ontzorgen:
2.500 woningen energiezuiniger maken binnen drie jaar.
De Groningse aanpak wordt ontwikkeld door vier marktpartijen: KUUB Centrum Particuliere Bouw, KAW Architecten en Adviseurs, TNO en Noorderlings Communicatie. Zij werken samen met de gemeente Groningen en woningcorporatie Nijestee om een aanpak te ontwikkelen die direct door andere organisaties, gemeenten/provincies of consortia te gebruiken is.
Het consortium ontwikkelt gerichte communicatiestrategieën om consumenten te benaderen en te mobiliseren. Dat maakt dat er echt beweging komt bij de consument.
http://
www.blokvoorblok.nl

Amersfoort
Utrecht
Amsterdam
Haarlem
Rotterdam
Breda
Tilburg
Den Bosch
Deventer
Overijssel
Hardenberg
Groningen
Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Linkedin/blokvoorblok
Full transcript