Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

prezi

No description
by

bayrsaihan iderzorig

on 1 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of prezi

Б. Батсүх
Б. Идэрзориг
Б. Доржсүрэн
Ц. Гүнсмаа
Н. Сувд Шүүхийн шинжилгээ Агуулга: Шинжээч: Хуульд зааснаар: Шүүхийн шинжилгээний талаарх ойлголт
шинжилгээ хийлгэх үндэслэл, журам
Шинжилгээний төрөл 3. Шинжилгээний төрөл Шинжилгээ явуулж буй дарааллаар нь:
анхан
дахин
Шинжилгээний хүрээгээр нь:
үндсэн
нэмэлт 2. Үндэслэл, журам ЭБШХ-д шинжилгээ хийлгэх шаардлагтай гэж үзвэл эрх бүхий этгээд ЭБША-ны бичиг баримтын нэгэн төрөл болох шийдвэрийг тусгасан бичиг баримт буюу шинжилгээ хийлгэх тогтоол үйлдэнэ. 1. Ойлголт: Зорилго
Үр дүн
Хугацаа
Илрэх хэлбэр
Ангилал
Томилогч эрх бүхий этгээд
Ач холбогдол Шаардлага нь: шинжилгээ хийлгэх болсон нөхцөл байдал орно.

Эрх зүйн үндэслэл нь: эрх бүхий этгээдийн гаргаж буй шинжилгээ хийлгэх тогтоол хамаарна. Тусгай мэдлэгтэй, эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанаас томилогдсон тухайн хэрэгт хувийн сонирхолгүй этгээд хамаарна. Зургаа. Магадлан шинжилгээний төрөл
6.1. Анхдагч магадлан шинжилгээг тухайн тохиолдолд анх удаа томилогдсон
нэг шинжээч болон хамтарсан, хавсарсан хэлбэрээр явуулна.
6.2. Нэмэлт магадлан шинжилгээг анхдагч магадлан шинжилгээг явуулсан
шинжээч тэмдэглэлгүйгээр шууд дүгнэлт гаргаж болно Зургаа. Дүгнэлт гаргах хугацаа, зардал
6.1.Шинжээчийн дүгнэлт гаргах хугацааг шинжилгээний объектын төрөл, онцлог, цар хүрээг харгалзан шинжээч томилох эрх бүхий этгээд тогтооно.
6.2.Шинжээч нь тогтоол хүлээж авснаас хойш доорхи хугацаанд дүгнэлт гаргах чиглэл баримтална. Үүнд:
6.2.1.хүний биед үзлэг хийсэн бол ажлын 3 хүртэл;
6.2.2.нэмэлт шинжилгээ хийсэн бол ажлын 5;
6.2.3.цогцос шинжилсэн бол ажлын 7;
6.2.4.эд эсийн болон нэмэлт шинжилгээ хийсэн бол ажлын 10;
6.2.5.лабораторийн нарийн шинжилгээ хийсэн эсхүл хэргийн материалаар шинжилгээ хийсэн бол ажлын 14;
6.2.6.шарил шинжилсэн бол ажлын 21 хоногт багтаан дүгнэлтийг гаргана.
6.3.Нэмэлт материал шаардагдах тохиолдолд хугацааг сунгаж болно.
6.4.Дүгнэлт гаргах хугацааг сунгах зайлшгүй шаардлагатай бол энэ тухай шинжээч томилсон этгээдэд урьдчилан мэдэгдэнэ.
Full transcript