Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bài 48: Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên

No description
by

Thắng Nguyễn Mạnh

on 25 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bài 48: Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên

Dầu mỏ
Khí Mỏ Dầu
Khí thiên nhiên
III,Chế Biến dầu mỏ bằng phương pháp hóa học
I,Trạng thái thiên nhiên
II, Chưng cất dầu mỏ
II. Chế biến, ứng dụng của khí mỏ dầu và khí thiên nhiên

I. Thành phần của mỏ dầu và khí thiên nhiên

Nguồn Hidrocacbon
thiên nhiên
A,Dầu mỏ
B. KHÍ MỎ DẦU VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN

Bài 48: Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên
Than mỏ
C.Than Mỏ
I. Chưng khô than béo

II. Chưng cất nhựa than đá
1,Tính chất vật lý
Hỗn hợp lỏng,sánh, màu nâu đen, nhẹ hơn nước không tan trong nước
2,Thành phần hóa học
Gồm hàng trăm
hidrocacbon thuộc các loại ankan, xicloankan, aren ,...
1,Chưng cất dưới áp suất thường
a,chưng cất phân đoạn trong phòng thí nghiệm
b,chưng cất phân đoạn dầu mỏ
2, Chưng cất dưới áp suất cao
3,Chưng cất dưới áp suất thấp
Chế biến dầu mỏ bằng phương pháp hoá học
(chế hoá dầu mỏ) là biến đổi cấu tạo hoá học các hiđrocacbon của dầu mỏ.
Mục đích :
- Đáp ứng nhu cầu về số lượng, chất lượng xăng làm nhiên liệu.
- Đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu cho cộng nghiệp hoá chất.

** CHỈ SỐ OCTAN
Chất lượng của xăng được đo bằng chỉ số octan.
Chỉ số octan càng cao thì khả năng chống kích nổ càng tốt -> chất lượng xăng càng tốt.
Chỉ số octan của hiđrocacbon giảm dần theo thứ tự:
Aren > Anken có nhánh > Ankan có nhánh > Xicloankan có nhánh > Anken không nhánh > Xicloankan không nhánh > Ankan không nhánh
Hai phương pháp chủ yếu chế hoá dầu mỏ là
rifominh

crackinh
Mục đích :Xăng thu được từ chưng cất dầu mỏ chứa chủ yếu là những ankan không nhánh nên có chỉ số octan thấp dùng phương pháp rifominh để tăng chỉ số octan.

Khái niệm :Rifominh là quá trình dùng xúc tác và nhiệt biến đổi cấu trúc của hiđrocacbon từ không phân nhánh thành phân nhánh, từ không thơm thành thơm
Rifominh
Gồm 3 loại phản ứng chủ yếu:

Chuyển ankan mạch thẳng thành ankan mạch nhánh và xicloankan:


** Quá trình rifominh:
Tách hiđro chuyển xicloankan thành aren:
Tách hiđro chuyển ankan thành aren :

** Khái niệm:
Crackinh là quá trình bẻ gãy phân tử hiđrocacbon mạch dài thành các phân tử hiđrocacbon mạch ngắn hơn nhờ tác dụng của nhiệt (crackinh nhiệt)hoặc của xúc tác và nhiệt (crăckinh xúc tác)

CRACKINH
Crackinh
Crackinh
- Sản phẩm Crăckinh các phân đoạn nặng của dầu mỏ là xăng và khí crăckinh (là hỗn hợp khí gồm chủ yếu CH4, C2H4, C2H6, C4H8,….phụ thuộc vào điều kiện phản ứng. Dùng làm nguyên liệu cho tổng hợp chất hữu cơ)

VD
Phân Loại
: Gồm Crackinh nhiệt và Crackinh xúc tác
a,Crackinh nhiệt:
Thực hiện ở nhiệt độ trên 700-9000C chủ yếu nhằm tạo ra eten, propen, buten và penten dùng làm monom để sản xuất polime.Crackinh xúc tác chủ yếu nhằm chuyển hiđrocacbon mạch dài của các phân đoạn có nhiệt độ sôi cao thành xăng nhiên liệu.


b,Crackinh xúc tác
Sơ đồ chưng cất chế hóa và ứng dụng của dầu mỏ:

Lưu ý về một số vấn đề môi trường từ dầu mỏ
Trong lúc vận chuyển dầu, tàng trữ dầu và chế biến dầu không gây cháy nổ và ô nhiễm môi trường
** nguồn gốc :
Khí mỏ dầu(khí đồng hành) có trong các mỏ dầu
Khí thiên nhiên là khí chứa trong các mỏ khí riêng biệt.

** thành phần:
Thành phần của khí mỏ dầu và khí thiên nhiên chủ yếu là metan, ngoài ra còn có etan, propan, butan, pentan và các khí vô cơ khác.

- Khí thiên nhiên ở Tiền Hải (Thái Bình); khí mỏ dầu ở mỏ Bạch Hổ, Lan Tây, Lan Đỏ,….

- Khí thiên nhiên và khí mỏ dầu ở Việt Nam có chất lượng tốt do có rất ít hợp chất lưu huỳnh.

Dầu mỏ ở nước ta chủ yếu tập trung ở
thềm lục địa phía nam

- Có 3 loại than chính: than gầy, than mỡ và than nâu, trong đó than mỡ được dùng để chế than cốc và cung cấp một lượng nhỏ hiđrocacbon.

*
Khí lò cốc:
là hỗn hợp các chất dễ cháy

- Thành phần: chứa chủ yếu là H2 (65%), CH4 (35%), các hiđrocacbon khác (C2H6), CO, CO2, N2, O2

* Nhựa than đá
: là chất lỏng thu được khi chưng cất than đá , có chứa nhiều hiđrocacbon thơm và phenol.

- Từ nhựa than đá, người ta đã tách được nhiều chất có giá trị như
benzen, toluen, phenol, naphtalen,
…còn lại là hắc ín.

- Các hợp chất thơm thu được từ chưng cất than đá là nguồn bổ sung nguyên liệu cho công nghiệp.

Nhựa than đá đem chưng cất sẽ thu được hidrocacbon thơm, dị vòng thơm và các dẫn suất của chúng
produce by Manh Thang
Full transcript