Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jeugdbeleid: gemeente aan zet

No description
by

Sabine Stapel

on 24 February 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jeugdbeleid: gemeente aan zet

Vandaag!? Samenhang & samenwerken: samen met minder Stelselwijziging: wat staat u te wachten? Start met visie: lokaal jeugdbeleid nieuwe stijl Samenhang & samenwerken Jeugdbeleid: gemeente aan zet Stelselwijziging; wat staat u te wachten? Jeugdbeleid nieuwe stijl Pak de regie en start met visie Jeugdbeleid nieuwe stijl Wat heeft het NJI u te bieden? Veel trends, maar volg de feiten Preventief & positief Volg de feiten: jeugdbeleid op maat Jeugdbeleid op maat Positieve indicatoren Monitoren Bepaal uw top 10 Ontwikkelingen jeugdzorgstelsel Maatregelen Rem op groei
Verhoging effectiviteit zorg
Defragmentatie Effectieve schakels Analyseer het zorggebruik in uw gemeente Passend onderwijs & Jeugdzorg Zonder verbinding geen effectieve aanpak. Het speelveld vraagt om samenwerking! Stel samen met regiopartners de werkagenda op Toename zorggebruik! Preventief "Preventief jeugdbeleid werkt" Provincie Zuid Holland Een samenhangend en effectief jeugdstelsel Toename zorggebruik! Groei aantal gebruikers gespecialiseerde voorziening (gemiddeld per jaar) Provinciale jeugdzorg +/- 7,4%
Jeugd GGZ +/- 12,5%
Cluser 4 onderwijs +/- 17,5% NJI Kenniscentrum Stelselwijziging in het kort jeugdzorg onder regie van de gemeente
één financieringsstroom
Centra voor Jeugd en Gezin als spil Positief NJI

Advies en procesbegeleiding op maat kennis & materiaal over effectieve interventies NJI Studiereis: ontdek de wereld van wethouder Jeugd in omringende landen NJI

Workshops
Regie Analyseer zorggebruik in uw gemeente Monitoring Financien Passend onderwijs & Jeugdzorg School, thuis, vrije tijd aanpak gehele systeem Relevante vragen voor gemeente Hebben we de effectieve aansluiting op het speciaal onderwijs georganiseerd
Partners via gemeente in ZAT SO en VSO
Effectieve afstemming ZAT-CJG (-JCO) georganiseerd
Afspraken met onderwijs en zorgpartners geborgd
Regierol gemeente voor effectieve samenwerking helder en effectief Regie CJG Academie De RINO Groep, de Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH), CMO-net en het Nederlands Jeugdinstituut hebben samen de CJG Academie gevormd. Deze academie richt zich op deskundigheidsbevordering en professionalisering van beroepskrachten werkzaam in en voor de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Kijk goed naar wat een kind of jongere nodig heeft voor: ontwikkeling van talenten
benutten van mogelijkheden
meedoen aan de samenleving
gezondheid & welbevinden Top 10 risico's en problemen bij jeugdigen

van dwars gedrag tot gedragsproblemen
van grensoverschrijdend gedrag tot delinquentie
van drukke kinderen tot ADHD
van gewone angsten tot fobieen
van gewone dip tot depressie
van geen zin hebben in school tot schooluitval
van experimenteren met naaar misbruik van middelen
van seksuele interesses tot seksuele grenzeloosheid
van ongezonde leefstijl tot overgewicht NJI biedt advies of ondersteuning rond het formuleren van het jeugdbeleid voor de komende jaren of faciliteert de samenwerking in de keten.

It takes a village Gemeente is de regisseur van pedagogische infrastructuur De gemeente is in de positie om afstemming en samenwerking te organiseren rond gezamenlijke ambities, zoals:
Het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren
Het stimuleren van democratisch burgerschap als basis zodat een ieder zijn steentje bij kan dragen
Het realiseren van een kind- en gezinsvriendelijke leefomgeving
Investeren in kwaliteit en vraaggerichtheid van algemene jeugdvoorzieningen
Goed samenspel tussen voorzieningen, de jeugd zelf, ouders en anderen in de pedagogische infrastructuur Effectieve interventies baseer uw beleid op aard & omvang van jeugdproblematiek in uw gemeente Top 6 vragen, risico's en problemen in de opvoeding
van opgroeien tussen twee culturen tot radicalisering
van goed meekomen in het onderwijs naar onderwijsachterstand
van pedagogische tik tot kindermishandeling
van opvoedingsonzekerheid tot OTS
van enkelvoudig opvoedingsprobleem tot multiprobleemsituaties
de media: van ontspannend en educatief middel tot risicofactor
Full transcript