Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ursprungliga religioner

No description
by

AnnaKarin Torfjäll

on 22 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ursprungliga religioner

Ursprungliga religioner
Ett ursprungsfolk är den äldsta kända folkgruppen i ett område. De religioner som traditionellt sett utövats av olika ursprungsfolk eller naturfolk runt om i världen brukar kallas för de ursprungliga religionerna, men även naturreligioner och traditionella religioner.
Man kan fortfarande hitta människor som utövar naturreligioner, i avlägsna delar av världen, exempelvis inuiterna på den nordamerikanska tundran eller små grupper av indianer i Sydamerika, men i takt med att samhället industrialiserats och moderniserats har naturfolken minskat i antal.
Många ursprungliga religioner dog ut med kristendomens framfart över världen. Liksom många övriga samhällen har även naturfolken upplevt sekularisering genom att fått nya förklaringar till olika fenomen som tidigare förklarats av religionen, och på så sätt har religionen dött ut.
Ursprungsbefolkningen står ofta i konflikt till de styrande i landet, exempelvis indianerna i USA och samerna i Sverige.
Olika ursprungsfolk har alla olika religioner, men med flera likartade drag.

De gemensamma nämnarna ska vi titta närmare på nu!
Naturen är levande.
Naturen har gudomliga egenskaper och är en makt att ta hänsyn till. Människan har ett förbund med naturen, och naturen har en själ. Man både tar av naturen, och offrar till naturen.
Alla ursprungliga religioner är mycket gamla.
Man tror att samerna levt i norra Sverige i 5000 år och under den tiden utövat sin religion. Forskarna tror även att aboriginerna i Australien har levt och utövat sin religion i 40000 år.
Fasta rötter.
Ingen av dessa religioner har spridits över världen, som exempelvis kristendomen har gjort, utan har stannat kvar på den plats där de uppkom.
Gudar.
Gemensamt för naturreligionerna är tron på ett högre väsen. Den högste guden är skaparguden, som inte finns som en aktiv del i det vardagliga livet. Denna gud tar man endast kontakt med i krissituationer eller vid särskilda tillfällen. Under den högsta guden finns andra gudar som sköter de vardagliga kontakterna med människorna. Dessa gudar har olika ansvarsområden.
De döda.
De människor som har dött är betydelsefulla för de levande och finns alltid med i vardagen. Om de döda inte uppmärksammas på rätt sätt kan de orsaka olycka för de levande, eller ta skepnad som onda andar och hämnas på så sätt.
Kollektivets betydelse.
En människa finns inte om hon inte omnämns vid namn enligt de ursprungliga religionerna. Det är således en omöjlighet att leva sitt liv ensam. Stammens överlevnad är viktigare än den enskilda individens, man måste vara beredd att riskera sitt eget liv för stammens skull.
Övergångsriter.
Initiationsriter och övergångsriter förekommer i de flesta religioner och kulturer. Dessa introducerar människan till ett nytt stadium i livet genom en speciell utbildning och ceremoni. I en övergångsrit markeras övergången från ett tillstånd till ett annat, exempelvis från ungdom till vuxen.
Allt är nu.
Hos vissa naturfolk finns inte ett ord eller en förståelse för framtiden, vilket beror på föreställningen att allt händer nu. Den som dör kommer också att finnas med nu. Att tala om förr, nu och sedan är egentligen inte meningsfullt.
Skriftlösa traditioner.
Naturreligionerna har inga religiösa skrifter eller böcker.
Ni skall arbeta självständigt med detta moment.
Välj ett valfritt område inom naturreligioner
att arbeta med. Utgå gärna från en frågeställning.

Ditt arbete skall innehålla en introduktion där du skriver varför du valt det ämne du valt, en text där du besvarar frågeställningen/berättar om ditt valda ämne och en reflektionsdel där du funderar över vad du lärt dig under arbetets gång.

Skriv med egna ord! Prata med mig om du vill redovisa på annat sätt än skriftligt (film, serie, målning, teater etc).
Full transcript