Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ELS COMPLEMENTS VERBALS

CATALÀ
by

Lucía Chacón Carracedo

on 28 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ELS COMPLEMENTS VERBALS

ELS COMPLEMENTS VERBALS
FET PER:
-Roger Redondo
-Alex Parrilla
-Elena Vaca
-Daniel Lozano
-Lucía Chacón
-Albert Ara
ÍNDEX
-Verbs predicatius i copulatius
-El complement directe
-El complement indirecte
-El complement predicatiu
-El complement circunstancial
-El complement de règim verbal
-L'atribut
ELS COMPLEMENTS: DIRECTE I INDIRECTE
EL COMPLEMENT PREDICATIU
EL COMPLEMENT CIRCUNSTANCIAL
COMPLEMENT DE RÈGIM VERBAL
L'ATRIBUT
GRÀCIES PER LA VOSTRE
ATENCIÓ
CD
I
CI
TIPUS DE VERBS
Hi ha dos tipus de verbs:


-Els verbs

-Els verbs
TRANSITIUS
INTRANSITIUS
(No necessiten cap complement per a expressar tot el seu significat)
(Necessiten un complement per expressar la persona o la cosa donada, portada o volguda. ÉS EL COMPLEMENT DIRECTE)
EXEMPLES:
La Roser canta una cançó.
CD
V.
QUÈ ÉS EL COMPLEMENT DIRECTE?
El complement directe ( CD ) és el complement sobre el qual recau l'acció expressada pel verb; quan un verb és transitiu ,
sense CD no té un sentit complet.
Hi ha de diferents tipus:


-CD determinats: quan és un SN construït amb un demostartiu, article o un possessiu.
-CD indeterminats: quan és un SN construït amb un indefinit, quantitatiu o o sense determinant.
se substitueixen per el, la ,els ,les
se substitueixen per en
-CD neutre: quan és el promom això o allò o una oració introduïda per
que.
se substitueixen per ho
COM L'IDENTIFIQUEM?-Fer la passiva (on el CD passarà a ser S. Pacient).


Davant tots, tothom, ningú, qui, el qual.
-Substituir-lo per això /allò.
Construeix
un castell de sorra.
Un castell de sorra
es contruït.
Subjecte pacient
Complement directe
EL COMPLEMENT INDIRECTE
QUÈ ÉS EL COMPLEMENT DE RÈGIM VERBAL?
És el complement que exigeixen determinats verbs per indicar, amb el concurs , l’objecte sobre el qual recau l’acció verbal.
d’una preposició
COM L'IDENTIFIQUEM?
-Va amb preposició (a, en, de, amb, contra...). Però s’ha d’anar molt en compte:

Perquè les preposicions desapareixen davant la conjunció QUE
i les preposicions en
i amb es canvien per davant d’infinitiu.
-Accediran a que els ho demanin

-Heu de pensar en a venir

QUÈ ÉS EL COMPLEMENT PREDICATIU?
El complement predicatiu és un sintagma. Complementa alhora el verb i el subjecte de la frase, o bé el verb i el complement directe. Si és un adjectiu, aquest complement concorda amb el subjecte o amb el complement directe en gènere i nombre.
subjecte
c. directe
-La Marta va arribar a casa cansada.


-Els alumnes troben la lliçó difícil .


c. predicatiu
c. predicatiu
COM L'IDENTIFIQUEM?
-Respon a la pregunta “COM ?” Però no s'ha de confondre amb un CCM.
COM L'HEM DE SUBSTITUÏR?
trobar-se , presentar-se , tornar-se...
• Els verbs predicatius com
substitueixen el complement pel pronom
·Però el complement predicatiu dels verbs
se substitueix per


hi:
fer-se , dir-se , elegir i nomenar
en:
n'
s'
Avuin parla l'Anna
de
COM L'HEM DE SUBSTITUÏR?
C.R.V
Substitueixen el complement preposicional els pronoms clítics següents, que fan la mateixa funció sintàctica:
-En, si la preposició regida és de:

Es recorda molt de tu.
S'en
recorda de tu.
-Hi, si la preposició regida, seguida de SN és, a, en, amb o per:
a: Era a casa seva.
Hi
per: Passa per la gespa.
Hi
a
QUÈ ÉS L'ATRIBUT?
L'atribut és una unitat sintàctica exigida pel verb copulatiu (ser, estar, semblar) que és complement alhora

del subjecte, amb el qual concorda, i del verb. Parla d'una característica del subjecte.
Aquest noi és de la colla.

El meu fill està malalt.

Em sembla que està nerviós.

Atribut
Atribut
Atribut
COM L'IDENTIFIQUEM?

