Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TIPUS DE MAPES I GRÀFICS (comentari)

PRESENTACIÓ GEOGRAFIA 2n BATXILLERAT
by

urbano mediavilla

on 14 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TIPUS DE MAPES I GRÀFICS (comentari)

COMENTARI D'UN MAPA I UN GRÀFIC
TIPUS DE MAPES
IDENTIFICAR EL TIPUS DE MAPA
ESPECIALS
MAPES FÍSICS
MAPES POLÍTICS
MAPA TOPOGRÀFIC
PLÀNOLS URBANS
MAPES TEMÀTICS
MAPA COROPLETES
MAPA ISOPLETES
MAPA SÍMBOLS GEOMÈTRICS / PICTOGRAMES
IDÈNTICS (QUALITATIU)
PROPORCIONALS
MAPA DE DIAGRAMES
MAPA DE FLUXOS
MAPA ANAMÒRFIC
ESCALA GEOGRÀFICA
LOCAL/MUNICIPAL
COMARCAL
AUTONÒMIC
ESTATAL
CONTINENTAL
REGIONAL
MÓN
FIABILITAT DE LA FONT
FONT I ACTUALITAT
FONTS MOLT RECONEGUDES
· ONU I ORGANISMES DEPENENTS
EUROSTAT
INE
IDESCAT
FONTS MINISTERIALS / GOVERNAMENTALS
PUBLICACIONS DE REFERÈNCIA
Agències de noticies (EFE, REUTERS, ..)
Diaris o semanaris importants
ACTUALITAT DE LA FONT
ACTUALITAT DE LA FONT
MOLT ACTUAL(Fins 2 anys)
ACTUAL (Fins 5 anys)
RELATIVAMENT ACTUAL (Fins 10 anys)
POC ACTUAL (Més de 10 anys)
TIPUS DE GRÀFICS
LINEAL
BARRES
HISTOGRAMA
SECTORS
DISPERSIÓ
TRIANGLE
CLIMOGRAMES
PIRÀMIDE POBLACIÓ
CLISERIE
DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT DEL MAPA
De què tracta?. Quín fenòmen representa?
Breu descripció de la llegenda
Descripció de la localització i
distribució del fenòmen representat
Diferenciació de les àrees en funció de la magnitud

COMPARACIÓ ENTRE LES DIFERNTS ÀREES
INTERPRETACIÓ I EXPLICACIÓ
1.-RELACIÓ DEL FENÒMEN AMB ELS CONTINGUTS

RELACIONS CAUSA-EFECTE
RELACIÓ AMB ALTRES VARIABLES
TEMPORALITAT / SUCCESSIÓ
CONSEQÜÈNCIES POSIBLES
2.-CONCLUSIONS
FONAMENTADES ALS ASPECTES ANTERIORS
DESCRIPCIÓ DEL GRÀFIC
Identificació del tipus de gràfic
De què tracta?. Quin fenòmen representa.
Zona geogràfica
Cronologia
Tendència general
Variacions o punts d'inflexió.
Comparacions temporals i/o espacials
* QUANTITATIUS
* QUALITATIUS
* MIXT
Full transcript