-Només apareix amb els verbs copulatius
ser, estar, semblar.
COM L'HEM DE SUBSTITUÏR?
És el metge del poble =L'és
-Si porta un article o un determinant, es pot substituir per
el, la, els, les:
ho,
Ho sembla.
És el primer de la promoció = Ho és (forma no normativa).
TIPUS DE VERBS
VERBS COPULATIUS
Els verbs copulatius són els verbs ser, estar i semblar.
S’anomenen així perquè el verb només fa la funció d’unió entre el subjecte i l’atribut.
La Maria és alta (subjecte femení singular – atribut femení singular)
VERBS PREDICATIUS
Els verbs predicatius són tots els altres. Engloben una gran tipologia de verbs. En aquest cas no hi ha cap relació entre el subjecte i el complement.

La Maria menja panets (subjecte femení singular – complement directe masculí plural)

QUÈ ÉS EL COMPLEMENT CIRCUNSTANCIAL?
Els complements circumstancials ( CC ) indiquen les circumstàncies en què té lloc l'acció del verb. Aquestes circumstàncies poden ser:
COM L'IDENTIFIQUEM?
— Un sintagma nominal introduït per una preposició:


El complement circumstancial pot ser:
Durant la guerra van passar fam.
En Pere
és
alt
(subjecte masculí singular – atribut masculí singular)

-La Mireia té caramels per als companys.
- L' Andreu vol aquesta pilota.

-Ella vol que vinguis a la festa de demà.
-Sempre és un complement del nom: adjectiu, sintagma Prep, nominal o adjectival.

-Mai és un adverbi.
-S’adjunta a un verb predicatiu.
L'Andreu l'ha vol.
La Mireia en té per als companys.
Ella ho vol.
-Mai porta preposició excepte en casos especials.
-Només pot haver-hi un CD per verb.
-Substituir-lo per el, la, els, les, en (davant del verb) o bé –lo, -la, -los, -les, -ne (darrere del verb).
Crida a tothom. / No veu a ningú.
La ponent parla.
v.
QUÈ ÉS EL COMPLEMENT INDIRECTE?
a /per a
El complement indirecte (CI) , és un complement verbal, que serveix per saber qui fa l’acció del verb, indica a la persona a qui va dirigida l’acció. Sempre va introduït per una preposició:

-Truqueu a l’Anna.
-La Joana va fer una abraçada al seu cosí.


CI
CI
COM L'HEM DE SUBSTITUÏR?
Els pronoms que substitueixen el complement indirecte són:
Li
Ofereix els diners a l'Eva
Li ofereix els diners.
Els
Paga bé la feina als treballadors.
Els paga bé la feina.
EXEMPLES:

Dóna-li els documents.
Els explica l’operació.
Explica l’operació a les infermeres.
Dóna els documents a la funcionària.
En Joan s'ha tornat molt brut.
En Joan hi ha tornat.
T'has fet mal?
Te has fet?
— Un sintagma nominal (amb valor temporal):
— Un adverbi (o un sintagma adverbial):
— Una oració (que serà subordinada):
Estarà tres mesos a Tarragona.
Ahir no va ploure gens.
Aparca el cotxe on puguis.
En una mateixa oració podem trobar més d’un CC:
Aquesta setmana farem les classes a la biblioteca
per les obres.

COM L'HEM DE SUBSTITUÏR?
Els complements circumstancials introduïts amb la preposició de se substitueixen amb el pronom en (llevat del CC de manera).
Vinc de casa. En vinc.
Els complements circumstancials introduïts per altres preposicions se substitueixen amb el pronom hi .
Vaig a casa? Hi vaig.
ELS COMPLEMENTS CIRCUMSTANCIALS DE TEMPS NO ES PODEN SUBSTITUÏR.
era.
passa.
-Concorda amb el subjecte.
-Sol ser un adjectiu,nom, un adverbi, un sintagma preposicional o una oració.

-En la resta de casos, se substitueix per excepte quan hi ha èmfasi:
-L'atribut acostuma a ser substituït per ho en tots els casos:
CC de lloc
Pregunta sobre...
Exemples
De lloc
De manera
De temps
De causa
De finalitat
De companyia
D'instrument
De quantitat
per (a) on?
Com?
Quan?
Per què?
Per (a) què?
Amb qui?
Amb que?
Quant?
Dinarem a
Barcelona.
Caminava
a poc a poc.
Dinarem
a les dues.
Treballa
per necessitat
Va anar al cinema
amb l’Olga.
Va trencar el vidre
amb una pedra.
A estudiar
per l’examen.
En pau menja
molt
.
Full transcript